Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020. Obsah prezentace Představení PRÚK účel zpracování struktura PRÚK 2014-2020 struktura priorit a opatření indikátory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020. Obsah prezentace Představení PRÚK účel zpracování struktura PRÚK 2014-2020 struktura priorit a opatření indikátory."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

2 Obsah prezentace Představení PRÚK účel zpracování struktura PRÚK 2014-2020 struktura priorit a opatření indikátory Představení systému implementace Stanovení dalšího postupu, zpracování akčních plánů

3 Východiska Legislativní ZÁKON 129/2000Sb., o krajích ZÁKON č. 248/2000Sb., o podpoře regionálního rozvoje Věcná Strategie regionálního rozvoje ČR Strategie udržitelného rozvoje ÚK

4 Účel zpracování Definování rozvojových cílů a priorit Ústeckého kraje Podklad pro přípravu projektů a aktivit Ústeckého kraje Podpora rozvojových potřeb a záměrů kraje při přípravě operačních programů SF 2014+ Podklad pro uplatňování zájmů rozvoje kraje v národní regionální politice V rámci implementace operačních programů jako podklad při hodnocení přínosů předkládaných projektů pro rozvoj kraje

5 PRÚK 2014-2020 - obsah Analytická část– studnice informací Návrhová část Implementační část

6 Analýza Postup zpracování v čase Rozvojová vize Problém. okruhy Dílčí problémy Priority OpatřeníSpecifické cíle Globální cíle Analytická část Návrhová část Kroky Výstupy Návrh rozvojové vize Identifikace rozvojových problémů Stanovení cílů Návrh priorit, opatření a aktivit Výstupy analytické části AktivityAkční plán Implementační část Návrh implementace a akčního plánu Systém implementace a monitoringu plnění priorit a opatření

7 Analytická část Profil kraje Analýza názorů významných subjektů Analýza vnějších faktorů SWOT analýza

8 Návrhová část Strategická vize 2020 Identifikace rozvojových problémů Stanovení cílů Návrh prioritních os a opatření

9 Strategická vize Hospodářský rozvoj provázaný sociální soudržností a posílením lidského kapitálu Infrastruktura, vybavenost a životní prostředí

10 Návrhová část - priority Priorita 1: Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika Priorita 2: Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb Priorita 3: Infrastruktura a životní prostředí Priorita 4: Atraktivní města Priorita 5: Životaschopné venkovské části kraje

11 Struktura opatření Cíl opatření Aktivity a intervence naplňující opatření aktivity ÚK okruhy aktivit jiných subjektů Monitorovací ukazatele Nositelé opatření Územní dopad opatření

12 P1 Konkurenceschopná a stabilizovaná ekonomika Opatření Konkurenceschopnost subjektů regionální ekonomiky Význam a efektivita výzkumu a vývoje Efektivita regionálního trhu práce

13 P2 Sociální kapitál a kvalita veřejných služeb Opatření Eliminace a prevence sociálního vyloučení Zefektivnění vzdělávacího systému Sociální a zdravotnické služby Kultura, sport a volný čas Veřejná správa

14 Opatření 2.5 Veřejná správa Cíl Opatření: Zvýšit kvalitu a efektivitu veřejné správy Aktivity: Definovat společný cíl a strategii krajského úřadu Rozvoj partnerství na úrovni kraje, ČR a zahraničí Využívání moderních komunikačních nástrojů a metod řízení při výkonu práce i komunikace s veřejností Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Zefektivnění systému krizového řízení

15 P3 Infrastruktura a životní prostředí Opatření Páteřní infrastruktura kraje Dostupnost periferních částí kraje Zásobování energiemi a infrastruktura životního prostředí Kvalita životního prostředí Revitalizace devastovaných částí kraje

16 P4 Atraktivní města Opatření Veřejná prostranství a občanská vybavenost Revitalizace městských brownfieldů Revitalizace upadajících rezidenčních lokalit Environmentálně šetrnější doprava ve městech

17 P5 Životaschopné venkovské části kraje Opatření Hospodářská aktivita na venkově Služby a veřejná vybavenost na venkově Zemědělství a péče o krajinu Udržitelný cestovní ruch

18 Indikátorová soustava Ukazatele dopadu Ukazatele výsledku Ukazatele výstupu priority opatření globální cíle specifické cíle indikátory dopadu projektycíle projektů indikátory výsledku indikátory výstupu specifické obecné

19 Implementační část Akční plán Vyhodnocování a monitoring PRÚK

20 Základní body implementace Rozdělení kompetencí při implementaci dokumentu PRÚK mezi orgány kraje a krajského úřadu Vyhodnocování a monitoring realizace PRÚK s využitím monitorovacích indikátorů Návrh oblastí vhodných pro územně či tematicky integrovaná řešení Průběžné hledání vhodných finančních zdrojů pro realizaci jednotlivých opatření a projektů vč. postupně upřesňované podoby kohezní politiky EU pro období 2014-2020 Vazba PRÚK na další strategické dokumenty kraje Realizace projektových záměrů

21 Příprava a realizace akčního plánu Úloha akčního plánu: nástroj pro plánování aktivit, zdrojů a harmonogramu realizace projektů, věcný podklad pro sestavení návrhu rozpočtu a úpravu rozpočtového výhledu, nástroj pro realizaci, monitorování a hodnocení PRÚK.

22 Akční plán Akční plán bude obsahovat: název projektového záměru opatření PRÚK období realizace přibližné náklady na přípravu a realizaci záměru předpokládané finanční zdroje nositele záměru indikátory výstupu území realizace dle ORP

23 Děkujeme za pozornost Ing. Josef Svoboda svoboda.j@kr-ustecky.cz Ing. Jan Kadraba kadraba.j@kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020. Obsah prezentace Představení PRÚK účel zpracování struktura PRÚK 2014-2020 struktura priorit a opatření indikátory."

Podobné prezentace


Reklamy Google