Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava programového období EU 2014 – 2020 Olomouc, 25. června 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava programového období EU 2014 – 2020 Olomouc, 25. června 2014."— Transkript prezentace:

1 Příprava programového období EU 2014 – 2020 Olomouc, 25. června 2014

2 Dohoda o partnerství upravuje vztah Evropské komise a ČR –Cíle ČR –Povinnosti ČR –Pravidla čerpání prostředků –Implementační struktura –Rozdělení operačních programů –Předběžné podmínky –Monitorovací indikátory na úrovni ČR –Návrh zaslán 17. 4. Evropské komisi –Do 17. 7. potřeba zaslat návrh operačních programů EK Dohoda o partnerství 2

3 Předběžné alokace OP OPERAČNÍ PROGRAM (řídící orgán)% v mld. Kč Integrovaný regionální OP (MMR)22,5 %134 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)12,8 %76 OP Zaměstnanost (MPSV)9,9 %59 OP Životní prostředí (MŽP)11,9 %71 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) 19,3 %115 OP Doprava (MD)21,7 %129 Praha – pól růstu (MHM Praha)0,9 %5 Technická pomoc (MMR)1 %6 CELKEM 23,8 mld. EURcca 595 mld. Kč 3

4 Projednávání OP OPERAČNÍ PROGRAM (řídící orgán)SEAPřipomínkové řízení Integrovaný regionální OP (MMR)do 16. 6. 2014do 18. 6. 2014 OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT)do 25. 6. 2014květen 2014 bez regionálních partnerů OP Zaměstnanost (MPSV)neníkvěten 2014 bez regionálních partnerů OP Životní prostředí (MŽP)do 24. 6. 2014duben 2014 OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO) do 23. 6. 2014květen 2014 OP Doprava (MD)do 16. 6. 2014duben 2014 Praha – pól růstu (MHM Praha)do 23. 6. 2014květen 2014 Technická pomoc (MMR)nenído 16. 6. 2014 4

5 Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) –Národní strategický dokument k Dohodě o partnerství –Naplnění horizontální priority – vyvážený rozvoj –Územní dimenze napříč resorty a partnery –Průmět územní dimenze v jednotlivých OP Určení typů územní z hlediska potřebných intervencí Způsob zajištění územní dimenze –Integrované nástroje –Územně cílené výzvy na individuální projekty Územní dimenze Strategie 5

6 Typy území vymezené v NDÚD –Hospodářsky problémová území a území s vysokou nezaměstnaností –Účelově vymezené funkční regiony řešící dané téma v oblasti sociální a vzdělávací sféry –Sociálně vyloučené lokality –Dopravní koridory a linie –Specifická území v rámci životního prostředí –Rozvojová a urbánní území –Území pokryté MAS –Ostatní území (např. bílá místa v pokrytí vysokorychlostním internetem) Národní dokument k územní dimenzi 6

7 Integrované nástroje –Integrované územní investice (ITI) 65 mld. Kč –Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) 10 mld. Kč –Místní rozvoj s využitím místních komunit (CLLD) 20 mld. Kč Individuální výzvy –Koordinace projektů a výzev v území –Krajské projekty 80 mld. Kč –Ostatní intervence s územním dopadem (vč. RIS3) 25 mld. Kč Územní dimenze 7

8 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů –Navazuje na NDÚD –Soustředí se na integrované nástroje –Řízení a koordinace územní dimenze –Stanovuje role jednotlivých aktérů Územní dimenze Metodiky 8

9 Národní a regionální stálá konference Olomouc, 25. června 2014

10 Národní stálá konference (NSK) –Sleduje čerpání prostředků na územní dimenzi –Monitoruje dosahování stanovených indikátorů –Posuzuje a projednává strategie integrovaných nástrojů a regionální akční plány SRR –Dává doporučení pro vyhlašování výzev v jednotlivých operačních programech Složení NSK –Zástupci řídících orgánů –Zástupci integrovaných nástrojů –Zástupci Regionálních stálých konferencí Koordinace v území Národní stálá konference 10

11 Regionální stálá konference (RSK) –Dobrovolný orgán na bázi partnerství –Pokud nedojde k dohodě, bude rozhodovat NSK samostatně –Přípravu podkladů zajišťuje sekretariát RSK Role RSK –Plánovací a koordinační –Iniciační –Monitorovací a vyhodnocovací –Informační a propagační Koordinace v území Regionální stálá konference 11

12 Vykonávané činnosti –Dává doporučení NSK –Podílí se na zpracování podkladů pro ŘO –Sleduje a podporuje absorpční kapacitu regionu –Přispívá ke sladění strategií a IN v regionu –Iniciuje sběr dat o dopadech realizovaných opatření –Definuje územní dimenzi – schvaluje RAP SRR –Zajišťuje plnění RAP SRR –Předkládá každoroční zprávy o plnění RAP SRR Koordinace v území Regionální stálá konference 12

13 Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR (RAP SRR) –Nedílnou součástí národního akčního plánu SRR –Navrženo koordinovat i integrované nástroje –Průřezově IROP, OPZ, OPVVV, OPŽP a OPPIK –Stanovení alokací, typologie území, indikátorů –Vazba na Národní dokument k územní dimenzi a OP Alokace RAP SRR pro OK mimo IN –Projekty v kompetenci krajů 6,2 mld. Kč –Individuální projekty 1,9 mld. Kč Koordinace v území Regionální akční plán SRR 13

14 Červen 2014 –Dokončení Národního dokumentu k územní dimenzi Červenec 2014 –Schválení OP a jejich zaslání EK –Připomínky EK k DoP Září 2014 –Ustavení Národní a Regionálních stálých konferencí –Návrh RAP SRR k projednání s partnery Prosinec 2014 –Schválení OP => integrovaných nástrojů a RAP SRR Harmonogram 14

15 Bc. Pavel Šoltys, DiS. Náměstek hejtmana Olomouckého kraje Děkuji za pozornost 15


Stáhnout ppt "Příprava programového období EU 2014 – 2020 Olomouc, 25. června 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google