Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření."— Transkript prezentace:

1 Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření

2 Činitelé (faktory) regionálního rozvoje půda, práce, kapitál, technický pokrok vnitřní (endogenní) / vnější (exogenní) faktory

3 Pět faktorů místního ekonomického rozvoje podle Coulsona (1990) pracovní síla infrastruktura technologie finanční kapitál vedení (usměrňování, management)

4 Regionální rozvoj (pojem) Pojem se používaný v různých souvislostech, Jedná se o vícedimenzionální pojem (má mnoho významů), těžko definovatelný pojem názorově a ideologicky protichůdný pojem Pojem „rozvoj“je bezobsažný, jeho kontury se rozplývají … kdo jej vysloví, nic nepojmenovává, ale přisvojuje si všechny dobré úmysly tohoto světa Ačkoliv toto slovo nemá žádný obsah, má důležitou funkci – posvěcuje každé libovolné opatření ve jménu vyššího evolučního cíle; Rozvoj se stal prázdným pojmem, resp. obsahuje příliš mnoho na to, aby se jím dalo pojmenovat něco konkrétního

5 Magický pětiúhelník regionálního rozvoje Ekonomický růst Práce a kvalita života Rovnost/ spravedlnost Participace Nezávislost/ samostatnost

6 Vybrané definice regionálního rozvoje Místní a regionální rozvoj je „proces budování ekonomických kapacit místního anebo regionálního společenství s cílem zlepšování jeho ekonomické budoucnosti a zvyšování kvality života všech jeho členů. Jedná se o dlouhodobý proces, v rámci něhož vzájemně spolupracují partneři z veřejného, soukromého a neziskového sektoru tak, aby společnými silami vytvářeli lepší podmínky pro ekonomický rozvoj a vznik nových pracovních příležitostí“. (OECD 2007)

7 Místní a regionální rozvoj je „cílená aktivita firem, místních a regionálních samospráv a dalších místních skupin, zaměřená na maximalizaci ekonomických zdrojů v daném území. To umožňuje zvyšovat ekonomický růst, tvorbu pracovních míst a kvalitu života pro všechny. Místní a regionální rozvoj je tedy o společenství a o neustálém zlepšování investičního klimatu a podnikatelského prostředí, které zvyšuje jeho konkurenční schopnost, zajišťuje práci a zlepšuje výstupy (tržby)“. (Světová banka 2000)

8 Faktory regionální konkurenceschopnosti Struktura ekonomických aktivit Klastry Schopnost vytvářet inovace Lidské zdroje Přímé zahraniční investice Infrastruktura Efektivnost veřejné správy Sociální kapitál

9 Faktory regionálního rozvoje v podmínkách znalostní ekonomiky Excelentní výzkum a špičkové rozhraní mezi výzkumem a podnikovou sférou Podpora talentů Podnikatelská kultura a role vzorů Inteligentní peníze a kvalifikované poradenství Kontakty, sítě a klastry Řízení (governance) a regulační rámec Kvalita života a atraktivita regionu Poloha a dopravní dostupnost

10 Problémy regionálního rozvoje podpora místní a regionální ekonomiky (získávání externích investorů anebo podpora místních malých a středních podniků) vytváření inovačních sítí a podnikatelských klastrů rozvoj marginalizovaných a periferních oblastí (zvláště venkovských a horských) revitalizace a rozvoj těžbou postižených obcí, měst a regionů revitalizace středů měst udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů spojený se snahou o integraci ekonomických, ekologických a sociálních rozvojových cílů řešení problémů marginalizovaných skupin obyvatelstva a obecně různých místních anebo regionálních společenství (…)

11 Cíle regionálního rozvoje posilování konkurenční pozice místních a regionálních společenství podpora využití nedostatečně využívaných zdrojů (jak přírodních, tak hlavně lidských) vyhledávání odbytových příležitostí pro místní anebo regionální výrobky a služby zlepšování úrovně zaměstnanosti a dlouhodobých kariérních příležitostí pro místní obyvatele (snaha zajistit jim existenci) zlepšování místního a regionálního podnikatelského prostředí zvyšování kvality života místních a regionálních společenství, resp. jejich obyvatel (…)

12 Podpora regionálního rozvoje vytváření místního (regionálního) investičního klimatu podporu malého a středního podnikání povzbuzování vzniku nových firem přitahování externích investic (národních, zahraničních) investice do fyzické infrastruktury investice do měkké infrastruktury (vzdělávání, rozvoj lidských zdrojů, institucionální podpůrné systémy a řešení otázky regulace) podpora vzniku klastrů a knastrových iniciativ řešení dílčích území (např. regenerace středů měst, místních společenství např. předměstí podpora místních iniciativ podpora vytváření informačních a komunikačních sítí podpora marginalizovaných (sociálně vyloučených) skupin v regionech (přistěhovalci, chudí, matky s dětmi atd.).

13 Měření regionálních disparit a úrovně regionálního rozvoje Souhrnné ukazatele – HDP/ obyvatel, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda apod. Ekonomické ukazatele Sociálně-demografické ukazatele Ukazatele technické infrastruktura Ukazatele sociální struktury Ukazatele přírodních zdrojů a životního prostředí


Stáhnout ppt "Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření Teorie regionálního rozvoje 2: Rozvojové faktory, indikátory a jejich měření."

Podobné prezentace


Reklamy Google