Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategické řízení školy s využitím sebehodnocení školy dle modelu CAF RNDr. Hana Žufanová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategické řízení školy s využitím sebehodnocení školy dle modelu CAF RNDr. Hana Žufanová."— Transkript prezentace:

1 Strategické řízení školy s využitím sebehodnocení školy dle modelu CAF RNDr. Hana Žufanová

2 Co přináší implementace systému vedení škol zprůhlednění činnosti každého pracovníka nastavení jednotných postupů vymezení rolí 2

3 Model CAF základní informace 3

4 Hlavní cíle modelu CAF Definovat jedinečné vlastnosti organizace a postupně ji směrovat od současného sledu aktivit „Plan – Do“ k využívání celého cyklu PDCA „Plan –Do – Check – Act“ Sloužit jako nástroj pro management, který chce zlepšovat výkonnost své organizace Působit jako spojovací článek přes různé systémy používané v managementu kvality Usnadnit benchmarking a benchlearning mezi organizacemi pracujícími s tímto modelem 4

5 Obrázek 19 Koncepce cyklu PDCA 5

6 Struktura modelu CAF 6

7 Kritéria 1 až 5 se zabývají charakteristikami předpokladů školy, které určují, co škola dělá a jak přistupuje ke svým úkolům, aby dosáhla požadovaných výsledků. 7

8 Kritéria 6 až 9 měří konkrétní výsledky dosažené v jednotlivých oblastech, tedy v oblasti zákazníci, zaměstnanci, vztahu ke společnosti a výsledků v klíčových činnostech školy. měření probíhá na základě posuzování a hodnocení vnitřních ukazatelů, splnění daných cílů a hodnocení trendů těchto ukazatelů. 8

9 Struktura modelu CAF devět kritérií identifikujících hlavní aspekty, na něž je třeba se zaměřit při každém sebehodnocení školy kritéria se dále dělí na celkem 28 subkritérií. Ta identifikují hlavní otázky, které je třeba při hodnocení školy posoudit 9

10 I. Kritéria předpokladů 10

11 1. Vedení 1.1 - nasměrování organizace, vypracování poslání, vize a hodnot 1.2 – vytvoření, zaveden a rozvíjení systému pro řízení organizace, výkonnosti a změn 1.3 - motivování a podporování zaměstnanců v organizaci a vedení příkladem 1.4 - řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami s cílem zajistit sdílenou odpovědnost 11

12 2. Strategie a plánování 2.1 - shromažďování informací o současných a budoucích potřebách zainteresovaných stran 2.2 - vypracování, rozvíjení, přezkoumání a aktualizace strategie a jak plánuje s ohledem na potřeby zainteresovaných stran a dostupné zdroje 2.3 - uplatňování strategie a plánování v rámci celé organizace 2.4 plánování, uplatňování a přezkoumávání modernizace a inovace 12

13 3. Zaměstnanci 3.1 – transparentní plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování 3.2 – zjišťování, rozvíjení a využívání kompetencí zaměstnanců a slaďování cílů jednotlivce s cíli organizace 3.3 - zapojování zaměstnanců rozvíjením otevřené komunikace a udělováním pravomocí 13

14 4. Partnerství a zdroje 4.1 - rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů 4.2 - rozvíjení a uplatňování partnerství se zákazníky/žáky 4.3 - řízení financí 4.4 - řízení informací a znalostí 4.5 - řízení technologií 4.6 - řízení provozních prostředků, zařízení a budov 14

15 5. Procesy 5.1 – soustavné identifikování, navrhování, řízení a zlepšování procesů 5.2 - rozvíjení a poskytování služeb/produktů orientovaných na zákazníka/žáka 5.3 – inovování procesů zapojením zákazníků/žáka 15

16 II. Kritéria výsledků 16

17 6. Zákazníci/žáci – výsledky 6.1 - výsledky měření spokojenosti zákazníků/žáků 6.2 - ukazatele měření orientovaných na zákazníka/žáka 17

18 7. Zaměstnanci – výsledky 7.1 - výsledky spokojenosti zaměstnanců 7.2 - hodnoty ukazatelů výsledků organizace týkající se zaměstnanců 18

19 8. Společnost – výsledky 8.1 - výsledky měření vlivu na společnost v oblastech důležitých pro zainteresované strany 8.2 – hodnoty ukazatelů výkonnosti ve společenské oblasti stanovené organizací 19

20 9. Klíčové výsledky výkonnosti 9.1 – externí výsledky: výstupy a dopady vztažené k cílům 9.2 – interní výsledky 20

21 Výstup z hodnocení - sebehodnotící zpráva Jednoznačným a správně strukturovaným způsobem s využitím PDCA cyklu sděluje hodnocené organizaci zjištění z hodnocení. Identifikuje ty pozitivní aspekty organizace, na nichž je možné stavět, a ty, kde je zapotřebí zlepšování. Má zajistit pomocí bodového hodnocení umožnit porovnání - benchmarking s jinými organizacemi a benchlearning - získávání zkušeností od těchto organizací. 21

22 1.1. Nasměrování organizace vypracováním jejího poslání, vize a hodnot Cyklus PDCAPopisDůkazy Plan  Do  Check  Act  Sebehodnoticí zpráva – kritéria předpokladů 22

23 Sebehodnoticí zpráva – kritéria výsledků 9.1 Doložení důkazů o externích výsledcích: výstupy a dopady vztažené k cílům KomentářDůkazy Trendy  Cíle  23


Stáhnout ppt "Strategické řízení školy s využitím sebehodnocení školy dle modelu CAF RNDr. Hana Žufanová."

Podobné prezentace


Reklamy Google