Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA 3. ROČNÍK Plán učiva Ekonomika 1.TC Podnik; majetek podniku a hospodaření podniku Podnik Struktura majetku a zdrojů financování Dlouhodobý majetek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA 3. ROČNÍK Plán učiva Ekonomika 1.TC Podnik; majetek podniku a hospodaření podniku Podnik Struktura majetku a zdrojů financování Dlouhodobý majetek."— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA 3. ROČNÍK Plán učiva Ekonomika 1.TC Podnik; majetek podniku a hospodaření podniku Podnik Struktura majetku a zdrojů financování Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Vlastní a cizí zdroje Výpočet hodnoty majetku a zdrojů financování Náklady Výnosy Hospodářský výsledek podniku Kalkulace ceny

2 EKONOMIKA 3. ROČNÍK Plán učiva Ekonomika 2. TC Peníze; mzdy; daně; pojistné Peníze Inflace Úroková míra Státní rozpočet Daňová soustava

3 Pojem podnik každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti; obchodní společnosti, sdružení, která vykonávají hospodářskou činnost. 1.TC PODNIK, MAJETEK PODNIKU HOSPODAŘENÍ PODNIKU

4 Je soubor hmotných a nehmotných složek podnikání Hmotné složky Vybavenost určitou částí majetku Např. budova; počítač; automobil. Podnik Nehmotné složky Vlastní know-how- souhrn poznatků, znalostí, zkušeností, obchodní postup, technologický postup.

5 Majetek podniku ukazuje tzv. rozvaha – účetní výkaz. Rozvaha ukazuje dvojí pohled na majetek podniku: Struktura majetku a zdrojů financování Rozvaha Z hlediska struktury Jaký máme majetek? Uspořádání majetku podle druhu Z hlediska zdrojů Za co jsme majetek pořídili? Zdroje financování majetku

6 PASIVA Zdroje financování ROZVAHA Pravá strana 1.Dlouhodobý majetek Hmotný majetek-počítač Nehmotný majetek- patenty Finanční majetek- akcie 2. Oběžný majetek Zásoby –materiál Krátkodobý finanční majetek- peníze,ceniny, stravenky Pohledávky – dluhy jiných firem (nám dluží). 1.Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Základní kapitál- vklad Kapitálové fondy-dary, dotace Fondy ze zisku Hospodářský výsledek minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období 2.Cizí zdroje Závazky –úvěry;dluhy dodavatelům, finanč. úřadu Rezervy Levá strana Aktiva Majetek podle druhu

7 Výkaz rozvahy se sestavuje na principu bilance tzn. Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Aktiva Majetek podle druhu PASIVA Zdroje financování =

8

9

10

11

12


Stáhnout ppt "EKONOMIKA 3. ROČNÍK Plán učiva Ekonomika 1.TC Podnik; majetek podniku a hospodaření podniku Podnik Struktura majetku a zdrojů financování Dlouhodobý majetek."

Podobné prezentace


Reklamy Google