Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONÓMIA spoločenská veda, ktorá skúma motívy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONÓMIA spoločenská veda, ktorá skúma motívy"— Transkript prezentace:

1 EKONÓMIA spoločenská veda, ktorá skúma motívy a spôsoby rozhodovania a konania jednotlivcov a celej spoločnosti, ktorými ľudstvo rieši fundamentálny problém vzácnosti.

2 Ekonómia skúma: aké statky sa vyrábajú, koľko a pre koho, pohyby hospodárstva ako celku, obchod medzi národmi, a i. Je to veda o výbere spôsobu využívania vzácnych zdrojov.

3 MIKRO A MAKROEKONÓMIA Mikroekonómia analyzuje chovanie jednotlivých ekonomických subjektov.

4 Makroekonómia skúma fungovanie hospodárstva ako celku, analyzuje agregátne veličiny.

5 Príklady • rozdeľovanie národného dôchodku; • nárast nezamestnanosti v dôsledku zvyšovania cien ropy; • faktory ovplyvňujúce cenu pôdy; • ekonomický rast krajiny; • nedokonalosti trhu; • rast dopytu po obuvi; • pokles exportu na HDP.

6 POZITÍVNA A NORMATÍVNA
EKONÓMIA Pozitívna ekonómia skúma javy také, aké sú, vysvetľuje ich príčiny a dôsledky. Výsledky je možné overiť empirickými skúsenosťami.

7 Normatívna ekonómia ku konštatovaniu pozitívnej ekonómie pridáva hodnotové súdy, t. j. prehlasuje, aké by javy mali byť.

8 Príklady • Zvyšovanie cien potravín bolo jednou z príčin Francúzskej revolúcie. • Ten, kto je pokladaný za chudobného, by nemal platiť dane. • Rozpočtový deficit by bolo najvhod- nejšie znížiť obmedzením výdavkov. • Americké hospodárstvo sa rozvíjalo rýchlejším tempom ako sovietske.

9 FUNKCIE EKONÓMIE poznávacia metodologická pragmatická Dynamičnosť ekonómie a jej spolupráca s inými vednými disciplínami.

10 METODOLÓGIA EKONÓMIE Základné prístupy: • pozorovanie • ekonomická analýza • štatistické analýzy • experimenty

11 Ďalšie používané metódy:
analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, komparatívne metódy, abstrakcia, modelovanie a i.

12 METODOLOGICKÉ ÚSKALIA
• ceteris paribus • omyl post-hoc • klam kompozície • subjektivita • neistota v ekonomickom živote

13 KATEGÓRIE A ZÁKONY Ekonomické kategórie základné, všeobecné pojmy vyjadrujúce objektívne skutočnosti. Ekonomické zákony vyjadrujú pravidelne sa opakujúce javy a súvislosti medzi nimi, overiteľné empirickými skúsenosťami. Majú pravdepodobnostný charakter.

14 Na čo je dobrá ekonómia, prečo sa ju učiť?


Stáhnout ppt "EKONÓMIA spoločenská veda, ktorá skúma motívy"

Podobné prezentace


Reklamy Google