Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

eStravovanie online prístup k stravovacím službám

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "eStravovanie online prístup k stravovacím službám"— Transkript prezentace:

1 eStravovanie online prístup k stravovacím službám
okamžitý prehľad o stravovaní Vášho dieťaťa (odobratá strava, jedálny lístok), odhlasovanie zo stravy bez nutnosti osobnej návštevy školy alebo telefonického kontaktu s vedúcou školskej jedálne, online informácie o platbách za stravovanie (preplatky / nedoplatky, platba na nový mesiac, podklady pre platbu bezhotovostným prevodom).

2 eStravovanie je služba prístupná cez webovú stránku školy: www
eStravovanie je služba prístupná cez webovú stránku školy:

3 Návštevník bez prihlásenia môže sledovať jedálny lístok na jednotlivé dni
Jedálny lístok sa zobrazí po zvolení odkazu „Jedálny lístok“ v ľavej časti navádzacej lišty. Jedálny lístok na jednotlivé dni v týždni sa zobrazuje vždy po jednom dni.

4 Prezeranie jedálneho lístka (aj pre neprihláseného návštevníka)
Presun medzi jednotlivými dňami v týždni je možný pomocou navigačných šípok: vpravo - nasledujúci (deň) a vľavo – predchádzajúci(deň). V prípade, ak zvolíte deň pracovného pokoja, objaví sa oznam: „Na tento deň nie je vytvorený jedálny lístok.“

5 Prihlásený návštevník môže využívať ďalšie služby modulu eStravovanie
Pre prihlásenie treba zvoliť túto požiadavku. Následne sa zobrazí okno s miestom pre vpísanie používateľského mena a hesla. *používateľské meno a heslo sú totožné s prístupovými údajmi pre internetovú žiacku knižku V prípade, ak ste prístupové údaje stratili, respektíve zabudli, o ich znovuvydanie môžete požiadať na sekretariáte školy.

6 Možnosti služby eStravovanie
Identifikačné údaje prihláseného návštevníka Voľba modulu eStravovanie. eStravovanie Vám poskytne: Prehľad o stravovaní Vášho dieťaťa. Prehľad o finančnej situácií (finančnom kredite na stravovanie). Jedálny lístok. Možnosť prihlasovania a odhlasovania stravy cez internet.

7 História = prehľad o stravovaní Vášho dieťaťa.
Identifikačné údaje prihláseného návštevníka Jedálny lístok a rýchly presun v ňom v najbližších dvoch dňoch. Financie = prehľad o finančnom kredite na stravovanie. Odhlasovanie, respektíve prihlasovanie stravy.

8 Prehľad odoberania stravy - história
História, t. j. prehľad o stravovaní dieťaťa. Identifikačné údaje prihláseného návštevníka Výdaj je presný záznam o dátume a hodine priloženia čipovej karty k výdajnému terminálnu. Stav: objednaný = každý stravník má obed objednaný automaticky zrušený = stravník bol z obeda odhlásený * V prípade, ak stravník nebol odhlásený zo stravy a uplynie čas výdaja obeda, obed sa považuje za vydaný. * Tu si po odhlásení môžete skontrolovať, či bola Vaša požiadavka na odhlásenie systémom spracovaná.

9 Prehľad finančného kreditu
Kredit na stravovanie predstavuje sumu peňazí, ktorá je žiakovi pripísaná na účet a využíva sa na jeho stravovanie. Bližšie vysvetlenie pojmov sa nachádza v spodnej časti stránky. Financie, t. j. prehľad o finančnom kredite na stravovanie. Cenové pásma na stravovanie: žiaci 1.stupňa 0,96 € / 1 obed žiaci 2.stupňa 1,03 € / 1 obed eStravovanie sleduje finančný kredit (podľa cenového pásma), kedy môže prihlásenému stravníkovi vydať obed. V prípade nedostatočného kreditu bude výdaj obeda cez systém zablokovaný. Preto je dôležité, aby dieťa k 1.dňu v mesiaci malo dostatočný kredit na výdaj stravy (bankový prevod max. 3 pracovné dni, prevod pri platbe šekom asi 5 pracovných dní). Ak je dieťa neprítomné pri rozdávaní šekov, môžete sa riadiť informáciou o stravnom na budúci mesiac.

10 Odhlasovanie stravy (najbližšie dva dni)
Odhlasovanie zo stravy je možné vopred alebo do dňa objednávky. Tu odhlasujete zo stravy O = objednaný obed (každý stravník má obed objednaný automaticky) Zrušiť = odhlásenie dieťaťa (v prípade, ak nie je aktívna voľba „Zrušiť“, buď ste prekročili stanovený čas na odhlásenie, alebo už je dieťa na daný deň odhlásené – môžete skontrolovať v časti História) Výber dňa na ktorý chcete dieťa odhlásiť zo stravy.

11 Odhlasovanie stravy (dlhodobejšie)
POTVRDENIE VOĽBY DÁTUMU „ZVOĽ“ Ďalší postup odhlasovania je totožný ako pri odhlasovaní stravníka v predchádzajúcom prípade (najbližšie dva dni). Výber mesiaca Výber dňa Odhlásenie zo stravy na dlhší čas je možné, aj ak nie je na daný deň vytvorené menu, t. j. menu je „bez receptúry“. Pre odhlásenie stravníka je dôležité iba to, aby bola aktívna voľba „Zrušiť“.

12 Úspešné odhlásenie stravníka
Ak ste správne postupovali pri odhlasovaní, objaví sa hlásenie: „Informáciu sa podarilo zaznamenať.“ Správnosť svojho postupu si môžete overiť / skontrolovať v časti História, v stĺpci Stav, kde bude pri odhlásenom obede záznam „Zrušené“.

13 Znovuprihlásenie už odhlásenej stravy
Ak sa zmení situácia s neprítomnosťou stravníka, je možné aj už odhlásenú stravu znovu objednať. Odhlásená strava znamená, že v časti Stav nie je označenie O = objednané, okienko je prázdne. V časti Akcia zvolíte možnosť Objednať. Správnosť postupu sa potvrdí, rovnako ako pri odhlásení stravy, hlásením: „Informáciu sa podarilo zaznamenať.“ Ak chcete stravu prihlásiť /odhlásiť s veľkým časovým predstihom, napr. mesiac vopred, kontrolný systém kreditu nemusí túto zmenu umožniť z dôvodu nedostatočného množstva peňazí potrebného na stravovanie dieťaťa. V dolnej časti sa objaví hlásenie: „Nedostatok kreditu na zmenu objednávky na tento deň. Kontaktujte prosím školskú jedáleň.“ = obed nie je možné na daný deň prihlásiť ani odhlásiť. Vykonanie akcie bude možné až po uhradení stravného na ďalší mesiac. 20.marca chcem prihlásiť / odhlásiť obed na 31.apríl.

14 V prípade otázok kontaktujte, prosím, vedenie školy.
Ak sa Vám nepodarí odhlásiť dieťa zo stravy elektronicky, pokojne využite telefonické odhlásenie: 033 / Prajeme Vám veľa spokojnosti s využívaním služieb elektronického stravovania – eStravovanie.


Stáhnout ppt "eStravovanie online prístup k stravovacím službám"

Podobné prezentace


Reklamy Google