Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdravotná dokumentácia

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdravotná dokumentácia"— Transkript prezentace:

1 Zdravotná dokumentácia

2 Poskytovateľ je povinný
údaje zo ZD spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade so zákonom 578/2004 a zákonom o ochrane osobných údajov č 428/2002 Z.z. každý, komu sa poskytnú, alebo sprístupnia údaje zo ZD je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu

3 Vedenie zdravotnej dokumentácie
ZD vedie ako celok všeobecný lekár vedie ju aj iný zdravotnícky pracovník v rozsahu ním poskytnutej ZS ZD sa vedie v písomnej a elektronickej forme

4 Zdravotná dokumentácia obsahuje
údaje o dočasnej PN pre chorobu a úraz epidemiologicky závažné skutočnosti

5 Zdravotná dokumentácia obsahuje
osobné údaje, osoby, ktorej sa poskytuje ZS- v nevyhnutnom rozsahu na jej identifikáciu a zistenie anamnézy údaje o ZP údaje o poskytovateľovi údaje o poučení a IS údaje o chorobe osoby údaje o rozsahu poskytnutej ZS

6 Zápis do zdravotnej dokumentácie
musí byť pravdivý a čitateľný ZP sa preukazuje v ZD vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom opravu zápisu môže vykonať len ten, kto urobil pôvodný zápis pozitívny reverz negatívny reverz

7 Zabezpečenie a uchovávanie ZD
Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať ZD, aby nedošlo k jej strate, poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu ZD sa uchováva po dobu 20 rokov po smrti osoby Po dobu 20 rokov od posledného poskytnutia ZS osobe

8 Odovzdanie ZD poskytovateľ je povinný odovzdať ZD do 7 dní od jej vyžiadania novým poskytovateľom pri zániku licencie alebo povolenia je poskytovateľ povinný odovzdať ZD lekárovi samosprávneho kraja

9 Poskytovanie údajov zo ZD
údaje zo ZD sa poskytujú formou výpisu ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi osobám oprávneným nahliadať do ZD

10 Sprístupňovanie údajov zo ZD
formou nahliadnutia do ZD osobe alebo jej zákonnému zástupcovi manželovi, manželke, dieťaťu alebo rodičovi po smrti tejto osoby revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovni úradu pre dohľad na účely prešetrovania sťažností

11 Sprístupňovanie údajov zo ZD
ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja na účely dozoru všeobecnému lekárovi MV SR posudkovému lekárovi SP posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní

12 Sprístupňovanie údajov zo ZD
poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného ZP odbornému pracovníkovi epidemiológie


Stáhnout ppt "Zdravotná dokumentácia"

Podobné prezentace


Reklamy Google