Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Závislý v resocializácii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Závislý v resocializácii"— Transkript prezentace:

1 Závislý v resocializácii
Danka Jaššová Katka Hacajová Lucka Vajová

2 OBSAH Vznik a vývoj závislosti Klient v resocializačnom zariadení
Terapeutická komunita Resocializačný proces Rodinná terapia Terénna terapia Prevencia recidívy

3 Vznik a vývoj závislosti
Príčiny vzniku závislosti sú multifaktoriálne, ovplyvňuje ho: - charakteristika drogy - osobnosť užívateľa - spoločnosť, či spoločenská situácia Závislosť sa diagnostikuje pri príznakoch: Baženie Zmena tolerancie Porucha kontroly užívania drogy Abstinenčné príznaky Strata iných záujmov

4 Odborník musí nájsť v človeku:
- to, prečo a v čom mu látka robí dobre - hľadať pozitívne účinky v začiatkoch jej užívania - musí byť schopný rozprávať sa s klientom aj o pozitívnych účinkoch užívania, aby pochopil spúšťací mechanizmus, pochopil zmysel jeho užívania a tým zistil, aké miesto v jeho živote droga zohráva

5 Klient v resocializačnom zariadení
Organizácia prijatia a pobytu Motivačný rozhovor Individuálny resocializačný plán

6 Terapeutická komunita
Terapeutická komunita ponúka bezpečné a podnetné prostredie pre rast a zrenie, ktoré sa deje predovšetkým prostredníctvom sociálneho učenia v kontexte vymedzenom jasnými a zrozumiteľnými pravidlami. Resocializačné stredisko je otvoreným komunitným spoločenstvom, ktorého náplňou je jednotná resocializácia a rehabilitácia pre všetkých členov komunity. Platia tu pravidlá, ktoré vyplývajú z právnych noriem a interných pravidiel.

7 Terapeutické komunity majú spoločné základné princípy:
Aktívny podiel klientov na liečbe Vytvorenie obojstrannej komunikácie Rovnoprávnosť v rozhodovaní Kolektívnosť Sociálne učenie

8 Resocializačný proces
Adaptačno - motivačná fáza Nápravno – terapeutická fáza Sociálno – rehabilitačná fáza Integračná fáza

9 Rodinná terapia Je veľmi dôležité začleniť do liečby závislých aj ich najbližších rodinných príslušníkov, aby sa čo najbližšie oboznámili s problematikou závislosti a vedeli zaujať správne stanovisko v určitých situáciach. Je potrebné spolupracovať s rodinou, pretože len komplexné riešenie problému má reálnu šancu na pozitívny výsledok.

10 Nástroje pre RT a úrovne práce s rodinou
Genogram Prechod od lineárnej úvahy k cyklickému prístupu Informovať Privádzať rodinu do procesu práce s klientom Samotná práca s rodinou

11 Terénna terapia Špecifická metóda, kt. prináša zmenu terapeutických podmienok počas pobytu v prírode Významný prínos – získanie korektívnej emocionálnej skúsenosti klienta v takých oblastiach, kde to najmenej očakáva, bezprostrednejší kontakt kl. S terapeutmi, zvyšovanie motivácie pre podobné akcie a zosilňovanie terapeutického potenciálu samotných klientov

12 Zameranie aktivít na terénnej terapii:
Získať nové vedomosti Zmierniť rizikové správanie na minimum Naučiť sa rozumieť druhým ľuďom a predovšetkým sebe Zoznámiť sa s problémami závislosti a vytvoriť prostredie party Získavať informácie a prax o pozitívnom spôsobe života Naučiť sa odreagovať napätie Pozitívnym správaním si potvrdiť nové hodnoty zmyslu života

13 Prevencia recidívy Recidíva – pozitívna, nemá výpovednú hodnotu o motivácii klienta, ukazuje nám však, že treba hľadať ďalšiu stratégiu Existuje spojenie medzi recidívou a sebaúčinnosťou Sebaúčinnosť - schopnosť stanoviť si a dosiahnuť cieľ Je dôležité ako si klient interpretuje sám pre sebasvoje podknutie, porušenie abstinencie.

14 Postresocializačná starostlivosť
Klient by mal po ukončení resocializácii byť sledovaný, soc. pracovník neprestáva pracovať s klientom Možnosť nastúpiť do postresocializačného zariadenia Svojpomocné skupiny – skupiny anonymných alkoholikov, anonymných narkomanov

15 Resocializácia má svoje pevné a nezastupiteľné miesto v komplexnej starostlivosti o drogovo závislých - je efektívnou súčasťou procesu starostlivosti, ktorú je potrebné naďalej rozvíjať a skvalitňovať podmienky na jej realizáciu

16 Ďakujeme za pozornosť


Stáhnout ppt "Závislý v resocializácii"

Podobné prezentace


Reklamy Google