Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 8. SCHODIŠTĚ II – MATERIÁLOVÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

5 LEGENDA K LÍČOVÉ POJMY stupnice, podstupnice, čelo, sedlo, drážka C ÍLE KAPITOLY -seznámení se s názvoslovím schodišťového stupně -seznámení s požadavky na schodišťový stupeň. Č AS POTŘEBNÝ KE STUDIU KAPITOLY 5 hodin

6 8.1. MATERIÁLY A ÚPRAVY POVRCHŮ SCHODŮ Klasický stupeň se dělí na následující části : Schodišťový stupeň – terminologie : 1 – stupnice, 2 – podstupnice, 3 – čelo, 4 – hrana, 5 – sedlo, 6 – drážka. Dřevěné stupnice a podstupnice DRÁBEK, P.,1999. Schodiště. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7469-739-7.

7 8.1. MATERIÁLY A ÚPRAVY POVRCHŮ SCHODŮ 1) podle polohy v rameni: jalové – jsou v úrovni podesty a nepřekonávají žádný výškový rozdíl nástupní – první stupeň v rameni (není-li v rameni jalový stupeň) výstupní – poslední nejvyšší stupeň, jehož stupnice je součástí podesty běžné – jsou to ostatní stupně mezi nástupním a výstupním 2) podle půdorysného tvaru: přímé – jsou obsaženy v přímých schodišťových ramenech a mají obdélníkový půdorysný tvar kosé – jsou ve schodištích s křivými a smíšenými rameny, mají lichoběžníkový půdorysný tvar zakřivené – stupně, jejichž přední hrana i přední hrana následujícího stupně jsou zakřivené zvláštní – jejich tvar nelze popsat základními geometrickými tvary Schodišťové stupně je možno rozdělit podle následujících hledisek: ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, str.11

8 8.1. MATERIÁLY A ÚPRAVY POVRCHŮ SCHODŮ 3) podle příčného průřezu: plné – stupně tvoří jednotlivé kvádry obdélníkového průřezu snímané – jednotlivé kvádry v průřezu sestávají z pravoúhlých trojúhelníků, jejichž přepony tvoří spodní stranu schodišťového ramene deskové – nemají podstupnici a jsou součástí např. visutých schodišť zalomené – obdobně jako deskové, ale mají podstupnici, která tvoří buď přední hranu nebo zadní stěnu (tj. podstupnici následujícího vyššího stupně). Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít shodnou výšku a ta se měří jako svislá vzdálenost horního povrchu stupnic dvou po sobě následujících stupňů. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít na výstupní čáře shodnou šířku. Výjimku tvoří stupně jalové a výstupní, které ovšem neovlivňují poměr stoupání, poněvadž jsou součástí podesty nebo mezipodesty. Minimální povolená šířka stupně 210 mm, stupnice 250 mm. Kosé a zvláštní stupně musí mít v nejužším místě šířku stupně nejméně 130 mm. Min. velikosti stupnice a podstupnice. WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT, str. 247. ISBN 80-01-033422-4.

9 8.1. MATERIÁLY A ÚPRAVY POVRCHŮ SCHODŮ Rameno schodiště je sestaveno buď z jednotlivých stupňů spojených na sedlo a drážku nebo je vybetonováno vcelku. Z kamenných stupňů se nejvíce používá z důvodu malé obrusnosti žula, porfyr, syenit, tvrdý mramor. Stupně plné pravoúhlé. Kolektiv katedry pozemního stavitelství. 1973. Konstrukce pozemních staveb pro II.ročník - 1.část. Praha: ČVUT. Stupně zešikmené mohou mít různě profilovaná čela.

10 8.1. MATERIÁLY A ÚPRAVY POVRCHŮ SCHODŮ Povrchové úpravy stupňů. MĚŠTAN, R., 1989. Stavba svépomocí. Praha: SNTL, str.209. ISBN 80-03-00165-X. Různá úprava stupňů.

11 LEGENDA S TUDIJNÍ MATERIÁLY Základní literatura: WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-033422-4. Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA, L. a kol., 1988. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL. 063-568-88 KPS. MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8. O TÁZKY A ÚKOLY 1) Jaké známe stupně dle polohy v rameni ? 2) Jaké jsou min. rozměry stupně a stupnice?

12 LEGENDA K LÍČ K ŘEŠENÍ OTÁZEK Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura WITZANY, J. a kol., 2006. Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-033422-4. ŠILAROVÁ, Š. a kol., 2005. Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN 80-01-002678-7. ČSN 73 4130:2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. HORNIAKOVA, L. a kol., 1988. Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL. 063-568-88 KPS. MACEKOVÁ, V., 2006. Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN 978-80-7204-519-8. Přednášky doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.


Stáhnout ppt "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google