Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství II"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství II
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 8. Schodiště II – materiálové a technologické řešení

4 Legenda Klíčové pojmy Cíle kapitoly Čas potřebný ke studiu kapitoly
stupnice, podstupnice, čelo, sedlo, drážka  Cíle kapitoly -seznámení se s názvoslovím schodišťového stupně -seznámení s požadavky na schodišťový stupeň.   Čas potřebný ke studiu kapitoly 5 hodin

5 8.1. Materiály a úpravy povrchů schodů
Klasický stupeň se dělí na následující části : Schodišťový stupeň – terminologie : 1 – stupnice, 2 – podstupnice, 3 – čelo, 4 – hrana, 5 – sedlo, 6 – drážka. Dřevěné stupnice a podstupnice DRÁBEK, P.,1999. Schodiště. Praha: Grada Publishing. ISBN

6 8.1. Materiály a úpravy povrchů schodů
Schodišťové stupně je možno rozdělit podle následujících hledisek: 1) podle polohy v rameni: běžné – jsou to ostatní stupně mezi nástupním a výstupním ) podle půdorysného tvaru: jalové – jsou v úrovni podesty a nepřekonávají žádný výškový rozdíl přímé – jsou obsaženy v přímých schodišťových ramenech a mají obdélníkový půdorysný tvar nástupní – první stupeň v rameni (není-li v rameni jalový stupeň) kosé – jsou ve schodištích s křivými a smíšenými rameny, mají lichoběžníkový půdorysný tvar výstupní – poslední nejvyšší stupeň, jehož stupnice je součástí podesty zakřivené – stupně, jejichž přední hrana i přední hrana následujícího stupně jsou zakřivené zvláštní – jejich tvar nelze popsat základními geometrickými tvary ČSN Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, str.11

7 8.1. Materiály a úpravy povrchů schodů
3) podle příčného průřezu: plné – stupně tvoří jednotlivé kvádry obdélníkového průřezu snímané – jednotlivé kvádry v průřezu sestávají z pravoúhlých trojúhelníků, jejichž přepony tvoří spodní stranu schodišťového ramene deskové – nemají podstupnici a jsou součástí např. visutých schodišť zalomené – obdobně jako deskové, ale mají podstupnici, která tvoří buď přední hranu nebo zadní stěnu (tj. podstupnici následujícího vyššího stupně). Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít shodnou výšku a ta se měří jako svislá vzdálenost horního povrchu stupnic dvou po sobě následujících stupňů. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít na výstupní čáře shodnou šířku. Výjimku tvoří stupně jalové a výstupní, které ovšem neovlivňují poměr stoupání, poněvadž jsou součástí podesty nebo mezipodesty. Minimální povolená šířka stupně 210 mm, stupnice 250 mm. Kosé a zvláštní stupně musí mít v nejužším místě šířku stupně nejméně 130 mm. Min. velikosti stupnice a podstupnice. WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT, str ISBN

8 8.1. Materiály a úpravy povrchů schodů
Rameno schodiště je sestaveno buď z jednotlivých stupňů spojených na sedlo a drážku nebo je vybetonováno vcelku. Z kamenných stupňů se nejvíce používá z důvodu malé obrusnosti žula, porfyr, syenit, tvrdý mramor. Stupně plné pravoúhlé. Kolektiv katedry pozemního stavitelství Konstrukce pozemních staveb pro II.ročník - 1.část. Praha: ČVUT. Stupně zešikmené mohou mít různě profilovaná čela.

9 8.1. Materiály a úpravy povrchů schodů
Různá úprava stupňů. Povrchové úpravy stupňů. MĚŠTAN, R., Stavba svépomocí. Praha: SNTL, str.209. ISBN X.

10 Legenda Studijní materiály Otázky a úkoly Základní literatura:
WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN Doporučené studijní zdroje: HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN Otázky a úkoly 1) Jaké známe stupně dle polohy v rameni ? 2) Jaké jsou min. rozměry stupně a stupnice?

11 Legenda Klíč k řešení otázek Použitá literatura
Odpověď : „Viz výklad.“ Použitá literatura WITZANY, J. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20. Praha: ČVUT. ISBN ŠILAROVÁ, Š. a kol., Konstrukce pozemních staveb 20.pomůcka do cvičení. Praha: ČVUT. ISBN ČSN :2010. Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. HORNIAKOVA, L. a kol., Konstrukce pozemných stavieb I. Bratislava: ALFA, SNTL KPS. MACEKOVÁ, V., Pozemní stavitelství II(S) modul 01 Schodiště. Brno: FAST CERM. ISBN Přednášky doc. Ing. Václava Kupilíka, CSc.


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství II"

Podobné prezentace


Reklamy Google