Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. PROJEKCE MODERNÍCH ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH PODNIKOVÝCH STRUKTUR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. PROJEKCE MODERNÍCH ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH PODNIKOVÝCH STRUKTUR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology."— Transkript prezentace:

1

2 5. PROJEKCE MODERNÍCH ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH PODNIKOVÝCH STRUKTUR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 1. ZÁKLADNÍ POJMY organizační struktura podniku má výrazný vliv na chování pracovníků, podnikovou kulturu či komunikační kanály, a je zásadním nástrojem k řízení a aplikování znalostí volba vhodné formy organizační struktury proto dnes patří k nejdůležitějším rozhodnutím managementu

5 PŘÍKLAD ORG. STRUKTURY

6 2. VLIVY PŮSOBÍCÍ NA VOLBU ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Řídící pracovníci musejí v rámci tohoto rozhodování vzít v úvahu především tyto faktory, které se vzájemně ovlivňují: a.prostředí, ve kterém podniků působí b.zvolená strategie c.velikost organizace

7 A. VLIV PROSTŘEDÍ NA VOLBU VHODNÉ STRUKTURY Stabilní ekonomické prostředí přináší pevně stanovené pracovní úkoly, které jsou přiděleny konkrétním zaměstnancům, tzn. řízení je centralizováno, jsou stanoveny jasná pravidla a normy.

8 MECHANICKÁ TVORBA STRUKTUR v tomto rigidním prostředí jsou uplatňovány tzv. mechanické způsoby tvorby struktur nejčastější uplatnění mechanické tvorby struktury je v průmyslových podnicích, které se věnují velkosériové výrobě

9 MECHANICKÁ TVORBA STRUKTUR Charakteristika mechanické tvorby struktury: pevně definované úkoly centralizované řízení pevná pravidla převaha vertikální komunikace centralizovaná kontrola

10 MECHANICKÁ TVORBA STRUKTUR Znaky výsledné organizační struktury: členitost vyšší počet útvarů nižší míra komunikace mezi jednotlivými útvary

11 A. VLIV PROSTŘEDÍ NA VOLBU VHODNÉ STRUKTURY Nestabilní ekonomické prostředí je charakteristické tím, že úkoly jsou stanovovány rámcově skupinám pracovníkům, které si je pak v závislosti na změnách prostředí přizpůsobují v tomto prostředí uplatňují tzv. organické způsoby tvorby struktur vyznačují se tím, že řízení je decentralizované a podílejí se na něm nižší manažeři, kteří mají aktuálnější informace o vývoji konkrétní situace

12 ORGANICKÁ TVORBA STRUKTUR Charakteristika organické tvorby struktury: zaměstnanci spolupracují na společných úkolech ke specifikaci úkolů dochází v průběhu jejich plnění řízení je decentralizováno omezený počet pravidel převaha horizontální komunikace

13 ORGANICKÁ TVORBA STRUKTUR Organický způsob tvorby struktury je uplatňován především v sektoru služeb. Znaky výsledné organizační struktury: integrace útvarů, menší počet útvarů, intenzivnější vzájemná komunikace

14 B. VLIV STRATEGIE NA VOLBU VHODNÉ STRUKTURY ofenzivní strategie (rozšiřování sortimentu, zvyšování podílu na trhu) – nejvhodnější volbou je divizní struktura defenzivní strategie (stabilizace pozice na trhu) - vhodná funkční struktura s centralizovaným řízením

15 C. VLIV VELIKOSTI PODNIKU NA VOLBU VHODNÉ STRUKTURY změna organizační struktury je závislá na růstu organizace, který s sebou přináší vyšší specializaci pracovníků a nárůst dělby práce zároveň se zvyšuje potřeba vyšší míry koordinace a kontroly velké podniky se proto vyznačují větším počtem menších útvarů a decentralizací řízení


Stáhnout ppt "5. PROJEKCE MODERNÍCH ORGANIZAČNÍCH A ŘÍDÍCÍCH PODNIKOVÝCH STRUKTUR Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology."

Podobné prezentace


Reklamy Google