Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování"— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování
Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování

2 Management - Organizování
1. ORGANIZACE A TRH autorita ORGANIZACE spolupráce konkurence TRH Management - Organizování

3 Management - Organizování
OUTSOURCING A INTEGRACE TRH ORGANIZACE outsourcing integrace Management - Organizování

4 Management - Organizování
KRITERIA OUTSOURCINGU Existuje na trhu více dodavatelů produktu? ano ne Je produkt dodáván i konkurentům dané organizace? Existuje na trhu převis nabídky? Je specifičnost produktu velká? Je produkt u dodavatele realizován ve velkém rozsahu? Je produkt v dané organizaci realizován ve velkém rozsahu? Patří realizace produktu ke klíčovým kompetencím dané organizace? Je tržní prostředí kultivované? Management - Organizování

5 Management - Organizování
SDRUŽOVÁNÍ ORGANIZACÍ Propojení podniků Kooperace Koncentrace Příležitostná společenství Zájmová společenství Kartely Společné podniky Kapitálové účasti Podřízené koncerny Nepodřízené koncerny Fúze, akvizice Management - Organizování

6 PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura chování výstup PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

7 Management - Organizování
PROCESNÍ STRUKTURA Z K A1 ÚTVAR X A2 ÚTVAR Y R1 A3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 ano ne Management - Organizování

8 Management - Organizování
ÚTVAROVÁ STRUKTURA 2. 3. 4. 1. Management - Organizování

9 Management - Organizování
ÚTVAROVÁ STRUKTURA pokrač. Stupeň řízení: U U1 U2 U3 U4 druhý první nultý Management - Organizování

10 Efekt organizovanosti Stupeň organizovanosti
Emax Sopt Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost Stupeň organizovanosti Management - Organizování

11 Management - Organizování
STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI pokrač. pravidla vedoucí pracovník Model A Model B Model C Management - Organizování

12 ZAKOTVENÍ STRUKTURY SYSTÉMU ŘÍZENÍ
orgware software ORGANIZAČNÍ ŘÁD - útvar A činnost 01 - činnost 02 - útvar B ………… PROCESNÍ NORMA (SMĚRNICE) popis procesu Management - Organizování

13 Management - Organizování
3. PARAMETRY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY DĚLBA PRÁCE SESKUPOVÁNÍ ČINNOSTÍ DO ÚTVARŮ DLE PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

14 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

15 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

16 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. vývoj nákup výroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 A11 A12 A13 A14 A15 A16 výrobek 2 A21 A22 A23 A24 A25 A26 výrobek 3 A31 A32 A33 A34 A35 A36 výrobek 4 A41 A42 A43 A44 A45 A46 výrobek 5 A51 A52 A53 A54 A55 A56 Management - Organizování

17 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE Management - Organizování

18 DĚLBA PRÁCE pokrač. předmětná specializace funkční specializace
Generální ředitel předmětná specializace Štábní útvar A Štábní útvar B Divize 1 Výroba tramvají Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 4 Výroba kotlů Provoz 11 Výroba motorů Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 13 Montáž Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva funkční specializace předmětná specializace Management - Organizování

19 DĚLBA PRÁCE pokrač. funkční specializace předmětná specializace
Generální ředitel Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Útvar vývoje Útvar nákupu Útvar prodeje Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 2 Výroba motorů Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 4 Montáž funkční specializace Montáž typu A Montáž typu B Montáž typu C předmětná specializace Management - Organizování

20 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. podobnost? A návaznost? Management - Organizování

21 Management - Organizování
DĚLBA PRÁCE pokrač. náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace funkční Management - Organizování

22 Management - Organizování
ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ průměrné rozpětí 2,84 Management - Organizování

23 Management - Organizování
ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač. průměrné rozpětí 6 Management - Organizování

24 Management - Organizování
ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ Výkonnost vedoucího pracovníka Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených. Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených. Míra samostatnosti podřízených. Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených. Stupeň organizovanosti. Intenzita a kvalita horizontálních vztahů. Stupeň podpory ze strany štábních útvarů. Stupeň automatizace řízení. Prostorové rozmístění. Management - Organizování

25 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

26 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Management - Organizování

27 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA liniové útvary štábní útvary Management - Organizování

28 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. LINIOVÉ A ŠTÁBNÍ VZTAHY místo řešení kolize Liniový vedoucí Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Štábní útvar E Štábní útvar F Štábní útvar X kolize Management - Organizování

29 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. PROJEKTOVÁ KOORDINACE Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Útvar D Útvar E Útvar F Koordinátor projektu Management - Organizování

30 Management - Organizování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. PROJEKTOVÁ STRUKTURA Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Vedoucí projektu Projektová skupina Management - Organizování

31 Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru plánování
DĚLBA PRAVOMOCI pokrač. MATICOVÁ STRUKTURA Útvar výroby plánování vývoje marketingu Generální ředitel Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru vývoje Vedoucí útvaru plánování Vedoucí útvaru výroby Vedoucí projektu A Vedoucí projektu B Vedoucí projektu C Projektová skupina A skupina B skupina C funkční specializace předmětná specializace Management - Organizování

32 Management - Organizování
4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU STRATEGIE strategie nízkých nákladů (úspory z rozsahu, stabilní podmínky – princip funkční specializace, vyšší stupeň organizovanosti, vyšší rozpětí řízení) strategie odlišení (výnosy z uspokojování specifických potřeb zákazníků, pružnost – princip předmětné specializace, kreativita, nižší stupeň organizovanosti) TECHNOLOGIE (kontinuita / diskontinuita výrobního procesu, vybavení technikou, malokapacitní či velkokapacitní výrobní zařízení) TERITORIUM (výrobek – služba; má jít výrobek a služba za zákazníkem?) VELIKOST (malá organizace – neformální vztahy – nízký stupeň organizovanosti; středně velká organizace – vyšší stupeň organizovanosti, úzký výrobní program – uplatnění principu funkční specializace; velká organizace – široký výrobní program, teritoriální expanze – divize, decentralizace, uplatnění principu předmětné specializace) KULTURA (soulad / nesoulad neformálních norem a formálních norem) Management - Organizování

33 Management - Organizování
5. PŘÍLOHA - PŘÍKLADY ANALÝZA PROCESŮ Management - Organizování

34 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

35 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

36 Management - Organizování
ANALÝZA PROCESŮ pokrač. Management - Organizování

37 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA Management - Organizování

38 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. ÚSEK ODDĚLENÍ DIVIZE Management - Organizování DÍLNA

39 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. Management - Organizování

40 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. Management - Organizování

41 Management - Organizování
LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. liniové vztahy : funkční vztahy Management - Organizování


Stáhnout ppt "Management - Organizování"

Podobné prezentace


Reklamy Google