Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující."— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady

2 Management - Organizování2 autorita spoluprácekonkurence ORGANIZACE TRH 1. ORGANIZACE A TRH

3 Management - Organizování3 ORGANIZACE TRH outsourcingintegrace OUTSOURCING A INTEGRACE

4 Management - Organizování4 Existuje na trhu více dodavatelů produktu?anone Je produkt dodáván i konkurentům dané organizace?anone Existuje na trhu převis nabídky?anone Je specifičnost produktu velká?anone Je produkt u dodavatele realizován ve velkém rozsahu?anone Je produkt v dané organizaci realizován ve velkém rozsahu?anone Patří realizace produktu ke klíčovým kompetencím dané organizace?anone Je tržní prostředí kultivované?anone KRITERIA OUTSOURCINGU

5 Management - Organizování5 Propojení podniků KooperaceKoncentrace Příležitostná společenství Zájmová společenství Kartely Společné podniky Kapitálové účasti Podřízené koncerny Nepodřízené koncerny Fúze, akvizice SDRUŽOVÁNÍ ORGANIZACÍ

6 Management - Organizování6 SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura chování PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA výstup ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

7 Management - Organizování7 Z K A1 ÚTVAR X A2 ÚTVAR Y R1 A3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 V3 V6 PROCESNÍ STRUKTURA ano ne

8 Management - Organizování8 1. ÚTVAROVÁ STRUKTURA

9 Management - Organizování9 U U1U1 U2U2 U3U3 U4U4 Stupeň řízení: druhý první nultý ÚTVAROVÁ STRUKTURA pokrač.

10 Management - Organizování10 E max S opt STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost Stupeň organizovanosti Efekt organizovanosti

11 Management - Organizování11 pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník Model AModel BModel C STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI pokrač.

12 Management - Organizování12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - útvar A - činnost 01 - činnost 02 - útvar B ………… PROCESNÍ NORMA (SMĚRNICE) popis procesu ZAKOTVENÍ STRUKTURY SYSTÉMU ŘÍZENÍ orgware - software

13 Management - Organizování13 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 3. PARAMETRY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY SESKUPOVÁNÍ ČINNOSTÍ DO ÚTVARŮ DLE PRINCIPU PŘEDMĚTNÉ A FUNKČNÍ SPECIALIZACE DĚLBA PRÁCE

14 Management - Organizování14 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

15 Management - Organizování15 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

16 Management - Organizování16 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 DĚLBA PRÁCE pokrač.

17 Management - Organizování17 GEN. ŘEDITEL DIVIZE 1DIVIZE 2DIVIZE 3DIVIZE 4DIVIZE 5 ŠTÁBNÍ ÚTVAR GEN. ŘEDITEL ÚTVAR VÝVOJE ÚTVAR NÁKUPU ÚTVAR VÝROBY 1 ÚTVAR VÝROBY 2 ÚTVAR VÝROBY 3 ÚTVAR PRODEJE ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE DĚLBA PRÁCE pokrač.

18 Management - Organizování18 Generální ředitel Divize 1 Výroba tramvají Divize 1 Výroba tramvají Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 4 Výroba kotlů Divize 4 Výroba kotlů Štábní útvar A Štábní útvar B Provoz 11 Výroba motorů Provoz 11 Výroba motorů Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 13 Montáž Provoz 13 Montáž Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva funkční specializace předmětná specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

19 Management - Organizování19 Generální ředitel Útvar vývoje Útvar nákupu Útvar prodeje Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 2 Výroba motorů Provoz 2 Výroba motorů Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 4 Montáž Provoz 4 Montáž Montáž typu C Montáž typu B Montáž typu A předmětná specializace funkční specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

20 Management - Organizování20 A podobnost? návaznost? DĚLBA PRÁCE pokrač.

21 Management - Organizování21 náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace maximalizace funkční specializace DĚLBA PRÁCE pokrač.

22 Management - Organizování22 ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ

23 Management - Organizování23 průměrné rozpětí 6 ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

24 Management - Organizování24  Výkonnost vedoucího pracovníka  Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených.  Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených.  Míra samostatnosti podřízených.  Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených.  Stupeň organizovanosti.  Intenzita a kvalita horizontálních vztahů.  Stupeň podpory ze strany štábních útvarů.  Stupeň automatizace řízení.  Prostorové rozmístění. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

25 Management - Organizování25 LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI

26 Management - Organizování26 FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

27 Management - Organizování27 liniové útvary štábní útvary LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

28 Management - Organizování28 Liniový vedoucí Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Štábní útvar E Štábní útvar F Liniový vedoucí Štábní útvar X Liniový vedoucí kolize místo řešení kolize LINIOVÉ A ŠTÁBNÍ VZTAHY DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

29 Management - Organizování29 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Útvar D Útvar E Útvar F Koordinátor projektu PROJEKTOVÁ KOORDINACE DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

30 Management - Organizování30 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Vedoucí projektu Projektová skupina PROJEKTOVÁ STRUKTURA DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

31 Management - Organizování31 Útvar výroby Útvar plánování Útvar vývoje Útvar marketingu Generální ředitel Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru vývoje Vedoucí útvaru plánování Vedoucí útvaru výroby Vedoucí projektu A Vedoucí projektu B Vedoucí projektu C Projektová skupina A Projektová skupina B Projektová skupina C MATICOVÁ STRUKTURA funkční specializace předmětná specializace DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

32 Management - Organizování32 STRATEGIE strategie nízkých nákladů ( úspory z rozsahu, stabilní podmínky – princip funkční specializace, vyšší stupeň organizovanosti, vyšší rozpětí řízení) strategie odlišení ( výnosy z uspokojování specifických potřeb zákazníků, pružnost – princip předmětné specializace, kreativita, nižší stupeň organizovanosti ) TECHNOLOGIE ( kontinuita / diskontinuita výrobního procesu, vybavení technikou, malokapacitní či velkokapacitní výrobní zařízení) TERITORIUM (výrobek – služba; má jít výrobek a služba za zákazníkem?) VELIKOST ( malá organizace – neformální vztahy – nízký stupeň organizovanosti; středně velká organizace – vyšší stupeň organizovanosti, úzký výrobní program – uplatnění principu funkční specializace; velká organizace – široký výrobní program, teritoriální expanze – divize, decentralizace, uplatnění principu předmětné specializace) KULTURA (soulad / nesoulad neformálních norem a formálních norem) 4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU

33 Management - Organizování33 ANALÝZA PROCESŮ 5. PŘÍLOHA - PŘÍKLADY

34 Management - Organizování34 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

35 Management - Organizování35 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

36 Management - Organizování36 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

37 Management - Organizování37 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA

38 Management - Organizování38 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. ÚSEK DIVIZE ODDĚLENÍ DÍLNA

39 Management - Organizování39 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.

40 Management - Organizování40 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.

41 Management - Organizování41 liniové vztahy : funkční vztahy LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.


Stáhnout ppt "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující."

Podobné prezentace


Reklamy Google