Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující."— Transkript prezentace:

1 Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha (příklady)

2 ORGANIZACE (definice)  Tzv. umělá organizace = umělý řád vytvořený lidmi za účelem dosahování stanovených cílů  Nejvyšší cíl = maximalizace užitku: buď maximalizace dlouhodobého zisku (podnikatelské subjekty) nebo maximalizace užitku pro společnost (nepodnikatelské subjekty) Management - Organizování2

3 3 ORGANIZACE TRH outsourcingintegrace OUTSOURCING A INTEGRACE 1. ORGANIZACE A TRH

4 Management - Organizování4 Existuje na trhu více dodavatelů produktu?anone Je produkt dodáván i konkurentům dané organizace?anone Existuje na trhu převis nabídky?anone Je specifičnost produktu velká?anone Je produkt u dodavatele realizován ve velkém rozsahu?anone Je produkt v dané organizaci realizován ve velkém rozsahu?anone Patří realizace produktu ke klíčovým kompetencím dané organizace?anone Je tržní prostředí kultivované?anone KRITERIA OUTSOURCINGU

5 Management - Organizování5 Propojení podniků Kooperace Koncentrace Příležitostná společenství Zájmová společenství Kartely Společné podniky Kapitálové účasti Podřízené koncerny Nepodřízené koncerny Fúze, akvizice SDRUŽOVÁNÍ ORGANIZACÍ

6 Management - Organizování6  Vnitřní formalizované, zpravidla hierarchické upořádání celku  Určení vztahů nadřízenosti a podřízenosti  Vymezení působností, pravomocí a odpovědností  Cílevědomá činnost za účelem uspořádání prvků v podniku, jejich aktivit a koordinaci tak, aby přispěly k dosažení stanovených cílů podniku ORGANIZOVÁNÍ (definice)

7 Management - Organizování7 SYSTÉM ŘÍZENÍ struktura chování PROCESNÍ STRUKTURA ÚTVAROVÁ STRUKTURA 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA výstup ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

8 Management - Organizování8 Z K Činnost 1 ÚTVAR X Činnost 2 ÚTVAR Y R1 Činnost 3 ÚTVAR Z V1 V2 V4 V3 V6 V5 V3 V6 PROCESNÍ STRUKTURA ano ne

9 Management - Organizování9 1. ÚTVAROVÁ STRUKTURA

10 Management - Organizování10 E max S opt STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI Nedostatečná organizovanost Nadměrná organizovanost Stupeň organizovanosti Efekt organizovanosti

11 Management - Organizování11 pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník pravidla vedoucí pracovník Model A (mechanistický) Model BModel C (organický) STUPEŇ ORGANIZOVANOSTI pokrač.

12 3. PARAMETRY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY A) DĚLBA PRÁCE = seskupování činností do útvarů dle principu předmětné a funkční specializace B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ = počet pracovníků přímo podřízených jednomu vedoucímu C) DĚLBA PRAVOMOCI = způsob, jakým je řídící pravomoc rozdělena ve vertikální a v horizontální dimenzi Management - Organizování12

13 Management - Organizování13 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 A) DĚLBA PRÁCE

14 Management - Organizování14 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 A)DĚLBA PRÁCE pokrač. (princip předmětné specializace)

15 Management - Organizování15 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 A)DĚLBA PRÁCE pokrač. (princip funkční specializace)

16 Management - Organizování16 vývojnákupvýroba I výroba II výroba III prodej výrobek 1 výrobek 2 výrobek 3 výrobek 4 výrobek 5 A 11 A 21 A 31 A 51 A 41 A 22 A 12 A 32 A 26 A 25 A 24 A 23 A 16 A 15 A 14 A 13 A 36 A 35 A 34 A 33 A 52 A 46 A 45 A 43 A 42 A 44 A 56 A 55 A 54 A 53 A)DĚLBA PRÁCE pokrač. (kombinace obou principů)

17 GEN. ŘEDITEL ÚTVAR VÝVOJE ÚTVAR NÁKUPU ÚTVAR VÝROBY 1 ÚTVAR VÝROBY 2 ÚTVAR VÝROBY 3 ÚTVAR PRODEJE ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR ŠTÁBNÍ ÚTVAR 17 GEN. ŘEDITEL DIVIZE 1DIVIZE 2DIVIZE 3DIVIZE 4DIVIZE 5 ŠTÁBNÍ ÚTVAR PŘEDMĚTNÁ SPECIALIZACE FUNKČNÍ SPECIALIZACE A) DĚLBA PRÁCE pokrač.

18 Management - Organizování18 Generální ředitel Divize 1 Výroba tramvají Divize 1 Výroba tramvají Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 2 Výroba elektrických lokomotiv Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 3 Výroba zařízení pro jadernou energetiku Divize 4 Výroba kotlů Divize 4 Výroba kotlů Štábní útvar A Štábní útvar B Provoz 11 Výroba motorů Provoz 11 Výroba motorů Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 12 Výroba podvozků Provoz 13 Montáž Provoz 13 Montáž Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 41 Výroba kotlů na tuhá paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva Provoz 42 Výroba kotlů na plynná paliva funkční specializace předmětná specializace A) DĚLBA PRÁCE pokrač.

19 Management - Organizování19 Generální ředitel Útvar vývoje Útvar nákupu Útvar prodeje Štábní útvar A Štábní útvar B Štábní útvar C Štábní útvar D Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 1 Výroba podvozků Provoz 2 Výroba motorů Provoz 2 Výroba motorů Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 3 Výroba karoserií Provoz 4 Montáž Provoz 4 Montáž Montáž typu C Montáž typu B Montáž typu A předmětná specializace funkční specializace A) DĚLBA PRÁCE pokrač.

20 Management - Organizování20 náklady na výkonné činnosti náklady na řídící činnosti náklady celkové N maximalizace předmětné specializace maximalizace funkční specializace A) DĚLBA PRÁCE pokrač.

21 B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ  Parametr, který ovlivňuje tvar útvarové struktury  Na úrovni top managementu: 6-12 osob  Na úrovni managementu 1.linie: 25-35 osob  Snaha o maximalizaci RŘ = jednodušší a levnější řízení (výhoda), = nebezpečí přetížení a zhoršení kvality řízení (nevýhoda) Management - Organizování21

22 Management - Organizování22 B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

23 Management - Organizování23 B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

24 Management - Organizování24  Výkonnost vedoucího pracovníka  Podíl času vynakládaného vedoucím na jiné činnosti než řízení bezprostředních podřízených.  Výkonnost, kvalifikace a motivace podřízených.  Míra samostatnosti podřízených.  Různorodost, opakovatelnost a složitost práce podřízených.  Stupeň organizovanosti.  Intenzita a kvalita horizontálních vztahů.  Stupeň podpory ze strany štábních útvarů.  Stupeň automatizace řízení.  Prostorové rozmístění. HLAVNÍ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ: B) ROZPĚTÍ ŘÍZENÍ pokrač.

25 Management - Organizování25 LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA C) DĚLBA PRAVOMOCI

26 Management - Organizování26 FUNKČNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

27 27 liniové útvary štábní útvary LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

28 Management - Organizování28 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Útvar D Útvar E Útvar F Koordinátor projektu PROJEKTOVÁ KOORDINACE C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

29 Management - Organizování29 Liniový vedoucí Útvar A Útvar B Útvar C Vedoucí projektu Projektová skupina PROJEKTOVÁ STRUKTURA C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

30 30 Útvar výroby Útvar plánování Útvar vývoje Útvar marketingu Generální ředitel Vedoucí útvaru marketingu Vedoucí útvaru vývoje Vedoucí útvaru plánování Vedoucí útvaru výroby Vedoucí projektu A Vedoucí projektu B Vedoucí projektu C Projektová skupina A Projektová skupina B Projektová skupina C MATICOVÁ STRUKTURA funkční specializace předmětná specializace C) DĚLBA PRAVOMOCI pokrač.

31 Management - Organizování31 STRATEGIE  strategie nízkých nákladů ( úspory z rozsahu, stabilní podmínky – princip funkční specializace, vyšší stupeň organizovanosti, vyšší rozpětí řízení)  strategie odlišení ( výnosy z uspokojování specifických potřeb zákazníků, pružnost – princip předmětné specializace, kreativita, nižší stupeň organizovanosti ) TECHNOLOGIE ( kontinuita / diskontinuita výrobního procesu, vybavení technikou, malokapacitní či velkokapacitní výrobní zařízení) TERITORIUM (výrobek – služba; má jít výrobek a služba za zákazníkem?) VELIKOST ( malá organizace – neformální vztahy – nízký stupeň organizovanosti; středně velká organizace – vyšší stupeň organizovanosti, úzký výrobní program – uplatnění principu funkční specializace; velká organizace – široký výrobní program, teritoriální expanze – divize, decentralizace, uplatnění principu předmětné specializace) KULTURA (soulad / nesoulad neformálních norem a formálních norem) 4. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU

32 32 ANALÝZA PROCESŮ 5. PŘÍLOHA (PŘÍKLADY)

33 Management - Organizování33 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

34 Management - Organizování34 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

35 Management - Organizování35 ANALÝZA PROCESŮ pokrač.

36 Management - Organizování36 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA

37 Management - Organizování37 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač. ÚSEK DIVIZE ODDĚLENÍ DÍLNA

38 Management - Organizování38 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.

39 Management - Organizování39 LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.

40 Management - Organizování40 liniové vztahy : funkční vztahy LINIOVĚ-ŠTÁBNÍ STRUKTURA pokrač.


Stáhnout ppt "Management - Organizování1 ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující."

Podobné prezentace


Reklamy Google