Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 CÍLE, NOSITELÉ A NÁSTROJE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

3  Hospodářská politika je souhrnem cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech ekonomiky.  Nejdůležitějším cílem všeobecné politiky, nejen hospodářské, je udržení, popř. nastolení míru, svobody a demokracie. Další obecné cíle HP odpovídají obecným společenským hodnotám neboli základním společenským cílům, jako jsou svoboda a spravedlnost, jistota a pokrok, bezpečnost a demokracie.

4  Cíle HP se různí stát od státu, podle složení vlád a časového období. Současný moderní demokratický stát jako hlavní cíle sleduje dva základní, které se dále rozšiřují:  Hospodářský (ekonomický) růst = růst reálného HDP  Ekonomická rovnováha (stabilita)

5  Měřeno podle reálného ekonomického růstu, tedy očištěno od inflace.  Rostoucí úroveň produktu znamená zvýšení blahobytu obyvatel země, ti mají pak k dispozici větší objem statků a služeb, které mohou použít pro uspokojení potřeb.

6  vnitřní stabilita  zabezpečení plné zaměstnanosti  ukazatel = míra nezaměstnanosti  udržení cenové stability  ukazatel = míra inflace (názor ekonomů: 1-3% ročně)  vnější stabilita  udržení rovnovážné platební bilance, stabilní měnový kurs  ukazatel = saldo platební bilance

7  Nástroje HP můžeme obecně rozdělit takto:  přímé (stát buď vystupuje jako přímý účastník trhu; nebo vydává konkrétní nařízení, která mají přímo dosáhnout splnění vybraného konkrétního cíle, obvykle v určitém případě),  nepřímé (stát vytváří obecné právní normy, které ovlivňují chování ekonomických subjektů tak, aby vedlo k naplnění zvoleného konkrétního cíle).

8  Jako nositele HP označujeme ty subjekty, které se podílí na procesu formulování HP, na jejím provádění a kontrole.  Zformoval se určitý soubor institucí, které plní úkoly HP a jsou tvůrci hospodářské politiky státu. Jejich základním znakem je:  legitimita  moc přijímat rozhodnutí  jednat jako subjekty HP ve vymezené sféře

9  Tyto instituce je možné rozdělit do tří skupin:  Decizní sféra- vláda, parlament, centrální banka, státní úřady; soudní, výzkumné a expertní instituce a organizace  Vlivová sféra- velké podniky, politické strany a odbory, vědecké instituce, tisk.  Nadnárodní organizace- OSN, MMF, EU, OECD, WTO

10  Objasni pojem inflace, hyperinflace a deflace.  Jaké další vedlejší efekty s sebou inflace přináší, na koho působí pozitivně a na koho negativně?  Vyjmenuj druhy nezaměstnanosti.

11  HOLMAN, Robert: Ekonomie, 4. vydání, Praha: C.H. Beck 2005, ISBN 80B7179-891-6  KLIKOVÁ, Christiana, KOTKLÁN, Igor: Hospodářská politika, Ostrava, Institut vzdělávání SOCRATES, s.r.o., 2006, ISBN: 808657204  SLANÝ, Antonín a kolektiv: Makroekonomická analýza a hospodářská politika, Praha, C. H. Beck, 2003, ISBN: 8071797383  VOSTROVSKÁ, Zdena, VORLÍČEK, Jan: Úvod do hospodářské a sociální politiky, Praha, VŠE, 2005  ŽÁK, Milan, NĚMCOVÁ, Ingeborg: Hospodářská politika I., Praha, VŠE 1998

12  Souhrn cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu  Nastolení míru, svobody, demokracie, spravedlnost, jistota, pokrok, bezpečnost  Růst reálného HDP, ekonomická stabilita, vnitřní a vnější stabilita, blahobyt, plná zaměstnanost, moc přijímat rozhodnutí, decizní sféra, vlivová sféra, nadnárodní organizace


Stáhnout ppt "Výukový program: Ekonomické lyceum Název programu: Hospodářská politika státu Vypracoval: Ing. Lenka Gabrielová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google