Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A28 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A28 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A28 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec 2012 Ročník/věková kategorie4. ročník Vyučovací předmět/klíčová slova Hospodářská politika, cíle HP, magický čtyřúhelník, HDP, inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance ZO, nástroje hospodářské politiky Anotace Studenti se seznamují se základní funkcí HP a se subjekty, které se podílejí na plnění cílů HP. Získávají přehled o členění cílů HP dle různých hledisek a o jednotlivých cílech HP. Těchto cílů je dosahováno nástroji HP.

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Helena Svršková, svrskovah@seznam.cz

3 Hospodářská politika představuje, souhrn cílů, zásad, nástrojů a metod sloužících k regulaci ekonomických procesů. Nositelem hospodářské politiky je stát, který se skládá se z řady institucí, které se navzájem ovlivňují a sledují. Někdy dokonce mají i odlišné cíle.

4 Subjekty, které zasahují do hospodářské politiky:  zákonodárné orgány - parlament, senát  výkonné orgány – vláda, ministerstva  další instituce - např. centrální banka Hospodářskou politiku se snaží ovlivnit i různé zájmové skupiny (odbory, komory, ekologové) a mezinárodní organizace (EU, MMF).

5 Cíle hospodářské politiky státu se mohou rozdělovat podle: 1) Z časového hlediska: a) Krátkodobé - dny, týdny, měsíce b) Střednědobé - 1 - 5 let c) Dlouhodobé - nad 5 let 2) Z hlediska významu: a) Hlavní b) Vedlejší

6 Cíle z hlediska významu: ad) hlavní (rozvoj společnosti) Většina ekonomů se shoduje na čtyřech základních makroekonomických cílech. Tyto cíle nám definuje tzv. magický čtyřúhelník:magický čtyřúhelník

7 1) Uspokojivé tempo růstu ekonomiky podle hrubého domácího produktu (HDP) 3 – 5 % Reálný HDP představuje souhrn statků a služeb, vyjádřených v penězích ve stálých cenách, který byly vytvořeny za určité období výrobními faktory na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci, tzn., že je zohledněn faktor inflace

8 2) Cenová stabilita jde především o spotřebitelské ceny, nárůst do 2 % Inflace se projevuje jako neustálý vzestup cen, dochází tedy k poklesu kupní síly peněz, tzn., že peníze ztrácejí svou hodnotu

9 3) Plná zaměstnanost nezaměstnanost nesmí překročit 10 % Nezaměstnanost – na trhu práce se setkáváme s: nabídkou (nabízí se volná pracovní síla) poptávkou (poptávají se zaměstnavatelé po volné pracovní síle). Na trhu nastávají tři situace: 1. rovnost nabídky a poptávky 2. převis poptávky 3. převis nabídky – nezaměstnanost Statistika, viz. následující snímek

10 4) HP ve vztahu k zahraničí vyrovnaná bilance zahraničního obchodu Podíl salda obchodní bilance na vytvořeném HDP podíl obchodní bilance, která zachycuje hodnotu vývozu a dovozu zboží a služeb, jejichž rozdíl se nazývá saldo a souhrnem statků a služeb vytvořených za sledované období

11 Ad b) Dílčí, vedlejší - cíle hospodářské politiky vychází z funkce státu - dosažení cílů musí být podřízeno cílům všelidským, jako dosažení svobody spravedlnosti, bezpečnosti a míru pro všechny lidi

12 Nástroje hospodářské politiky 1) Právní systém, legislativní proces (funkce právní jistoty a bezpečí) 2) Peněžní politika (monetární) 3) Rozpočtová politika (fiskální) 4) Důchodová a cenová politika 5) Zahraničně obchodní politika

13 ad 1) Právní systém, legislativní proces -zákony v ČR prochází schválením Parlamentu a vyjadřuje se k nim prezident a senát -schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro občany a všechny, kdo se zdržují na území ČR -porušení zákona je předmětem řešení, sporné případy řeší soud

14 ad 2) Peněžní politika -základním cílem této politiky je udržení stability měny jde o snahu ovlivnit nabídku (množství) peněz, aby nedocházelo k velké inflaci -základním způsobem v této politice je centrální kontrola (u nás ČNB) -k udržení stability měny využívá ČNB tyto nástroje: a) Povinné minimální rezervy (PMR) b) Diskontní sazby c) Operace na volném trhu d) Ostatní nástroje (regulace) e) Emise peněz

15 ad 3) Rozpočtová politika (fiskální) -k plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, ty jsou zajišťovány formou státního rozpočtu -skládá se ze dvou částí: a) Způsob zdanění jednotlivých tržních subjektů b) Způsob rozdělení -rozpočtová politika musí mít charakter: a) Expanzivní (zvyšování výdajů) -i za cenu značného schodku za účelem oživení hospodářství, zvýšení poptávky b) Restriktivní (snižování výdajů) -omezuje výdaje, vzniká riziko inflační spirály, dochází k omezení ekonomických aktivit

16 ad 4) Důchodová a cenová politika -řeší příjmy a výdaje obyvatel (ceny výrobních faktorů, mzdy, zisky) a jejich případnou regulaci ze strany státu ad 5) Zahraničně obchodní politika (vnější měnová a obchodní)

17 Zdroje:  ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie stručný přehled 2009/2010. Zlín: CEED, 2009. s. 222-226. ISBN 978-80-903433-8-2.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Vzdělávací materiál/DUMVY_52_INOVACE_01A28 AutorIng. Helena Svršková Období vytvořeníProsinec."

Podobné prezentace


Reklamy Google