Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."— Transkript prezentace:

1

2 Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

3 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/29.0019. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 8Škody z dopravy na životním prostředí a jejich eliminace 8.1Silniční doprava 8.2Železniční doprava 8.3Letecká doprava 8.4Vnitrozemská vodní doprava

5 Růst dopravního sektoru, vedle vyšších nároků na kapacitu dopravních sítí a rozvoj infrastruktury, ovlivňuje také okolní prostředí, především ekologickými, ekonomickými a sociálními aspekty. Ekologickým aspektem je zejména zvýšená spotřeba neobnovitelných zdrojů, narůstající znečištění prostředí zdraví škodlivými látkami, nadměrným hlukem a vibracemi. Mezi ekonomické aspekty lze zařadit vyšší roční tempo růstu dopravního sektoru než ostatních příslušných oborů a dokonce i celé ekonomiky.

6 Silniční doprava Nárůst provozu na pozemních komunikacích s sebou přináší potřebu dalšího rozšiřování silniční a dálniční sítě. Rostou náklady na provoz, správu i údržbu komunikací, dále vzestup nehodovosti a s tím spojené ztráty na lidských životech i hmotné škody. Negativní dopad na životní prostředí je znatelný především ve větších aglomeracích. Díky absolutní závislosti na ropě patří silniční doprava k nejcitlivějším a nejzranitelnějším, navíc jí patří většinový podíl spotřeby energie v dopravním sektoru.

7 Železniční doprava Pro používání železnice hovoří menší energetická náročnost oproti ostatním oborům. Přesto je nutné vzít v potaz velký podíl průmyslu na zahalení exhalacemi, ze kterého pochází většina použité energie k pohonu. Mezi přednosti lze s určitostí zařadit menší zábor půdy pro železniční tratě, který je v porovnání s dálnicemi dvakrát až třikrát nižší. Bezpečnost oproti silniční dopravě je další předností, stejně tak přesnost a pravidelnost a minimální vliv přírodních podmínek.

8 Letecká doprava Předností letecké dopravy je rychlost, pohodlí, odpovídající kvalita a rozsah nabízených služeb a relativně přijatelné ceny, jakožto relativní spolehlivost a bezpečnost. Vzhledem k výkonům je letecká doprava považována za nejbezpečnější formu dopravy, přestože následky případných nehod jsou vesměs tragické. Současný nárůst intenzity letového provozu je důsledkem právě těchto skutečností. Mezi záporné stránky se řadí zvýšený hluk v okolí letišť a dopad výstavby letišť na životní prostředí. Nevýhody představují velké vzdálenosti letištních terminálů od center měst a následná potřeba zajištění návazné dopravy, přičemž v některých případech tato není zdaleka kvalitní.

9 Vnitrozemská vodní doprava Vodní cesty vnitrozemské dopravy tvoří přirozené cesty, mezi něž patří jezera a řeky, které z plavebního hlediska dělíme na splavné a nesplavné. Jelikož přirozeně splavné jsou jen velké vodní toky, je zapotřebí toky upravovat, nebo budovat umělé cesty, např. kanalizované toky, průplavy a vodní nádrže. V hospodářsky méně rozvinutých zemích se říční doprava využívá k přepravě osob, ve vyspělých zemích zastává rekreační funkci. Vodní dopravu negativně ovlivňují především aspekty infrastruktury. Nejednotnost parametrů vodních cest omezuje možnost pohybu různých typů lodí. Dále menší rozsah vnitrozemské sítě vodních cest, které jsou závislé na konfiguraci území, a nedostačující napojení velkých průmyslových center na tuto síť, popřípadě nevybavenost potřebnou technologií v případě možnosti napojení na síť. Závislost provozu na přírodních podmínkách je hrozbou, která značně omezuje možnost využití vodní dopravy coby spolehlivě přesné a pravidelné formy transportu.


Stáhnout ppt "Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google