Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVA Nenahraditelná složka hospodářství každé země – brzdí nebo urychluje ekonomický rozvoj. Poloha uprostřed Evropy – ČR je křižovatkou transevropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVA Nenahraditelná složka hospodářství každé země – brzdí nebo urychluje ekonomický rozvoj. Poloha uprostřed Evropy – ČR je křižovatkou transevropských."— Transkript prezentace:

1 DOPRAVA Nenahraditelná složka hospodářství každé země – brzdí nebo urychluje ekonomický rozvoj. Poloha uprostřed Evropy – ČR je křižovatkou transevropských cest.

2 Již v dávné minulosti vedly přes naše úz
Již v dávné minulosti vedly přes naše úz.významné obchodní cesty (Jantarová stezka). Základy dnešní dopravní sítě se vytvářely ve vazbě na osídlení a hospodářskou činnost v 18 a 19.st. Za vzniku ČSR byla síť železnic a silnic v podstatě vybudována.

3 Rozhodující část osobní i nákladní dopravy zajišťují silniční a železniční doprava.
Silniční – převažuje v přepravě osob i zboží na krátké i delší vzdálenosti Nedostatek moderních komunikací spojujících hospodářské oblasti i sousední země.

4 Železniční – silný pokles v osobní a hlavně v nákladní dopravě ve prospěch silniční dopravy. Hustá železniční síť s nutností modernizace – některé ztrátové regionální tratě se ruší X vznik moderních dopravních koridorů. Přes ¼ tratí je elektrifikováno, soustřeďuje se na nich ale přes ¾ veškeré přepravy. Nedostatky – malá rychlost přepravy - časová nespolehlivost - nízká kultura osobní dopravy

5

6 Vývoj dopravní sítě (především železnice):
1) lokalizovaná spojení 2) fáze integrace 3) fáze intenzifikace 4) fáze selekce

7 1. železnice v českých zemí, spojení s Rakouskem (Čes. Buděj
1.železnice v českých zemí, spojení s Rakouskem (Čes.Buděj.-Linz)

8 Evripská želez.síť v roce 1849

9 parní stroje ukončily provoz až v roce 1981

10 1.československá elektrická lokomotiva (1953

11 Potrubní – specifický význam, přeprava ropy a zem.plynu.
Vodní - především v přepravě nákladů(uhlí, stavební hmoty...). Splavné jsou Labe (od Chvaletic) a Vltava (z Prahy). Celkem 303 km splavných toků. Letecká – význam v mezinárodním styku. Především doprava osob. Mezinár.letiště jsou v Praze, Brně, Karl.Varech, Ostravě

12 Letiště v ČR V ROCE 2011

13 Městská hromadná doprava – velký význam v ekologické přepravě osob hlavně ve velkých městech, kolem kterých vznikají integrované dopravní systémy Spoje – doprava zpráv a informací – prodělala v poslední době velký rozmach (nárůst pevných a mobilních sítí, připojení k internetu, rozhlasových a televizních stanic a denního tisku)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Ropovody v ČR

25

26 Kontrolní otázky: Jaký význam má doprava v hospodářství ČR? Které druhy dopravy se v ČR vyskytují a které mají největší význam? Jaké jsou geografické podmínky pro rozvoj silniční a železniční dopravy? Jaké nevýhody plynou ze silniční dopravy? Jaké bys navrhoval/a řešení pro převedení části nákladů a osob ze silnic na železnici. Stručně porovnej jednotlivé druhy dopravy. Lokalizuj modernizované evropské železniční koridory vedoucí přes naše území.


Stáhnout ppt "DOPRAVA Nenahraditelná složka hospodářství každé země – brzdí nebo urychluje ekonomický rozvoj. Poloha uprostřed Evropy – ČR je křižovatkou transevropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google