Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Socioekonomická geografie Přednáška č. 8 Geografie dopravy – ekonomický význam dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Socioekonomická geografie Přednáška č. 8 Geografie dopravy – ekonomický význam dopravy."— Transkript prezentace:

1 Socioekonomická geografie Přednáška č. 8 Geografie dopravy – ekonomický význam dopravy

2 Nárůst sektoru dopravy Sektor dopravy zaznamenává trvalý růst (růst je kapacitní i vzdálenostní) Sektor dopravy zaznamenává trvalý růst (růst je kapacitní i vzdálenostní)Faktory: pokles nákladů - díky technologickým inovacím pokles nákladů - díky technologickým inovacím Stále více regionů je „zatahováno“ do ekonomického dění (doprava jako faktor ekonomické globalizace) Stále více regionů je „zatahováno“ do ekonomického dění (doprava jako faktor ekonomické globalizace)

3 Vztah dopravy a ekonomiky Efektivní dopraví systém vyšší mobilita vyšší ekonomické a sociální příležitosti Efektivní dopraví systém vyšší mobilita vyšší ekonomické a sociální příležitosti Neefektivní dopravní systém omezená mobilita omezené ekonomické a sociální příležitosti Neefektivní dopravní systém omezená mobilita omezené ekonomické a sociální příležitosti Pozornost často omezena pouze na dopravní infrastrukturu – Prostředek v. cíl – dopad infrastruktury na rozvoj území (D 48 v. D 8) Pozornost často omezena pouze na dopravní infrastrukturu – Prostředek v. cíl – dopad infrastruktury na rozvoj území (D 48 v. D 8)

4 Užší pojetí – dopravní mobilita jako ekonomická aktivita Poskytuje služby svým zákazníkům (lidé, firmy,…) Poskytuje služby svým zákazníkům (lidé, firmy,…) Vytváří pracovní místa ( v ČR pracuje přes 7 % EA v sektoru dopravy) Vytváří pracovní místa ( v ČR pracuje přes 7 % EA v sektoru dopravy) Výrazný generátor příjmů Výrazný generátor příjmů

5 Zaměstnanost ve světě v dopravě

6 Změna charakteru osobní přepravy

7 Ekonomický přínos dopravy Makroekonomický pohled – doprava jako faktor velikosti výroby, zaměstnanosti a příjmů v národní ekonomice; ve většině rozvinutých zemích vytváří doprava 6 až 12 % HDP Makroekonomický pohled – doprava jako faktor velikosti výroby, zaměstnanosti a příjmů v národní ekonomice; ve většině rozvinutých zemích vytváří doprava 6 až 12 % HDP Mikroekonomický pohled – význam dopravních nákladů (firmy, investoři, domácnosti). Dopravní náklady – 10- 15% výdajů domácností a 4 % výrobních nákladů (značně individuální !!!) Mikroekonomický pohled – význam dopravních nákladů (firmy, investoři, domácnosti). Dopravní náklady – 10- 15% výdajů domácností a 4 % výrobních nákladů (značně individuální !!!)

8 Vztah dopravy a ekonomického růstu Je zřejmý, ale nelze jednoznačně formulovat zákonitost Je zřejmý, ale nelze jednoznačně formulovat zákonitost Existují země kde nejdříve rostla ekonomika a ta vyvolala dopravní inovace Existují země kde nejdříve rostla ekonomika a ta vyvolala dopravní inovace Jinde se nejdříve zlepšila úroveň mobility, která byla teprve následována růstem ekonomiky Jinde se nejdříve zlepšila úroveň mobility, která byla teprve následována růstem ekonomiky Rozvoj dopravy může tedy předcházet či následovat ekonomický rozvoj daného území

9 Dopravních inovací a hlavních vln ekonomického rozvoje Dopravních inovací a hlavních vln ekonomického rozvoje Námořní doprava = spojena s první fází evropské expanze (16. – 18. století), mezinárodní obchod v hlavních koloniálních říších té doby Námořní doprava = spojena s první fází evropské expanze (16. – 18. století), mezinárodní obchod v hlavních koloniálních říších té doby Železníční doprava – vazba na klíčovou fázi průmyslové revoluce (hromadná přeprava surovin) Železníční doprava – vazba na klíčovou fázi průmyslové revoluce (hromadná přeprava surovin) Silniční doprava – 20 st. změna lokalizační logiky mnoha výrobních i nevýrobních aktivit. Nárůst individuální přepravy. Silniční doprava – 20 st. změna lokalizační logiky mnoha výrobních i nevýrobních aktivit. Nárůst individuální přepravy. Letecká doprava, telekomunikace, přenos informací – dnes, vytváření globální ekonomické sítě Letecká doprava, telekomunikace, přenos informací – dnes, vytváření globální ekonomické sítě

10 Doprava v době globalizace Zrychlení dopravy – pokles její časové náročnosti (můžeme pozorovat v ČR). Podmíněno hlavně inovacemi v dopravě. Zrychlení dopravy – pokles její časové náročnosti (můžeme pozorovat v ČR). Podmíněno hlavně inovacemi v dopravě. Pokles relativních cen dopravy (zejména ve vtahu poklesu cen dopravy na cenách výrobních výstupů) Pokles relativních cen dopravy (zejména ve vtahu poklesu cen dopravy na cenách výrobních výstupů)

11 Relativní pokles cen dopravy

12 Časoprostorová komprese Čím rychlejší jsou dostupné druhy dopravy, tím je možné za danou dobu překonat větší množství prostoru Čím rychlejší jsou dostupné druhy dopravy, tím je možné za danou dobu překonat větší množství prostoru Lze hovořit až o tzv. kolapsu prostoru … Nicméně to, že prostor je rychleji překonatelný neznamená, že neexistuje!!! Lze hovořit až o tzv. kolapsu prostoru … Nicméně to, že prostor je rychleji překonatelný neznamená, že neexistuje!!! Výrazným způsobem se zejména zvyšuje možnost dopravy do významných globálních center (např. Londýn) Výrazným způsobem se zejména zvyšuje možnost dopravy do významných globálních center (např. Londýn)

13 Časoprostorová divergence Opačný proces, kdy dochází k prodlužování cestovních časů ve vybraných místech Opačný proces, kdy dochází k prodlužování cestovních časů ve vybraných místech Rostoucí vliv kongescí v řadě metropolitních regionů (pohyb v přeplněných městských ulicích je tak i v současnosti zhruba stejně rychlý jako před stovkami let v době koňských povozů) Rostoucí vliv kongescí v řadě metropolitních regionů (pohyb v přeplněných městských ulicích je tak i v současnosti zhruba stejně rychlý jako před stovkami let v době koňských povozů) Pro organizaci světového prostoru je však důležitější převaha časoprostorové komprese.

14 Selektivní časoprostorová komprese Spojení významných populačních a hospodářských center hierarchicky nadřazenými dopravními sítěmi (dálnice, frekventované letecké trasy) a jejich relativní přiblížení Spojení významných populačních a hospodářských center hierarchicky nadřazenými dopravními sítěmi (dálnice, frekventované letecké trasy) a jejich relativní přiblížení Relativní oddálení takto nevybavených území Relativní oddálení takto nevybavených území

15 Důsledek globalizace na prostorovou organizaci Menší závislost na vztazích v bezprostředním okolí Menší závislost na vztazích v bezprostředním okolí Větší závislost napříč prostorem (tedy i na vzdálených místech, prohlubování interdependence) Větší závislost napříč prostorem (tedy i na vzdálených místech, prohlubování interdependence)

16 Problémové aspekty narůstající mobility Benefit z mobility je selektivní proces (viz omezené možnosti chudších, starších a méně vzdělaných) Benefit z mobility je selektivní proces (viz omezené možnosti chudších, starších a méně vzdělaných) Určité skupiny mohou být z určitých forem mobility „vyloučeny“ (např. nutnost automobilu v rámci komerční suburbanizace) Určité skupiny mohou být z určitých forem mobility „vyloučeny“ (např. nutnost automobilu v rámci komerční suburbanizace)

17 Problémové aspekty narůstající mobility 2 - Kongesce Rostoucí intenzita využití dopravních systémů vede k tomu, že určité části dopravní sítě jsou běžně užívány v míře překračující návrhovou kapacitu Rostoucí intenzita využití dopravních systémů vede k tomu, že určité části dopravní sítě jsou běžně užívány v míře překračující návrhovou kapacitu Městská centra (Londýn, Praha – nutnost vytvářet inovativní koncepty např. „park and go“) Městská centra (Londýn, Praha – nutnost vytvářet inovativní koncepty např. „park and go“)

18 Problémové aspekty narůstající mobility 3 - Nehodovost V důsledky stále vyššího využití dopravní infrastruktury neustále narůstá nehodovost (zranění, lidské životy, hmotné ztráty) V důsledky stále vyššího využití dopravní infrastruktury neustále narůstá nehodovost (zranění, lidské životy, hmotné ztráty) Stupeň bezpečnosti dopravy významně závisí na použitém druhu dopravy – žádný dopravní obor není zcela bezpečný, nicméně statistiky nehodovosti s obrovským náskokem vede silniční doprava (v průměru v zemích OECD na ni připadá 90 % všech dopravních nehod) Stupeň bezpečnosti dopravy významně závisí na použitém druhu dopravy – žádný dopravní obor není zcela bezpečný, nicméně statistiky nehodovosti s obrovským náskokem vede silniční doprava (v průměru v zemích OECD na ni připadá 90 % všech dopravních nehod)

19 Nehodovost dle druhu dopravy v USA


Stáhnout ppt "Socioekonomická geografie Přednáška č. 8 Geografie dopravy – ekonomický význam dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google