Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20.8.20151 Cyklus veřejné politiky Veřejné politiky VSFS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20.8.20151 Cyklus veřejné politiky Veřejné politiky VSFS."— Transkript prezentace:

1 20.8.20151 Cyklus veřejné politiky Veřejné politiky VSFS

2 CYKLUS VEP  KDE JSME ? (identifikace a formulace VZ) - různé varianty řešení problému (kriminalita, dopr. obslužnost )  KAM CHCEME JÍT ? (rozhodnutí o VZ, veřejná volba: nastavení politik a programů, priority rozvoje společnosti a zvolené cesty, dlouhodobé vize - politická vůle a průchodnost řešení, stanovení alternativ, příprava projektů)  JAK SE TAM DOSTANEME? (implementace VZ na základě příslušné politiky, nástroje VEP) 20.8.20152

3 3 Proces uplatňování VZ IDENTIFIKACE - zjištění základních rozvojových problémů společnosti: krátkodobý x dlouhodobý VZ - monitorování a hodnocení sociálních problémů (jejich důsledků, příčin, podmínek, nositelů i poškozených aj.), - Odborné analýzy, spolupráce s experty - skryté problémy a předpověď budoucí deficity společnosti - neúměrné vyčerpání zdrojů, zdravotní sociální ohrožení, demografický vývoj, ekologické poruchy, bezpečnostní rizika

4 Identifikace VZ Výzkumy, ankety, šetření – jaké skupiny se anket účastní ? Internetové diskuse Každodenní kontakt s občany, zástupci soukr. sektoru Pravidelná setkávání (sport, kultura, společenské události, panelové diskuse, kulaté stoly, slavnosti) Media Formální i neformální komunikace Analýzy nezávislých institucí 20.8.20154

5 Aktéři identifikace - Všichni aktéři VeP - politické strany - Think tanky - Analýzy nadnárodních organizací (OECD, EU, MMF, SB apod.) - Soukromý sektor, lobbing - Média - NO, asociace, OS, OBČAN!!! - informační dialog a participace občanů - Komunikace a partnerství se všemi dotyčnými subjekty 20.8.20155

6 Proces identifikace Volby jako výběr různých politických priorit Politika „středu“ Znalost politiků, politických programů, vztah k veřejnému prostoru a zájem o věci veřejné + zpětná vazba 20.8.20156

7 7 Proces uplatňování VZ FORMULACE A PREZENTACE - pojmenování + vystihnout základní hodnotu, jež má být naplněna - zdůvodnění VZ: vývoj společnosti, podstatných sociálních skupin - poukaz na zdroje a prostředky použitelné k realizaci veřejného zájmu - Aktéři: jednotlivci i reprezentanti organizací, politických stran či státních institucí, pracovníci vědy a VŠ, skupiny občanů, významné osobnosti (politici, vědci, umělci apod.). – autorita, charisma - zveřejnění v programech politických stran, programových prohlášeních vlád, v projevech, v tisku, v odborných publikacích, někdy i v uměleckém díle, v televizních pořadech a zejména v politickém dialogu

8 20.8.20158 Proces uplatňování VZ UZNÁNÍ VZ - VZ---VeP --- nutnost být uznán jako společensky významný - vyjednávání mezi partnery (ministry, senátory, poslanci, případně zájmovými organizacemi, lobby, dialog s občany) - zhodnocení nezávislých analýz situace a jejich souvislostí, možností zdrojů a prostředků - Program veřejné politiky (priorita, legislativa, program opozičních stran, minoritní hnutí…)

9 IMPLEMENTACE Uskutečňování, realizace, provedení příslušné politiky za účelem dosažení VZ Zavádění zákona, politiky, programu Provádění politického rozhodnutí Cíle politiky, záměr a žádoucí výsledky Monitoring a evaluace implementace ve vztahu k žádoucím cílům 20.8.20159

10 10 Nástroje implementace VZ Uznání – zákon, podzákonné normy, administrativní opatření Realizace: - Koncepce - Implementační struktury (VS, nezisková a soukromá sféra, rozdílné cíle a záměry jednotlivých aktérů): např. sociální politika - Mobilizace zdrojů (VR, soukromé zdroje, NO, participace občanů) - Zpětná vazba dopadů opatření

11 Nástroje implementace VZ Legislativa, zákonné normy (např. veřejný prostor, odpadové hospodářství aj.) Ekonomické a finanční nástroje Administrativní nástroje Informační nástroje Povinné (regulační) nástroje x motivační (stimulační nástroje) 20.8.201511

12 FAKTORY ÚSPĚŠNÉ IMPLEMENTACE Jasné a konzistentní politické cíle Podpora zájmových skupin a veřejnosti Stabilita sociálně ekonomického prostředí Technologická proveditelnost (zdraví, ŽP…) Legální proveditelnost (soulad zákonů, SP x zaměstnanost), mezisektorová komplexnost politiky Psychologická proveditelnost (postoje objektů VeP, setrvačnost hodnot) Administrativní proveditelnost 20.8.201512

13 20.8.201513 Proces uplatňování VZ IMPLEMENTACE VZ - politické rozhodnutí – legislativní opatření - VS - organizační a administrativní role - informační zabezpečení a průběžné vyhodnocování plnění opatření, - zpětná komunikace - hodnocení informací, návrhy dalších opatření

14 20.8.201514 Proces uplatňování VZ Politické strany - nejmocnější role ve formulaci a prosazování VZ - volby --- rozhodující pozice - Preference stran – preference veřejnosti  konzervativní strany protikladně jiná od levicových stran v pojetí soukromého vlastnictví a privatizace,  liberální strana bude mít s ní totožný vztah k soukromému vlastnictví a převážně i ke státu, avšak bude poněkud odlišně přistupovat ke vztahu občanů a institucí,  určité odstíny v koncepcích společnosti můžeme nalézt u stran křesťanských, což můžeme nyní sledovat ve stanoviscích k restituci církevního majetku u nás,  i mezi stranami se stejnou ideovou základnou spatřujeme diference, které nás mnohdy překvapují, mezi sociálně demokratickými, socialistickými a jinými levicovými stranami v západní Evropě a začíná být i v postkomunistických zemích.


Stáhnout ppt "20.8.20151 Cyklus veřejné politiky Veřejné politiky VSFS."

Podobné prezentace


Reklamy Google