Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ metoda Komunitní plánování je metoda metoda – jak zpracovávat rozvojové materiály pro různé.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ metoda Komunitní plánování je metoda metoda – jak zpracovávat rozvojové materiály pro různé."— Transkript prezentace:

1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ metoda Komunitní plánování je metoda metoda – jak zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života obce, města i kraje Metoda založení na principech přímé demokracie Partnerství – participace všech dotčených subjektů na řešení nějaké priority záměru Veřejný prostor, zeleň, školy, doprava Sociální služby !!!! 2

3 Charakteristické znaky komunitního plánování Zapojování všech, kterých se zpracovávaná oblast týká Dialog a vyjednávání Dosažení výsledku, který je přijat a podporován většinou účastníků Pravidelné zhodnocování implementace, evaluace 3

4 Komunitní plánování sociálních služeb Metoda, kterou lze na úrovni obcí a krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Zapojuje všechny účastníky (uživatele, poskytovatele, zadavatele) Podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli Zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě Umožňuje objevovat nové lidské zdroje Umožňuje objevovat nové materiální zdroje Umožňuje sdružovat stávající zdroje 4

5 Cíl komunitního plánování Posilovat sociální soudržnost Podporovat sociální začleňování Předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin Podpora zájmu o veřejné dění Podpora aktivit účastníků, případně podpora angažovanosti Výsledkem komunitního plánování je zejména dobře fungující systém sociálních služeb na místní úrovni. 5

6 Aktéři komunitního plánování ZPRACOVATEL ZADAVATEL POSKYTOVATEL UŽIVATEL VEŘEJNOST 6

7 ZPRACOVATEL Zpracovatel koordinuje (vede) proces komunitního plánování a průběžně zpracovává dílčí písemné výstupy včetně konečné podoby komunitního plánu. Obec, město, kraj – odborník na komunitní plánování, je zaměstnancem obce/kraje Zpracovatel je obcí/krajem pověřený subjekt – např. NO, CPKP 7

8 ZADAVATEL Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám – obec/město/kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec (kraj) usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby + odhodlání otevřít se veřejnosti. Zásadní prvky: Projev politické vůle Potvrzení legitimity komunitního plánování Záruka pro zapojování dalších účastníků Dlouhodobá návaznost 8

9 POSKYTOVATEL Fyzická osoba NNO – nestátní nezisková organizace Organizace zřízená obcí, krajem, státem Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu. 9

10 UŽIVATEL Uživatel je člověk, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánování je nenahraditelná možnost, jak zajistit potřeby, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb. 10

11 VEŘEJNOST Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, s výsledky a cíli komunitního plánu. Může být zapoojena Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím. Je žádoucí, aby se veřejnost účastnila komunitního plánování od samého začátku. 11

12 Přínos komunitního plánování Zvyšuje efektivitu využití zdrojů Zvyšuje dostupnost a kvalitu služeb Rozšiřuje nabídku služeb Zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám Zajišťuje, aby potřeby reagovaly na lokální odlišnosti Zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků 12

13 Základní ukazatele dobrého komunitního plánu Je výsledkem vyjednávání mezi všemi účastníky procesu Je naplňován v rámci širokého partnerství v komunitě Odpovídá místním podmínkám a potřebám Stanoví krátkodobé i dlouhodobé cíle Mapuje všechny veřejné, soukromé i dobrovolné subjekty z hlediska aktivit, které směřují k naplnění vytyčených cílů Obsahuje systém sledování a hodnocení postupu a průběžného podávání zpráv veřejnosti 13

14 Zásady při zpracovávání komunitního plánu Potřeby, priority a směry rozvoje sociálních služeb musí být stanoveny lidmi, kteří v obci žijí Veškeré činnosti na místní úrovni během přípravy i při naplňování plánu musí být provázány Zkvalitňování sociálních služeb musí být považováno za žádoucí a důležitou součást místní politiky Priority a směry rozvoje sociálních služeb vycházejí z přesvědčení o jedinečnosti, hodnotě, vrozené důstojnosti a právu na sebeurčení každého uživatele sociálních služeb 14

15 Obsah komunitního plánu Popis a analýza existujících zdrojů Statistické, sociologické, demografické údaje apod. Popis a analýza existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb Představa budoucnosti sociálních služeb (priority a cíle) Časový plán postupu prací 15

16 Obsah komunitního plánu Zásady, které je třeba při zpracovávání a naplňování plánu dodržet Způsob zapojování jednotlivých účastníků na místní úrovni do vytváření a naplňování komunitního plánu Stanovení podílů odpovědnosti a závazků účastníků Způsob sledování, vyhodnocování Případné změny 16


Stáhnout ppt "KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ metoda Komunitní plánování je metoda metoda – jak zpracovávat rozvojové materiály pro různé."

Podobné prezentace


Reklamy Google