Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SEKTOROVÉ DOHODY význam, příprava, realizace. Co je Sektorová dohoda?  Unikátní nástroj umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SEKTOROVÉ DOHODY význam, příprava, realizace. Co je Sektorová dohoda?  Unikátní nástroj umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 SEKTOROVÉ DOHODY význam, příprava, realizace

2 Co je Sektorová dohoda?  Unikátní nástroj umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu práce  Na kapitánském můstku stojí zaměstnavatelé s cílem udržet konkurenceschopnou a produktivní ekonomiku  Co chtějí udělat? V čem vidí benefity tohoto nástroje?  Jasné vymezení rolí a závazků klíčových hráčů na trhu práce  Konkrétní formulace krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých potřeb v oblasti práce a kvalifikací  Koordinace již běžících i nově připravovaných akcí všech hráčů na trhu práce  Eliminace nedostatků a disproporcí v poptávce a nabídce kompetencí a kvalifikací  Efektivní rozvoj zaměstnanců a vytváření mnoha pracovních příležitostí

3 Nejedná se o právně vymahatelnou smlouvu, nýbrž o „gentlemanskou dohodu“ mezi zúčastněnými aktéry – její plnění je otázkou osobní odpovědnosti a cti Klíčoví hráči:  Sektorové rady (zaměstnavatelé)  Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů  Územně správní celky (regiony)  Úřady práce  Jednotlivé resorty  Vzdělavatelé

4 Proces tvorby Sektorové dohody A Analýza trhu práce (poptávky) - nynější a budoucí potřeby kvalifikací a profesí ve střednědobém i dlouhodobém horizon tu B Analýza nabídky - jaká je stávající situace v oblasti profesí a kvalifikací, co nabízejí školy, ÚP, vzdělávací firmy, co umí lidé C Identifikace slabých míst (jak kvalita, tak kvantita), zhodnocení jejich míry hrozby a definice priorit D Naplánování jednotlivých akcí (opatření), zodpovědností za jejich realizaci a podpis Sektorové dohody E Realizace akcí (opatření), aktivní komunikace a PR podpora v dosahování cílů, průběžná a finální evaluace

5 Příprava Sektorové dohody A.Sektorová rada (SR) provede podrobnou analýzu požadavků trhu práce v oblasti povolání a kvalifikací z různodobých hledisek (nyní, blízká i vzdálenější budoucnost) a z pohledu kvantity i kvality (důraz na regionální odlišnosti) B.SR ve spolupráci s Krajskými radami RLZ (event. dalšími hráči v regionu) provede analýzu nabídky v oblasti odborného vzdělávání a kvalifikací C.SR společně s dalšími vybranými klíčovými hráči (s tzv. partner poolem) identifikuje zásadních rozdíly a nedostatky na trhu práce (nabídka x poptávka) D.SR a její partner pool vytvoří akční plán – soustavu opatření vedoucích k souladu nabídky a poptávky na trhu práce, vymezí odpovědnosti za jejich realizaci a podepíše Sektorovou dohodu E.SR se všemi signatáři Sektorové dohody realizuje jednotlivá opatření, vyhodnocuje a prezentuje dosažené výsledky

6 Pilotní ověření SD v rámci VZ NSP II 1.stanovení kriterií pro výběr Sektorových rad 2.výběr 2 – 3 (nejlépe připravených) Sektorových rad 3.shromáždění dostupných analyticko- prognostických podkladů 4.vytvoření okruhu partnerů pro přípravu a realizaci Sektorové dohody (partner poolu) 5.realizace procesů SD dle postupu A – E 6.formulace doporučení pro další SR

7 Pro inspiraci příklad možného opatření Z analýz vyplynul zvětšující se rozpor mezi zájmem dětí o příslušný učební obor a mezi potřebným množstvím kvalifikované pracovní síly v konkrétních povoláních. V povolání P 1 bude za 3 roky chybět asi 3000 kvalifikovaných pracovních sil, nejvíce budou postiženy kraje K 1 a K 2. Motivační opatření: zajištění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků, aby nedošlo k ohrožení rozvoje sektoru a zvýšení nezaměstnanosti v regionu

8 Pro inspiraci - příklad možného opatření

9 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "SEKTOROVÉ DOHODY význam, příprava, realizace. Co je Sektorová dohoda?  Unikátní nástroj umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google