Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zplnomocňování - návrh dokumentů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zplnomocňování - návrh dokumentů"— Transkript prezentace:

1 Zplnomocňování - návrh dokumentů
Vypracovali: Kamil Bureš Petra Soukupová

2 Zastoupení Je to stav, kdy zastupující osoba jedná za osobu zastoupenou, dočasně může využívat její práva a jednat jejím jménem. Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci.

3 Zástupce a zastoupený Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, vždy jde o FO. Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného Zástupce je povinen jednat osobně, činit osobně právní úkony, k nimž byl zmocněn.

4 Zastoupeným může být FO i PO
Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

5 Zastoupení může být: Přímé – zástupce činí vlastní projev vůle jménem zastoupeného a na jeho účet. Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému (jedná li zástupce v mezích oprávnění). Nepřímé (náhradnictví) – zástupce činí vlastní projev vůle, svým jménem a na svůj účet. Nese odpovědnost za práva a povinnosti, ale je zavázán tyto práva a povinnosti převést na zastoupeného (např. postoupením pohledávek).

6 Plná moc Jednostranný právní úkon zmocnitele, jímž při smluvním zastoupení dává zmocnitel na vědomí, že určitá osoba je oprávněna jej v určitém rozsahu zastupovat.

7 Rozdělení plné moci - dle rozsahu
Individuální plná moc – její využití je stanovené pouze pro konkrétní případ. Speciální plná moc – je dána pro určitou konkrétní oblast. Generální plná moc - ve všech otázkách, opravňuje zástupce ke všem právním úkonům.

8 Prokura – zvláštní forma plné moci
Prokura – zvláštní forma plné moci. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti. Prokuru lze udělit jen FO, její udělení je účinné ode dne zápisu do OR. Může být udělena i více osobám. Prokurista připojí k podpisu „ jako prokurista „ nebo „ ppa „.

9 Rozdělení dle formy Písemná- podle § 31 odst. 4 – pokud je všeobecná nebo se týká určitého druhu právních úkonů, nebo pokud úkon, jenž má být zástupcem vykonán vyžaduje písemnou formulaci. Ústní- týká se určitého druhu, pro něž zákon ani dohoda stran písemnou formu nevyžadují.

10 Náležitosti plné moci Identifikace zmocnitele Identifikace zmocněnce
Rozsah plné moci Časové období, po které zmocnění platí Datum a místo podpisu Podpis zmocněnce a zmocnitele

11 Zánik plné moci a) provedením úkonu, na který byla omezena,
b) je-li odvolána zmocnitelem, c) je-li vypovězena zmocněncem, d) zemře-li zmocněnec.

12 Zdroje

13 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Zplnomocňování - návrh dokumentů"

Podobné prezentace


Reklamy Google