Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zplnomocňování - návrh dokumentů Vypracovali: Kamil Bureš Petra Soukupová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zplnomocňování - návrh dokumentů Vypracovali: Kamil Bureš Petra Soukupová."— Transkript prezentace:

1 Zplnomocňování - návrh dokumentů Vypracovali: Kamil Bureš Petra Soukupová

2 Zastoupení  Je to stav, kdy zastupující osoba jedná za osobu zastoupenou, dočasně může využívat její práva a jednat jejím jménem.  Zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci.

3 Zástupceazastoupený  Zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, vždy jde o FO.  Zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného  Zástupce je povinen jednat osobně, činit osobně právní úkony, k nimž byl zmocněn.

4  Zastoupeným může být FO i PO  Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému

5 Zastoupení může být:  Přímé – zástupce činí vlastní projev vůle jménem zastoupeného a na jeho účet. Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému (jedná li zástupce v mezích oprávnění).  Nepřímé (náhradnictví) – zástupce činí vlastní projev vůle, svým jménem a na svůj účet. Nese odpovědnost za práva a povinnosti, ale je zavázán tyto práva a povinnosti převést na zastoupeného (např. postoupením pohledávek).

6 Plná moc  Jednostranný právní úkon zmocnitele, jímž při smluvním zastoupení dává zmocnitel na vědomí, že určitá osoba je oprávněna jej v určitém rozsahu zastupovat.

7 Rozdělení plné moci - dle rozsahu  Individuální plná moc – její využití je stanovené pouze pro konkrétní případ.  Speciální plná moc – je dána pro určitou konkrétní oblast. Generální plná moc - ve všech  otázkách, opravňuje zástupce ke všem právním úkonům.

8  Prokura – zvláštní forma plné moci. Prokurou zmocňuje podnikatel prokuristu ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku.  V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.  Prokuru lze udělit jen FO, její udělení je účinné ode dne zápisu do OR.  Může být udělena i více osobám.  Prokurista připojí k podpisu „ jako prokurista „ nebo „ ppa „.

9 Rozdělení dle formy  Písemná- podle § 31 odst. 4 – pokud je všeobecná nebo se týká určitého druhu právních úkonů, nebo pokud úkon, jenž má být zástupcem vykonán vyžaduje písemnou formulaci.  Ústní- týká se určitého druhu, pro něž zákon ani dohoda stran písemnou formu nevyžadují.

10 Náležitosti plné moci  Identifikace zmocnitele  Identifikace zmocněnce  Rozsah plné moci  Časové období, po které zmocnění platí  Datum a místo podpisu  Podpis zmocněnce a zmocnitele

11 Zánik plné moci  a) provedením úkonu, na který byla omezena,  b) je-li odvolána zmocnitelem,  c) je-li vypovězena zmocněncem,  d) zemře-li zmocněnec.

12 Zdroje  http://www.pavelpetr.cz/soubory/28/51/U POL_OPH_S9_OCHRANA_OSOBNOST I.ppt#23 http://www.pavelpetr.cz/soubory/28/51/U POL_OPH_S9_OCHRANA_OSOBNOST I.ppt#23 http://www.pavelpetr.cz/soubory/28/51/U POL_OPH_S9_OCHRANA_OSOBNOST I.ppt#23  http://business.center.cz/business/pravo/ zakony/obcanzak/cast1.aspx http://business.center.cz/business/pravo/ zakony/obcanzak/cast1.aspx http://business.center.cz/business/pravo/ zakony/obcanzak/cast1.aspx  http://cz- pravo.blogspot.com/2008/07/druhy-pln- moci.html http://cz- pravo.blogspot.com/2008/07/druhy-pln- moci.html http://cz- pravo.blogspot.com/2008/07/druhy-pln- moci.html

13 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Zplnomocňování - návrh dokumentů Vypracovali: Kamil Bureš Petra Soukupová."

Podobné prezentace


Reklamy Google