Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Marie Koumarová

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Předmět Ročník
Hotelnictví Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu Název vzdělávacího materiálu Právní písemnosti Anotace Prezentace seznamuje žáky s jednoduchými právními písemnostmi. Vysvětluje náležitosti plné moci a prokury, dlužního úpisu a potvrzenky, tak aby byly v souladu s příslušnými zákony. Uvádí rozdíly mezi plnou mocí a prokurou a také mezi půjčkou a výpůjčkou. Zhotoveno, (datum/období) 27. dubna 2013 Ověřeno 5. června 2013

3 PLNÁ MOC PROKURA DLUŽNÍ ÚPIS POTVRZENKA
1 PRÁVNÍ PÍSEMNOSTI PLNÁ MOC PROKURA DLUŽNÍ ÚPIS POTVRZENKA 2

4 Právní písemnosti: tyto písemnosti se vyhotovují při určitých právních úkonech, mají specifickou stylizaci i úpravu, většina právních úkonů musí být doložena písemně - dle § 34 občanského zákoníku.

5 Právní písemnosti Musí být: průkazné závazné 3

6 Zastoupení při právních úkonech
Právní úkony konají FO i PO. Mohou se však nechat zastupovat na základě plné moci (zmocnění). Formu i obsah plné moci upravuje občanský zákoník v § 31.

7 PLNÁ MOC Uděluje se FO nebo PO k zastoupení při právních úkonech.
Může být osobní, podniková, procesní nebo zvláštní obchodní = prokura Ten, kdo dává plnou moc = ZMOCNITEL Kdo plnou moc dostává = ZMOCNĚNĚC

8 PLNÁ MOC Osobní plná moc – občan se nechá zastupovat jinou osobou
Zmocnění procesní – zastoupený potvrzuje, že zástupce je zmocněn za něho jednat jeho jménem u soudu Podnikové pověření – plná moc související s provozováním podniku

9 PLNÁ MOC Udělují ji občané např.:
při zmocnění jiné osoby k převzetí peněžní částky (mzdy, důchodu, dividend apod.), při zmocnění advokáta k jednání za danou osobu při soudním sporu, notářských a jiných jednáních, při zastoupení akcionáře (majitele akcií) na jednání valné hromady.

10 PLNÁ MOC Pokud to zákon předepisuje, musí být podpis zmocnitele na plné moci úředně ověřen – notářem, úřadem (např. při výběru peněz z vkladní knížky v zastoupení). Může být na předem připraveném formuláři nebo se stylizuje a vyhotovuje na formátu A5 na šířku.

11 PLNÁ MOC Aby byla platná musí mít tyto náležitosti:
Jméno , příjmení, RČ (datum narození, číslo OP), bydliště – zmocnitele Jméno, příjmení, RČ (datum narození, číslo OP), bydliště – zmocněnce Účel, rozsah a dobu trvání zmocnění Místo a datum (měsíc slovem) zmocnění Vlastnoruční podpis zmocnitele Vyjádření souhlasu zmocněnce se zmocněním a podpis zmocněnce

12 PROKURA Je zvláštním druhem plné moci.
Může ji udělit FO nebo PO, pokud je zapsána v obchodním rejstříku. Je to zmocnění FO ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. O udělení prokury rozhoduje výkonný orgán společnosti (např. valná hromada) nebo sám podnikatel zapsaný v OR.

13 PROKURA Musí být podle obchodního zákoníku (§ 14 odst. 6) nejprve zapsána v obchodním rejstříku a teprve potom nabývá účinnosti. Návrh na zápis do OR se podává na předepsaném formuláři k rejstříkovému soudu a je doplněn podpisovým vzorem prokuristy. Podpisy na návrhu zápisu do OR musí být notářsky ověřeny.

14 PROKURISTA Podepisuje dokumenty tak, že k nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení prokuristy - např.: prokurista nebo p. p. (což znamená "per procura"). Je oprávněn ke všem úkonům jako podnikatel nebo statutární orgán, ale nesmí zcizovat majetek podniku a zatěžovat nemovitosti podniku (např. zastavit ho).

15 Rozdíly mezi plnou mocí a prokurou:
PROKURA - musí být vždy udělena podnikatelem zapsaným do OR nebo statut. orgánem, uděluje se jen FO, musí být zapsána do OR, její nositel se nazývá prokurista, - nemusí obsahovat rozsah zmocnění, bývá na úkony spojené s provozem podniku. PLNÁ MOC může být udělena kýmkoli, uděluje se FO i PO, plná moc se nezapisuje do OR, její nositel je zmocněnec, musí obsahovat rozsah zmocnění – lze na jakýkoli úkon nebo úkony.

16 DLUŽNÍ ÚPIS Půjčku Výpůjčku
Při půjčce větší částky peněz je správné sepsat dlužní úpis (dluhopis). Je to listina o závazkovém poměru = dluhu. Píše ho dlužník – upisuje se věřiteli. Rozlišujeme: Půjčku Výpůjčku 4

17 Rozdíly mezi půjčkou a výpůjčkou
PŮJČKA Podle § 657 a 658 občanského zákoníku Může být peněžitá nebo věcná Věřitel se může s dlužníkem dohodnout na výši úroků nebo vrácení většího množství věci stejného druhu Sepisuje se smlouva (dlužní úpis) VÝPŮJČKA Podle § 659 – 662 občanského zákoníku Vypůjčitel má právo vypůjčenou věc po dohodnutou dobu bezplatně používat, ale nesmí ji přenechat jiné osobě Sepisuje se smlouva o výpůjčce

18 DLUŽNÍ ÚPIS Vyhotovuje se na formátu A5 na šířku
Píše ho dlužník a předává ho věřiteli 5

19 DLUŽNÍ ÚPIS obsahuje: Jméno, příjmení (RČ, datum narození, číslo OP – stačí jeden z údajů) a adresu dlužníka Jméno a příjmení (RČ, datum narození, číslo OP – stačí jeden z údajů) a adresu věřitele Půjčenou částku číslicí i slovem (množství a přesný popis půjčené věci) Lhůtu splatnosti (termíny splátek, lze připojit i splátkový kalendář Splatnost úroku, byl-li dohodnut Místo a datum vystavení dlužního úpisu (měsíc slovem) a vlastnoruční podpis

20 POTVRZENKA Je to doklad o převzetí peněžní částky nebo nějaké věci, vystavuje ji věřitel. Musí být vlastnoručně podepsaná příjemcem. U velkých finančních částek je vhodné jej doplnit ověřovací doložkou notářství. Také se nazývá stvrzenka nebo kvitance. Vyhotovuje se na formát A5 na šířku, nebo se používá formulář.

21 Náležitosti potvrzenky:
Potvrzení o přijetí částky (číslicemi i slovy) Jméno, příjmení a adresa plátce Důvod k placení Místo a datum vystavení, měsíc, slovem Jméno, popř. adresa a číslo OP, podpis příjemce peněz

22 Použitá literatura: Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910.  Praha : Český normalizační institut, s. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková – Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, s. Kuldová, Olga a Fleischmannová, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6. upr. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN

23 Použité zdroje: [1, 2, 3, 4, 5] [cit ]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz  na WWW:  Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_480_Kou"

Podobné prezentace


Reklamy Google