Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU"— Transkript prezentace:

1 Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU
(právní úprava v EU a její implementace do právního řádu ČR)

2 Vnitřní trh – jeden ze základních cílů EU zahrnuje
Volný pohyb zboží Volný pohyb služeb Volný pohyb osob Volný pohyb kapitálu

3 Vývoj volného pohybu osob
Původně právo volného pohybu náleželo pouze pracovníkům zaměstnaných při těžbě uhlí a při výrobě oceli Po přijetí Římské smlouvy rozšířen na pracovní sílu Počátek 90.let rozšíření na studenty, důchodce a osoby žijící z nezávislých příjmů

4 Právní úprava volného pohybu osob
Primární právo: část II. Smlouvy o fungování EU – Zákaz diskriminace a občanství Unie. Občanství Unie existje vedle občanství členských států, nenahrazuje je. Čl. 18 přímý zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti

5 Primární právo (pokračování)
Čl. 45 Smlouvy o fungování EU (bývalý čl. 39 popř. 48 Smlouvy o založení ES) – volný pohyb pracovní síly – dle judikatury ESD je přímo aplikovatelný. Zaručuje: Právo ucházet se o skutečně nabízené pracovní místo Právo pohybovat se za tímto účelem po území jiného členského státu Právo pobývat na území jiného členského státu za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků Právo pobývat na území jiného členského státu po skončení hospodářské aktivity

6 Primární právo pokračování
Výjimky z volného pohybu pracovníků: Čl. 45 předpokládá omezení odůvodněná: Veřejným pořádkem Veřejnou bezpečností Veřejným zdravím Vyloučení zaměstnanci ve veřejné správě

7 2. Sekundární právo Nařízení 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků uvnitř společenství Směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (nahradila předchozí směrnice ze 60. let)

8 Věcný rozsah volného pohybu pracovníků
Právo opustit území Právo vstoupit na území jiného členského státu Právo pobývat na území jiného členského státu Právo pohybovat se na území jiného členského státu Právo pobývat na území jiného členského státu po skončení hospodářské aktivity

9 Osobní rozsah volného pohybu
Státní příslušnící členského státu EU Rodinní příslušníci Manžel, manželka Registrovaný partner Potomci v přímé linii mladší 21 let nebo jsou vyživované osoby Předci v přímé linii, kteří jsou vyživovanými osobami

10 Pracovník Osoby vykonávající hospodářskou aktivitu mají více výhod, než osoby pohybující se za jiným účelem Charakteristické znaky pracovníka (dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora) Výkon činnosti po určitou dobu Pod vedením jiné osony Za odměnu

11 Nařízení 1612/68/EHS o volném pohybu pracovníků ve Společenství
1. Přístup k zaměstnání 2. Výkon zaměstnání a rovné zacházení Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti pokud jde o: Podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, zejména o podmínky odměňování propouštění a návratu k povolání nebo opětnému zaměstnání, pokud se stal nezaměstnaným

12 Pokračování Požívání stejných sociálních a daňových výhod jako tuzemští pracovníci Využívání na stejném základě a za stejných podmínek vzdělávání na odborných školách a střediscích pro rekvalifikaci Stejné postavení v oblasti členství v odborových organizacích Výhody v oblasti ubytování, včetně vlastnictví ubytování

13 Rodiny pracovníků Právo dětí pracovníků na přístup k obecnému, učňovskému a odbornému vzdělávání jako státní příslušníci hostitelského státu, pokud mají bydliště na jeho území


Stáhnout ppt "Volný pohyb osob, volný pohyb pracovní síly v EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google