Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.Společné předpoklady modelů oligopolu 2.Modely oligopolu a) kartel b) oligopol s dominantní firmou c) oligopol se zalomenou křivkou poptávky d) modely.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.Společné předpoklady modelů oligopolu 2.Modely oligopolu a) kartel b) oligopol s dominantní firmou c) oligopol se zalomenou křivkou poptávky d) modely."— Transkript prezentace:

1 1.Společné předpoklady modelů oligopolu 2.Modely oligopolu a) kartel b) oligopol s dominantní firmou c) oligopol se zalomenou křivkou poptávky d) modely duopolu  Cournotův model,  Stackelbergův model

2

3  homogenní nebo diferencovaný produkt  několik firem v odvětví, činnost každé z nich ovlivňuje chování ostatních firem  rozhodovací závislost, schopnost ovlivnit cenu  překážky vstupu do odvětví: -úspory z rozsahu - velikost trhu vzhledem k optimálnímu výstupu firem na trhu - náklady na diferenciaci produktu, právní restrikce, regulované trhy - limitní cena = cena nižší než cena umožňující max. zisku (z důvodu ohrožení vstupem jiných firem do odvětví)

4 AC = průměrné náklady jedné firmy d 1 - poptávka po produkci jedné firmy (na trhu jsou dvě stejně velké firmy)  obě firmy realizují zisk d 1 ' - poptávka po produkci jedné firmy (na trhu jsou tři stejně velké firmy)  firmy realizují ztrátu

5  skupina firem chovající se jako monopol s několika závody podmínky vzniku kartelové dohody:  schopnost zvýšit cenu nad úroveň MC, aniž by vznikla konkurence ze strany „nečlenských“ firem  trest za odhalení dohody je nižší než očekávané zisky kartelu  náklady na vytvoření a udržení kartelu jsou nižší než očekávaný zisk z kartel. dohody  cíl: max. zisku celého odvětví  = P  Q - [TC 1 (q 1 ) + TC 2 (q 2 ) +... TC n (q n ) ]  = P  Q - [TC 1 (q 1 ) + TC 2 (q 2 ) +... TC n (q n ) ] Q*: MR(Q) = MC i (q i ) Q*: MR(Q) = MC i (q i ) problémy kartelu: - neochota firem poskytnout dostatečné údaje o nákladech -rozdělení zisku -nezákonnost kartelových dohod → nejsou vymahatelné→ tendence porušit dohodu

6 celkový zisk kartelu je max., pokud společný MR, tj. MR(Q) = MC i (q i ), tj. přírůstku celkových nákladů každé členské firmy kartelu

7  1 velká firma (výhodnější nákl. podm.) = tvůrce ceny a množství malých firem  příjemců ceny (konkurenční lem) Chování dominantní firmy  východisko: dominantní firma zná tržní poptávku D T a nabídku konkurenčního lemu S KL →určení poptávky po produkci DF (d df ) Určení optima df a tržní ceny:  d df → MR df → q* df podle MR df = MC df → z d df → p df, ⇒ p df = p tržní (platí i pro konk.lem)

8  Určení poptávky po produkci dominantní firmy d df d df = D T - S KL  křivky D T a d df se sbíhají (čím nižší cena, tím větší prostor pro DF na trhu) p  p 1 : D T = D KL  q df = 0, Q T = Q KL p  p 3 : D T = D df  Q KL = 0, Q T = q df optimum DF: q df *: MR df = MC df, p df *= p T

9

10 východisko: bod A (q*,p*)  model vysvětluje stabilní cenu na oligopolním trhu  zalomená křivka poptávky firmy - v důsledku rozdílné reakce konkurentů na případné  p (více elast. poptávka) nebo  p (méně elast. poptávka)  Zalomená poptávka ⇒ nespojitý MR  d 1 : plošší (více elast.v bodě A), pokud by firma  p, konkurenti by nereagovali  d 2 : strmější (méně elast.v bodě A), pokud by firma  p, konkurenti by také  p

11 Proč firma cenu nezmění? KDYBY: 1)  p, konkurenti NE → přesun zákazníků ke konkurenci, značný pokles prodejů firmy (viz d 1 ) =>  p →  q →  TR firmy 2)  p, konkurenti ANO → malý nárůst prodejů firmy (viz d 2 ) =>   p →  q →  TR firmy

12  2 firmy v odvětví, homogenní produkt, cíl: max. zisk  MC firmy konst. (obě firmy mají stejné náklady)  firmy znají tržní poptávku (D klesající a lineární) Východisko: první (i-tá) firma považuje při volbě optimálního výstupu výstup druhé (j-té) firmy za konstantní → firmy jsou nepoučitelné firmy se rozhodují současně → simultánní model ∂q j /∂q i = 0 pro všechna j ≠ i,současně i-tá firma ví, že: ∂P/∂q i ≠ 0 ∂q i /∂q j = 0 pro všechna j ≠ i,současně j-tá firma ví, že: ∂P/∂q j ≠ 0 Nutná podmínka max. zisku: ∂π j /∂q i = MR i (q i )– MC i (q i ) = 0 neboli MR i (q i )=MC i (q i )

13 reakční křivka = optimální výstupy jedné firmy při určitém předp. výstupu 2. firmy R 1 : q 1 * = f (q 2 ) R 2 : q 2 * = f (q 1 ) Rovnováha odvětví: Obě firmy jsou v optimu a nemají důvod měnit své rozhodnutí, protože správně předp. výstup druhé firmy R 1 = R 2

14 C. ROVNOVÁHA - KAŽDÁ FIRMA SPRÁVNĚ PŘEDPOKLÁDÁ VÝSTUP DRUHÉ FIRMY A MAX. SVŮJ ZISK COURNOTŮV MODEL: MC 1 = MC 2  STEJNÉ Q  průsečík R 1 s horizontální osou: optimální q 1,pokud 1. firma předp., že výstup 2. firmy je nulový →chová se jako monopol (např. tržní poptávka D: P = 18 – Q a MC =0, potom optimální q 1 = 9)  průsečík R 2 s horizontální osou: optimální q 2 = 0,pokud 2. firma předp., že 1. firma pokrývá svou produkcí celou tržní poptávku (tj. při D: P = 18 – Q a MC =0 předp. q 1 = 18, pak optimální q 2 = 0)

15 Předpoklady: Duopol, homogenní produkt Firmy mají stejné nákladové křivky Znají tržní poptávku (D je klesající  firma je aktivní (leader)  i-tá firma má informační výhodu, zná reakci konkurenta ⇒ sekvenční model ∂q j /∂q i ≠ 0 (i-tá firma zjistí, jak bude j-tá firma reagovat na změnu jejího výstupu) i-tá firma při volbě optima bere v úvahu reakci konkurenta ⇒ má vyšší zisk než j-tá firma

16


Stáhnout ppt "1.Společné předpoklady modelů oligopolu 2.Modely oligopolu a) kartel b) oligopol s dominantní firmou c) oligopol se zalomenou křivkou poptávky d) modely."

Podobné prezentace


Reklamy Google