Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stát Tříprvková teorie –G. Jelinnek Území Obyvatelstvo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stát Tříprvková teorie –G. Jelinnek Území Obyvatelstvo"— Transkript prezentace:

1 Stát Tříprvková teorie –G. Jelinnek Území Obyvatelstvo
Opakování -ústavní právo Tříprvková teorie –G. Jelinnek Území Obyvatelstvo Moc – dělba, personální výsost, teritorialita Uznání mezinárodním společenstvím

2 Veřejná správa Opak správy soukromé = vykonávána ve veřejném zájmu
=převážně vrchnostenský charakter =čl. 3 odst. 2 LSP „státní moc může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví“

3 Veřejná správa Materiální pojetí – činnost státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není činností zákonodárnou ani soudní (ty jsou blíže specifikovatelné = negativní vymezení) Formální pojetí – důraz kladen na instituce, které mají působnost a pravomoc řešit veřejné úkoly, pokud nejsou přikázány Parlamentu nebo soudům Nekryjí se (př. vydávání NPA vládou, služební dozor v justici)

4 Rozdíly Zákonodárná moc – vytváření právní rámec = veřejná správa je činností podzákonnou a výkonnou (podíl na ZM – zák. iniciativa) Soudní moc – provádění zákonů nezávislými orgány, nalézání práva ve sporu = VS - vztahy subordinace, autoritativní aplikace práva, (soudní kontrola veřejné správy)

5 Dělení veřejné správy Státní správa – subjektem je stát, představovaný SO, výkon se děje jménem státu a v jeho zájmu Samospráva – je vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než státem, jsou zřízeny zákonem a zákon na ně přenáší působnost a pravomoc veřejné správy dělení: - územní (čl. 8) - zájmová

6 Struktura organizace veřejná správa státní správa samospráva
přímá nepřímá územní zájmová

7 Organizace Základ – hlava třetí Ústavy – moc výkonná
- hlava sedmá územní samospráva

8 Státní správa Prezident (Ústava, čl. 54-66)
Hlava státu – reprezentativní funkce Není odpovědný z výkonu funkce (čl. 54)- odraz parlamentní formy vlády Volba Parlamentem – 5 let Monokratická funkce

9 Prezident Nároky na výkon funkce: SO Věk – 40 let Způsobilost k PU
Složení slibu Ne velezrada nebo rotace funkcí

10 Prezident Kancelář – rozpočtová organizace
Zajišťuje věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta Protokolární povinnosti Hospodaření s nemovitostmi – Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány – přísp. Organizace - Hradní stráž- vojenský útvar Armády ČR

11 Vláda Ústava (čl. 67-80) Kolegiální orgán, silné postavení předsedy
Název– vychází z typu činnosti Sídlo – není určeno zákonem Lze ji charakterizovat jako kolegiální, vrcholný orgán výkonné moci s obecnou působností v oblasti exekutivy

12 Vláda Ústavní orgán, odpovědný PS (kontrolní pravomoc) ustanovení:
A) jmenování předsedy B) jmenování ostatních členů C) vyslovení důvěry PS Pozn: Možnost opakovat 2x, pak jmenuje předsedu na návrh předsedy PS

13 Vláda Vyslovení důvěry: 1. v procesu ustanovení vlády
2. kdykoli během funkčního období 3. hodlá prosadit návrh zákona – nutno projednat do 3 měsíců Návrh na vyslovení nedůvěry – ¼ PS (50)je třeba nadpoloviční většiny všech Nedůvěra se vyslovuje vládě jako celku

14 Vláda Vláda jedná ve sboru Jednání vlády jsou neveřejná
Souhlas nadpoloviční většiny všech členů Nařízení x usnesení Stanovování cílů politiky státu dozor a kontrola

15 Ministerstva a jiné ústřední orgány
Ústavní výhrada zákona Zřízena zákonem 2/1969 Sb. Jsou řízena vládou Typ ústředního orgánu Ministr je členem vlády Monokratické orgány normotvorná činnost Pečují o právní úpravu resortu

16 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy
2 typy Ministerstva Ostatní ústřední orgány – v čele není minist

17 Ústřední správní úřady podřízené ministerstvům
MŠMT- Česká školní inspekce MZdr – Český inspektorát lázní a zřídel, Inspektorát omamných a psychotropních látek MS-Vězeňská služba ČR MPaO – Česká energetická inspekce, ČOI, Puncovní úřad, Licenční úřad MZ – Státní veterinární správa ČR, ČZPI, Česká plemenářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský MŽP – ČIŽP, Český hydrometeorologický ústav

18 Specializované územní správní úřady
Působnost omezena věcně i územně Dekoncentrace Příklad: Finanční ředitelství a finanční úřady Úřady práce Krajská veterinární správa Okresní správa sociálního zabezpečení Katastrální úřady

19 Sbory Ozbrojené – Policie ČR Neozbrojené – Hasičské záchranné sbory


Stáhnout ppt "Stát Tříprvková teorie –G. Jelinnek Území Obyvatelstvo"

Podobné prezentace


Reklamy Google