Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stát  Opakování -ústavní právo  Tříprvková teorie –G. Jelinnek  Území  Obyvatelstvo  Moc – dělba, personální výsost, teritorialita  Uznání mezinárodním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stát  Opakování -ústavní právo  Tříprvková teorie –G. Jelinnek  Území  Obyvatelstvo  Moc – dělba, personální výsost, teritorialita  Uznání mezinárodním."— Transkript prezentace:

1 Stát  Opakování -ústavní právo  Tříprvková teorie –G. Jelinnek  Území  Obyvatelstvo  Moc – dělba, personální výsost, teritorialita  Uznání mezinárodním společenstvím

2 Veřejná správa  Opak správy soukromé  = vykonávána ve veřejném zájmu  =převážně vrchnostenský charakter  =čl. 3 odst. 2 LSP „státní moc může být uplatňována jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví“

3 Veřejná správa  Materiální pojetí – činnost státních nebo jiných veřejných institucí, která svým obsahem není činností zákonodárnou ani soudní (ty jsou blíže specifikovatelné = negativní vymezení)  Formální pojetí – důraz kladen na instituce, které mají působnost a pravomoc řešit veřejné úkoly, pokud nejsou přikázány Parlamentu nebo soudům  Nekryjí se (př. vydávání NPA vládou, služební dozor v justici)

4 Rozdíly  Zákonodárná moc – vytváření právní rámec = veřejná správa je činností podzákonnou a výkonnou (podíl na ZM – zák. iniciativa)  Soudní moc – provádění zákonů nezávislými orgány, nalézání práva ve sporu = VS - vztahy subordinace, autoritativní aplikace práva, (soudní kontrola veřejné správy)

5 Dělení veřejné správy  Státní správa – subjektem je stát, představovaný SO, výkon se děje jménem státu a v jeho zájmu  Samospráva – je vykonávána jinými veřejnoprávními subjekty než státem, jsou zřízeny zákonem a zákon na ně přenáší působnost a pravomoc veřejné správy dělení: - územní (čl. 8) - zájmová - zájmová

6 Struktura organizace  veřejná správa  státní správa samospráva  přímá nepřímá územní zájmová

7 Organizace  Základ – hlava třetí Ústavy – moc výkonná  - hlava sedmá - územní samospráva

8 Státní správa  Prezident (Ústava, čl. 54-66)  Hlava státu – reprezentativní funkce  Není odpovědný z výkonu funkce (čl. 54)- odraz parlamentní formy vlády  Volba Parlamentem – 5 let  Monokratická funkce

9 Prezident  Nároky na výkon funkce:  SO  Věk – 40 let  Způsobilost k PU  Složení slibu  Ne velezrada nebo rotace funkcí

10 Prezident  Kancelář – rozpočtová organizace  Zajišťuje věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta  Protokolární povinnosti  Hospodaření s nemovitostmi – Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány – přísp. Organizace  - Hradní stráž- vojenský útvar Armády ČR

11 Vláda  Ústava (čl. 67-80)  Kolegiální orgán, silné postavení předsedy  Název– vychází z typu činnosti  Sídlo – není určeno zákonem  Lze ji charakterizovat jako kolegiální, vrcholný orgán výkonné moci s obecnou působností v oblasti exekutivy

12 Vláda  Ústavní orgán, odpovědný PS (kontrolní pravomoc)  ustanovení:  A) jmenování předsedy  B) jmenování ostatních členů  C) vyslovení důvěry PS  Pozn:  Možnost opakovat 2x, pak jmenuje předsedu na návrh předsedy PS

13 Vláda  Vyslovení důvěry:  1. v procesu ustanovení vlády  2. kdykoli během funkčního období  3. hodlá prosadit návrh zákona – nutno projednat do 3 měsíců  Návrh na vyslovení nedůvěry – ¼ PS (50)je třeba nadpoloviční většiny všech  Nedůvěra se vyslovuje vládě jako celku

14 Vláda  Vláda jedná ve sboru  Jednání vlády jsou neveřejná  Souhlas nadpoloviční většiny všech členů  Nařízení x usnesení  Stanovování cílů politiky státu  dozor a kontrola

15 Ministerstva a jiné ústřední orgány  Ústavní výhrada zákona  Zřízena zákonem 2/1969 Sb.  Jsou řízena vládou  Typ ústředního orgánu  Ministr je členem vlády  Monokratické orgány  normotvorná činnost  Pečují o právní úpravu resortu

16 Ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy  2 typy  Ministerstva  Ostatní ústřední orgány – v čele není minist

17 Ústřední správní úřady podřízené ministerstvům  MŠMT- Česká školní inspekce  MZdr – Český inspektorát lázní a zřídel, Inspektorát omamných a psychotropních látek  MS-Vězeňská služba ČR  MPaO – Česká energetická inspekce, ČOI, Puncovní úřad, Licenční úřad  MZ – Státní veterinární správa ČR, ČZPI, Česká plemenářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  MŽP – ČIŽP, Český hydrometeorologický ústav

18 Specializované územní správní úřady  Působnost omezena věcně i územně  Dekoncentrace  Příklad:  Finanční ředitelství a finanční úřady  Úřady práce  Krajská veterinární správa  Okresní správa sociálního zabezpečení  Katastrální úřady

19 Sbory  Ozbrojené – Policie ČR  Neozbrojené – Hasičské záchranné sbory


Stáhnout ppt "Stát  Opakování -ústavní právo  Tříprvková teorie –G. Jelinnek  Území  Obyvatelstvo  Moc – dělba, personální výsost, teritorialita  Uznání mezinárodním."

Podobné prezentace


Reklamy Google