Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace JIP a indikace přijímání na JIP Tomáš Janota Koronární jednotka/Kardio JIP/Odd.A 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace JIP a indikace přijímání na JIP Tomáš Janota Koronární jednotka/Kardio JIP/Odd.A 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK."— Transkript prezentace:

1 Organizace JIP a indikace přijímání na JIP Tomáš Janota Koronární jednotka/Kardio JIP/Odd.A 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK

2 2 Význam názvů ? JIP – jednotka intenzivní péče OAM – odd. akutní medicíny KJ – koronární jednotka Kardio JIP Angio JIP Gastro JIP....... ARO – anesteziologicko – resuscitační odd.

3 3 Co to je JIP ? Jaký je jeho smysl ? Odd. pro pacienty ve stavu vyžadujícím: trvalé monitorování životních funkcí s vyšší pravděpodobností jejich poruchy (a KPR) okamžitou dostupnost potřebné péče náročnější/specializovanou péči (počet zdravotníků, znalosti, dovednosti) péči s využitím různých přístrojů a technických pomůcek podporu základních životních funkcí

4 4 Co to je ARO ? Jaký je jeho smysl ? Původně především: perioperační stavy s potřebou podpory vitálních funkcí (především UPV) další stavy s potřebou podpory vitálních funkcí (po KPR, intoxikace, traumata, …) viz. JIP

5 5 Rozdíl mezi JIP ARO? ARO: Nem. s potřebou podpory vitálních funkcí, ne jen jejich ohrožením a potřebou jejich monitorování Těžší stavy ? Převážně s potřebou UPV ? Kvalifikace personálu – anesteziolog, intenzivista ? Bez oborové profilizace, univerzální ?

6 6 Oborová profilizace v. univerzální intenzivní péče ?.

7 7 Péče o základní životní funkce – univerzální. Péče o nem. s některými onem. – specif. znalosti, dovednost, přístrojové vybavení, specialisté v oboru, prostorová návaznost a lůžková provázanost s dalšími odd. dané specializace,...

8 8 Oborově specializované JIP Interna Kardiologie Angiologie Gastroenterologie Pneumologie Hematologie

9 9 Oborově specializované JIP (2) Chirurgie – pooperační odd. Traumatologie Neurochirurgie Kardiochirurgie Stomatochirurgie, ORL ? Urologie Gynekologie Porodnictví

10 10 Oborově specializované JIP (3) Pediatrie: Pediatrie Neonatologie Neurologie: Iktové jednotky - mezioborové Psychiatrie ?

11 11 Kardio JIP/koronární jednotka AIM/podezření Nestabilní angina pectoris Bolesti na hrudi nejasné etiologie Arytmie Těžké srdeční selhání (šokové stavy) Hypertenzní krize/emergentní hypertenzní stavy Plicní embolie Disekující aneurysma aorty

12 12 Angio JIP Návaznost na katetrizační léčbu Akutní uzávěry periferních tepen Akutní těžší postižení žil Stavy po katetrizačních ošetřeních cév vyžadujících intenzivní specializovanou péči (sprayová trombolýza, …)

13 13 Gastroenterologický JIP/Metabolická jednotka Dekomp. DM (hyperglykemické koma) Akutní pankreatitida Jaterní selhání (koma) Poruchy výživy s potřebou parenterální (a další speciální – NGS, NJS, PEG) výživy: záněty střeva krátké střevo metabolické poruchy otravy,....

14 14 „Plicní“ JIP ? Těžké bronchiální astma (status asthmaticus) Těžká dekomp. CHOPN.........

15 15 Další onem./stavy Těžší respirační insuf. nejasné etiologie Těžší hypotenze vyžadující intenzivní terapii Oligoanurie......

16 16 Interní JIP Vše z oborových JIP

17 17 Psychiatrický JIP Interní JIP pro nem. se závažnější psychiatrickou problematikou

18 18 Jednotka intermediární péče Bez nejnáročnějších technik jako je UPV, CRRT, IABP, invazivní monitorování tlaků,.. Kontinuální neinvazivní monitorování vitálních funkcí ano. Dostupnost kompletní intenzivní péče v návaznosti ?

19 19 Telemetrická jednotka Telemetrie – snímání EKG na dálku po celém oddělení. Pacientská jednotka. Centrální monitor.

20 20 Vybavení JIP (1) Monitorovací systém: Bed side monitory Centrální monitor Systém alarmů

21 21 Monitorované veličiny EKG TK (NIBP, art., CŽT, PAM, PAW, nitrolební, nitrobřišní,....) O2 sat. ETCO2 TT (kůže, jícen, konečník, céva, močový měchýř,...) RR Vědomí......

22 22 Vybavení JIP (2) ?

23 23 Vybavení JIP (2) EKG 12 sv Defibrilátor Stimulátor (Cardiac pacemaker) Laryngoskop Odsávačka Infuzní pumpy Lineární dávkovače/injekční pumpy/perfuz. Ventilátory pro UPV

24 24 Vybavení JIP (3) Resuscitační lůžka Nebulizátory Kontrapulzace (IABP) Mechanická srdeční podpora (ECMO,...) CRRT (continuous renal replacement therapy) – kontinuální dialyzační/filtrační medtody Plazmaferéza Sono/Echo Bronchoskop Skiaskopie

25 25 Další potřebné služby Laboratoře RTG CT Sono.....

26 26 Další potřebné služby Int.(kardiolog, gastroenetrolog endoskopista, plicař bronchoskopista,..) Chir. ORL, urolog Mikrobiologie, ATB konzultace ……

27 27 Personální zajištění Lékaři specialisté v oboru v. intenzivisté Trvale alespoň 1 lékař k dispozici Zdravotní sestry/bratři s kvalifikací ARIP, Bc, Mgr 0,3 – 1/lůžko Ošetřovatelky/telé Sanitárky/ři Sloužící lékaři ? Příprava k samostatné práci na JIP přímo na odd.v trvání..... ?

28 28 Velikost JIP 6-12 lůžek

29 29 Akutní příjem na JIP

30 30 Kdo referuje pacienta na JIP RZZS PL Specializované amb. Emergency/příjmové amb. nemocnic Lůžková odd. akutní (neakutní) (Přichází sám bez doporučení)

31 31 Transport na JIP RZS Z emergency/příjmové amb./odd. dle stavu: –Doprovod sestry/lékaře/kvalifikovaného lékaře –Doprovod specializovaným týmem (lékař intenzivista, kvalifikovaná sestra)

32 32 Technické zajištění transportu –Monitorování EKG (defibrilátor), satO2 –Zajištěná periferní žilní linka –Vybavení pro KPR a zvládnutí naléhavých stavů, resuscitační brašna

33 33 Předání pacienta na JIP Lékař ústně Dokumentace RZS protokol s časy, medikací, vitálními funkcemi, min. anamnéza Sesterské předání Napojení lokálních monitorů vitálních funkcí, dalších přístrojů, dávkovačů léků

34 34 První úkony při přijetí Pozdrav, představení ! Lékař: –Akutní obtíže, důležité související anamnestické údaje –Alergie ! –Vyšetření – kompletní, rychlé, orientační –Informace pacienta o jeho onem./stavu –Souhlas s hospitalizací, výkony, výukou –Ordinace, medikace, zápis do dokumentace

35 35 První úkony při přijetí (2) Monitorování EKG TK O2 sat. Kanyla TT Náběry EKG RTG Ultrazvuková vyšetření (UPV)

36 36 První úkony při přijetí (3) TK (NIBP, invazivní měření) O2 sat., ETCO2 při UPV Kanyla, CŽK, zavaděč, (stimulace) TT (axila, tympanální, kožní, …, jícen, rektum, SG) Náběry: –KO –Koagulace –Gly, Na,K,Cl,Mg,ur,kr,bili, ALT, ALP, GMT, CK, troponin, BNP, lipidy, TSH, …Astrup

37 37 První úkony při přijetí (4) Medikace: –02 –Katecholaminy –Inf. –Antiarytmika –Heparin –Inzulin –……

38 38 Před přijetím Příprava lůžka (antidekubitální matrace) Vybavení pro monitorování vybraných parametrů UPV ….

39 39 Po přijetí Informace rodiny, přátel, soudu…. Informace od rodiny, přátel, ošetřujících lékařů, … ….


Stáhnout ppt "Organizace JIP a indikace přijímání na JIP Tomáš Janota Koronární jednotka/Kardio JIP/Odd.A 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK."

Podobné prezentace


Reklamy Google