Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace JIP a indikace přijímání na JIP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace JIP a indikace přijímání na JIP"— Transkript prezentace:

1 Organizace JIP a indikace přijímání na JIP
Tomáš Janota Koronární jednotka/Kardio JIP/Odd.A 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK

2 Význam názvů ? JIP – jednotka intenzivní péče
OAM – odd. akutní medicíny KJ – koronární jednotka Kardio JIP Angio JIP Gastro JIP ARO – anesteziologicko – resuscitační odd.

3 Co to je JIP ? Jaký je jeho smysl ?
Odd. pro pacienty ve stavu vyžadujícím: trvalé monitorování životních funkcí s vyšší pravděpodobností jejich poruchy (a KPR) okamžitou dostupnost potřebné péče náročnější/specializovanou péči (počet zdravotníků, znalosti, dovednosti) péči s využitím různých přístrojů a technických pomůcek podporu základních životních funkcí

4 Co to je ARO ? Jaký je jeho smysl ?
Původně především: perioperační stavy s potřebou podpory vitálních funkcí (především UPV) další stavy s potřebou podpory vitálních funkcí (po KPR, intoxikace, traumata, …) viz. JIP

5 Rozdíl mezi JIP ARO? ARO:
Nem. s potřebou podpory vitálních funkcí, ne jen jejich ohrožením a potřebou jejich monitorování Těžší stavy ? Převážně s potřebou UPV ? Kvalifikace personálu – anesteziolog, intenzivista ? Bez oborové profilizace, univerzální ?

6 Oborová profilizace v. univerzální intenzivní péče ?

7 Oborová profilizace v. univerzální intenzivní péče ?
Péče o základní životní funkce – univerzální. Péče o nem. s některými onem. – specif. znalosti, dovednost, přístrojové vybavení, specialisté v oboru, prostorová návaznost a lůžková provázanost s dalšími odd. dané specializace, ...

8 Oborově specializované JIP
Interna Kardiologie Angiologie Gastroenterologie Pneumologie Hematologie

9 Oborově specializované JIP (2)
Chirurgie – pooperační odd. Traumatologie Neurochirurgie Kardiochirurgie Stomatochirurgie, ORL ? Urologie Gynekologie Porodnictví

10 Oborově specializované JIP (3)
Pediatrie: Pediatrie Neonatologie Neurologie: Iktové jednotky - mezioborové Psychiatrie ?

11 Kardio JIP/koronární jednotka
AIM/podezření Nestabilní angina pectoris Bolesti na hrudi nejasné etiologie Arytmie Těžké srdeční selhání (šokové stavy) Hypertenzní krize/emergentní hypertenzní stavy Plicní embolie Disekující aneurysma aorty

12 Angio JIP Návaznost na katetrizační léčbu
Akutní uzávěry periferních tepen Akutní těžší postižení žil Stavy po katetrizačních ošetřeních cév vyžadujících intenzivní specializovanou péči (sprayová trombolýza, …)

13 Gastroenterologický JIP/Metabolická jednotka
Dekomp. DM (hyperglykemické koma) Akutní pankreatitida Jaterní selhání (koma) Poruchy výživy s potřebou parenterální (a další speciální – NGS, NJS, PEG) výživy: záněty střeva krátké střevo metabolické poruchy otravy, ....

14 „Plicní“ JIP ? Těžké bronchiální astma (status asthmaticus)
Těžká dekomp. CHOPN

15 Další onem./stavy Těžší respirační insuf. nejasné etiologie
Těžší hypotenze vyžadující intenzivní terapii Oligoanurie ......

16 Interní JIP Vše z oborových JIP

17 Psychiatrický JIP Interní JIP pro nem. se závažnější psychiatrickou problematikou

18 Jednotka intermediární péče
Bez nejnáročnějších technik jako je UPV, CRRT, IABP, invazivní monitorování tlaků, .. Kontinuální neinvazivní monitorování vitálních funkcí ano. Dostupnost kompletní intenzivní péče v návaznosti ?

19 Telemetrická jednotka
Telemetrie – snímání EKG na dálku po celém oddělení. Pacientská jednotka. Centrální monitor.

20 Vybavení JIP (1) Monitorovací systém: Bed side monitory
Centrální monitor Systém alarmů

21 Monitorované veličiny
EKG TK (NIBP, art., CŽT, PAM, PAW, nitrolební, nitrobřišní, ....) O2 sat. ETCO2 TT (kůže, jícen, konečník, céva, močový měchýř, ...) RR Vědomí ......

22 Vybavení JIP (2) ?

23 Vybavení JIP (2) EKG 12 sv Defibrilátor Stimulátor (Cardiac pacemaker)
Laryngoskop Odsávačka Infuzní pumpy Lineární dávkovače/injekční pumpy/perfuz. Ventilátory pro UPV

24 Vybavení JIP (3) Resuscitační lůžka Nebulizátory Kontrapulzace (IABP)
Mechanická srdeční podpora (ECMO, ...) CRRT (continuous renal replacement therapy) – kontinuální dialyzační/filtrační medtody Plazmaferéza Sono/Echo Bronchoskop Skiaskopie

25 Další potřebné služby Laboratoře RTG CT Sono .....

26 Další potřebné služby Int.(kardiolog, gastroenetrolog endoskopista, plicař bronchoskopista,..) Chir. ORL, urolog Mikrobiologie, ATB konzultace ……

27 Personální zajištění Lékaři specialisté v oboru v. intenzivisté
Trvale alespoň 1 lékař k dispozici Zdravotní sestry/bratři s kvalifikací ARIP, Bc, Mgr 0,3 – 1/lůžko Ošetřovatelky/telé Sanitárky/ři Sloužící lékaři ? Příprava k samostatné práci na JIP přímo na odd.v trvání ?

28 Velikost JIP 6-12 lůžek

29 Akutní příjem na JIP

30 Kdo referuje pacienta na JIP
RZZS PL Specializované amb. Emergency/příjmové amb. nemocnic Lůžková odd. akutní (neakutní) (Přichází sám bez doporučení)

31 Transport na JIP RZS Z emergency/příjmové amb./odd. dle stavu:
Doprovod sestry/lékaře/kvalifikovaného lékaře Doprovod specializovaným týmem (lékař intenzivista, kvalifikovaná sestra)

32 Technické zajištění transportu
Monitorování EKG (defibrilátor), satO2 Zajištěná periferní žilní linka Vybavení pro KPR a zvládnutí naléhavých stavů, resuscitační brašna

33 Předání pacienta na JIP
Lékař ústně Dokumentace RZS protokol s časy, medikací, vitálními funkcemi, min. anamnéza Sesterské předání Napojení lokálních monitorů vitálních funkcí, dalších přístrojů, dávkovačů léků

34 První úkony při přijetí
Pozdrav, představení ! Lékař: Akutní obtíže, důležité související anamnestické údaje Alergie ! Vyšetření – kompletní, rychlé, orientační Informace pacienta o jeho onem./stavu Souhlas s hospitalizací, výkony, výukou Ordinace, medikace, zápis do dokumentace

35 První úkony při přijetí (2)
Monitorování EKG TK O2 sat. Kanyla TT Náběry EKG RTG Ultrazvuková vyšetření (UPV)

36 První úkony při přijetí (3)
TK (NIBP, invazivní měření) O2 sat. , ETCO2 při UPV Kanyla, CŽK, zavaděč, (stimulace) TT (axila, tympanální, kožní, …, jícen, rektum, SG) Náběry: KO Koagulace Gly, Na,K,Cl,Mg,ur,kr,bili, ALT, ALP, GMT, CK, troponin, BNP, lipidy, TSH, …Astrup

37 První úkony při přijetí (4)
Medikace: 02 Katecholaminy Inf. Antiarytmika Heparin Inzulin ……

38 Před přijetím Příprava lůžka (antidekubitální matrace)
Vybavení pro monitorování vybraných parametrů UPV ….

39 Po přijetí Informace rodiny, přátel, soudu….
Informace od rodiny, přátel, ošetřujících lékařů, … ….


Stáhnout ppt "Organizace JIP a indikace přijímání na JIP"

Podobné prezentace


Reklamy Google