Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role klinického pracoviště v geriatrii a spolupráce s praktickými lékaři a komunitními službami MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role klinického pracoviště v geriatrii a spolupráce s praktickými lékaři a komunitními službami MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická."— Transkript prezentace:

1 Role klinického pracoviště v geriatrii a spolupráce s praktickými lékaři a komunitními službami MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická FN v Hradci Králové Přednosta Prof. MUDr. Luboš Sobotka, Csc.

2 Zdravotnická péče o seniory 1. v nemocničním zařízení 1. v nemocničním zařízení 2. v léčebnách dlouhodobě nemocných 2. v léčebnách dlouhodobě nemocných 3. v domech s pečovatelskou službou 3. v domech s pečovatelskou službou 4. domovech důchodců 4. domovech důchodců 5. rodinném prostředí 5. rodinném prostředí

3 Enabling model Funkční systém jednotlivých na sebe navazujících typů péče Funkční systém jednotlivých na sebe navazujících typů péče Akutní hospitalizace: nejdražší lůžko Akutní hospitalizace: nejdražší lůžko včasná diagnostika, intenzivní péče, včasná diagnostika, intenzivní péče, s návratem ve stavu kompensace do domácího prostředí ( doba 3 týdnů) s návratem ve stavu kompensace do domácího prostředí ( doba 3 týdnů) Doléčení a rehabilitace: středně drahé lůžko-pac., neschopni po zvládnutí akutní fáze návratu domů, šetrné a dostatečně intenzivní doléčení s návratem do původního prostředí ( max. 3 měsíce) Doléčení a rehabilitace: středně drahé lůžko-pac., neschopni po zvládnutí akutní fáze návratu domů, šetrné a dostatečně intenzivní doléčení s návratem do původního prostředí ( max. 3 měsíce)

4 Enabling model Ošetřovatelská péče- tzv. levné lůžko Ošetřovatelská péče- tzv. levné lůžko Procento pacientů, kde stav se stabilizoval vlivem neúspěchu všech výše uvedených forem péče a vlivem povahy onemocnění ( progresivní neurologické stavy, demence apod.) Procento pacientů, kde stav se stabilizoval vlivem neúspěchu všech výše uvedených forem péče a vlivem povahy onemocnění ( progresivní neurologické stavy, demence apod.) doba pobytu několik měsíců a roků doba pobytu několik měsíců a roků

5 Klinické pracoviště JIP- 12 lůžek- 8 intenzivních a 4 intermediární lůžka JIP- 12 lůžek- 8 intenzivních a 4 intermediární lůžka Standartní lůžka 34 Standartní lůžka 34 příjem- spádová oblast Hradce Králové příjem- spádová oblast Hradce Králové od 78 let věku výše od 78 let věku výše

6 Indikace k přijetí Indikace k přijetí JIP: nemocní z královehradeckého kraje a nemocní z klinik FN v HK JIP: nemocní z královehradeckého kraje a nemocní z klinik FN v HK každá akutní koronární příhoda diagnostikovaná nebo susp. s poruchami srdeční činnosti a oběhu ( dysrytmie, kardiogenní šok, srdeční selhání, tromboembolická komplikace) každá akutní koronární příhoda diagnostikovaná nebo susp. s poruchami srdeční činnosti a oběhu ( dysrytmie, kardiogenní šok, srdeční selhání, tromboembolická komplikace) Jiný akutní a vážně ohrožující stav a porucha ( anafylaktický šok, septický šok, otok plic, akutní nebo komplikovaná srdeční dekompenzace, plicní embolie, hemodynamicky závažné dysrytmie, akutní periferní tepenné trombosy a mbolie, závažné žilní trombózy) Jiný akutní a vážně ohrožující stav a porucha ( anafylaktický šok, septický šok, otok plic, akutní nebo komplikovaná srdeční dekompenzace, plicní embolie, hemodynamicky závažné dysrytmie, akutní periferní tepenné trombosy a mbolie, závažné žilní trombózy)

7 Indikace k přijetí na geriatrickou JIP Akutně zhoršená respirační insuficience včetně těžkého astmatického záchvatu Akutně zhoršená respirační insuficience včetně těžkého astmatického záchvatu Dysrytmie vyžadující monitoraci, krátkodobé poruchy vědomí, křeče, komplikovaná léčba dysrytmií Dysrytmie vyžadující monitoraci, krátkodobé poruchy vědomí, křeče, komplikovaná léčba dysrytmií

8 Indikace k přijetí na léčebně diagnostické standartní geriatrické oddělení Gerontologičtí pacienti ze spádové oblasti a ze specializovaných ambulancí- angiologické, revmatologické, nemocné se závažnými poruchami metabolismu lipidů, s poruchami respiračního traktu a nemocné s předčasnými projevy stárnutí a komplikacemi arteriosklerózy Gerontologičtí pacienti ze spádové oblasti a ze specializovaných ambulancí- angiologické, revmatologické, nemocné se závažnými poruchami metabolismu lipidů, s poruchami respiračního traktu a nemocné s předčasnými projevy stárnutí a komplikacemi arteriosklerózy v mladším věku v mladším věku K předoperační přípravě a pooperační péči, mají-li nemocní interní ráz onemocnění K předoperační přípravě a pooperační péči, mají-li nemocní interní ráz onemocnění

9 KIND k přijetí na standartní geriatrické oddělení Nemocné bez interního charakteru onemocnění Nemocné bez interního charakteru onemocnění Nemocné pro dlouhodobé doléčování Nemocné pro dlouhodobé doléčování Sociální důvody Sociální důvody

10 Činnost ambulance Činnost ambulance Poskytuje ambulantní a konsiliární vyšetření pacientů, zabezpečuje příjem nemocných ze spádových oblastí Poskytuje ambulantní a konsiliární vyšetření pacientů, zabezpečuje příjem nemocných ze spádových oblastí Provádí posudkovou činnost ambulantních nemocných spádového území doporučených praktickými lékaři, internisty poliklinik, lékaři nemocničních zařízení Provádí posudkovou činnost ambulantních nemocných spádového území doporučených praktickými lékaři, internisty poliklinik, lékaři nemocničních zařízení Konsiliární činnost uvnitř FN event. konsiliární poradenskou činnost jakýmkoliv geriatrickým zařízením v oblasti Konsiliární činnost uvnitř FN event. konsiliární poradenskou činnost jakýmkoliv geriatrickým zařízením v oblasti Konsiliární činnost domácím agenturám, které zabezpečují nemocné v péči kliniky Konsiliární činnost domácím agenturám, které zabezpečují nemocné v péči kliniky Ve spolupráci s vedoucími oddělení zabezpečuje překlady pacientů do následných zařízení a do péče domácích agentur Ve spolupráci s vedoucími oddělení zabezpečuje překlady pacientů do následných zařízení a do péče domácích agentur

11 Porovnání s kardiologickým oddělením Kardiologické oddělení v HK : Kardiologické oddělení v HK : Počet lůžek 8O Počet lůžek 8O Hospitalizovaní za rok 2975 Hospitalizovaní za rok 2975 Průměrná ošetřovací doba 8,5 dne Průměrná ošetřovací doba 8,5 dne Nemocniční letalita: 40 Nemocniční letalita: 40 Geriatrické oddělení v HK: Geriatrické oddělení v HK: Počet lůžek 46 Počet lůžek 46 Počet pacientů hosp. 1450 Počet pacientů hosp. 1450 Průměrná ošetřovací doba 8,8 dne Průměrná ošetřovací doba 8,8 dne Nemocniční letalita 115 Nemocniční letalita 115

12 Následná péče- trendy Upřednostňování rodinného prostředí Upřednostňování rodinného prostředí (ztráta akomodace na vnější prostředí, při hospitalizacích nebezpečí depresivních rozlad, prohloubení AS změn apod.) (ztráta akomodace na vnější prostředí, při hospitalizacích nebezpečí depresivních rozlad, prohloubení AS změn apod.) Zajištění následné péče ve spolupráci s rodinou a praktickými lékaři Zajištění následné péče ve spolupráci s rodinou a praktickými lékaři

13 Formy péče v domácím prostředí Domácí ošetřovatelské agentury Domácí ošetřovatelské agentury Denní stacionáře Denní stacionáře Pečovatelské služby, charitativní služby Pečovatelské služby, charitativní služby

14 Negativa v následné péči Neinformovanost rodiny a nemocných o možnostech jak ve zdravotní, tak v sociální sféře Neinformovanost rodiny a nemocných o možnostech jak ve zdravotní, tak v sociální sféře Důraz na spolupráci zdravotní a sociální složky Důraz na spolupráci zdravotní a sociální složky Pacient dlouhodobě nemocný – „pinpongový pacient“ Pacient dlouhodobě nemocný – „pinpongový pacient“ Nedostatečná provázanost ( informovanost) mezi jednotlivými složkami péče Nedostatečná provázanost ( informovanost) mezi jednotlivými složkami péče Přeceňování, ale i podcenění péče domácích agentur Přeceňování, ale i podcenění péče domácích agentur

15 Mejčastější indikace péče domácích agentur V případě péče o chronické rány V případě péče o chronické rány Monitorace TK Monitorace TK Hypohydratace Hypohydratace Rehabilitace- některé formy Rehabilitace- některé formy Aplikace Insulinu, jiných léků, anodyn apod. Aplikace Insulinu, jiných léků, anodyn apod. Léčba bolesti-p.o., transkutánní, s.c., epidurální, lineární dávkovače Léčba bolesti-p.o., transkutánní, s.c., epidurální, lineární dávkovače Nutriční a infuzní terapie Nutriční a infuzní terapie

16 Nutriční a infuzní terapie v domácím prostředí Enterální výživa: NJ sondou, perkutánní gastrostomií dočasně nebo trvale u diagnóz CMP s afagií nebo dysfagií, zhoubných onemocnění postihujících distální třetinu jícnu, myopatií Enterální výživa: NJ sondou, perkutánní gastrostomií dočasně nebo trvale u diagnóz CMP s afagií nebo dysfagií, zhoubných onemocnění postihujících distální třetinu jícnu, myopatií Parenterální výživa: Broviakův katetr, implantované porty- u syndromu krátkého tsřva, onkologicky nemocných- trvalá konsiliární služba s klinikou Parenterální výživa: Broviakův katetr, implantované porty- u syndromu krátkého tsřva, onkologicky nemocných- trvalá konsiliární služba s klinikou Krátkodobá infuzní terapie- u hypohydratovaných pacientů Krátkodobá infuzní terapie- u hypohydratovaných pacientů

17 Podmínky dobré spolupráce s agenturou Dodržování standardů pro aplikaci infuzí a enterální výživy- sestry proškolené pracovištěm, pravidelné doškolovací semináře, kasuistiky Dodržování standardů pro aplikaci infuzí a enterální výživy- sestry proškolené pracovištěm, pravidelné doškolovací semináře, kasuistiky Dobře vedená dokumentace včetně sledování fyziologických funkcí Tk, P, dech, hmotnost, otoky DKK, stav hydratace, nutrice Dobře vedená dokumentace včetně sledování fyziologických funkcí Tk, P, dech, hmotnost, otoky DKK, stav hydratace, nutrice Edukace rodiny včetně zpětné vazby se zdravotnickým personálem na klinikách Edukace rodiny včetně zpětné vazby se zdravotnickým personálem na klinikách

18 Počet pacientů s EV EV PV EV PV 2000- 7 8 2000- 7 8 20001- 10 15 20001- 10 15 2002 - 12 19 2002 - 12 19 2003- 16 24 2003- 16 24 2005 - 33 67 2005 - 33 67

19 Nedostatky z pohledu geriatra Vzájemná nedostatečná informovanost Vzájemná nedostatečná informovanost Nedostatečná informovanost oběma směry Nedostatečná informovanost oběma směry Návrh: současně s propouštěcí zprávou rovněž souhrnný protokol z hlediska ošetřovatelské péče- tzv. výstupní protokol Návrh: současně s propouštěcí zprávou rovněž souhrnný protokol z hlediska ošetřovatelské péče- tzv. výstupní protokol V době působení ošetřovatelských organizací- přehled ošetřovatelské dokumentace k rukám PL, specialistů- součástí zprávy praktických lékařů při žádosti o hospitalizaci nemocných V době působení ošetřovatelských organizací- přehled ošetřovatelské dokumentace k rukám PL, specialistů- součástí zprávy praktických lékařů při žádosti o hospitalizaci nemocných Nedostatečnou péčí v jednotlivých složkách péče- nárůst počtu dlouhodobých pobytů Nedostatečnou péčí v jednotlivých složkách péče- nárůst počtu dlouhodobých pobytů

20 Převzetí pacienta Často bez větších informací jak od PL, tak od agentur domácí péče Často bez větších informací jak od PL, tak od agentur domácí péče U chronických ran bez informace, jakými materiály byl pacient ošetřen, kdy došlo zhruba ke zhoršení- vedoucímu k rehospitalizaci U chronických ran bez informace, jakými materiály byl pacient ošetřen, kdy došlo zhruba ke zhoršení- vedoucímu k rehospitalizaci Při propuštění pacienta z nemocničního zařízení – k rukám domácích agentur- osobní převzetí s pokračováním sesterské dokumentace Při propuštění pacienta z nemocničního zařízení – k rukám domácích agentur- osobní převzetí s pokračováním sesterské dokumentace

21 Specifika následné péče Snížení porodnosti Snížení porodnosti Stagnace střední délky života Stagnace střední délky života Zvyšování stárnoucí populace Zvyšování stárnoucí populace S tím spojená zvýšená spotřeba zdravotnických služeb- ambulantních, nemocničních a dlouhodobých ústavních pobytů S tím spojená zvýšená spotřeba zdravotnických služeb- ambulantních, nemocničních a dlouhodobých ústavních pobytů do r. 2020 zvýšení počtu osob nad 65 let o 31% do r. 2020 zvýšení počtu osob nad 65 let o 31%

22 Úspěch léčby soběstačnost pacienta soběstačnost pacienta zlepšení psychického či tělesného stavu ( zákl. choroba nemusí být vždy vyléčena) zlepšení psychického či tělesného stavu ( zákl. choroba nemusí být vždy vyléčena) zabránění tzv. sociální smrti zabránění tzv. sociální smrti pacient zůstává členem společenství a pokračuje ve svých společenských rolích pacient zůstává členem společenství a pokračuje ve svých společenských rolích

23 Kvalita zdravotní péče Stanovení a zavedení metod a procedur pro systematické monitorování kvality poskytované péče Stanovení a zavedení metod a procedur pro systematické monitorování kvality poskytované péče Trvalé hodnocení a zpětná vazba-¨ součástí pravidelné činnosti zdravotnického personálu Trvalé hodnocení a zpětná vazba-¨ součástí pravidelné činnosti zdravotnického personálu Neustálé zdokonalování, edukace Neustálé zdokonalování, edukace Příjemci péče musí mít možnost podílet se na důležitých rozhodováních- dostatečná informovanost Příjemci péče musí mít možnost podílet se na důležitých rozhodováních- dostatečná informovanost Garance mechanismu ochrany příjemců péče, prevence před nákladným nadbytečným, nepříjemným postupům, lékům Garance mechanismu ochrany příjemců péče, prevence před nákladným nadbytečným, nepříjemným postupům, lékům

24 Kvalita péče Zlepšení stavu pacienta Zlepšení stavu pacienta Spokojenost pacienta Spokojenost pacienta Ekonomická efektivita Ekonomická efektivita Definice a zajištění významných indikátorů kvality- ranná infekce, nosokomiální infekce, doba hospitalizace po určitých operacích, rehospitalizace Definice a zajištění významných indikátorů kvality- ranná infekce, nosokomiální infekce, doba hospitalizace po určitých operacích, rehospitalizace Informační systémy- umožňující srovnání systémů péče Informační systémy- umožňující srovnání systémů péče

25 Principy poskytování služeb Důstojnost Důstojnost Nezávislost Nezávislost Volba Volba Práva Práva Naplnění- realizace osobních aspirací a schopnosti ve všech aspektech denního života Naplnění- realizace osobních aspirací a schopnosti ve všech aspektech denního života

26 Služby sociální péče Respitní péče- pohlídání pacienta trvale vyžadujícího dohled a péči Respitní péče- pohlídání pacienta trvale vyžadujícího dohled a péči Stravování seniorů- doplňková forma péče Stravování seniorů- doplňková forma péče Služby sociální intervence-obecné poradenství, speciální poradenství Služby sociální intervence-obecné poradenství, speciální poradenství výchovné vzdělávací a aktivační služby- k rozšíření vědomostí, dovedností, návyků výchovné vzdělávací a aktivační služby- k rozšíření vědomostí, dovedností, návyků Pomoc v prosazování práv a zájmů Pomoc v prosazování práv a zájmů Denní stacionáře Denní stacionáře Nouzové volání Nouzové volání

27


Stáhnout ppt "Role klinického pracoviště v geriatrii a spolupráce s praktickými lékaři a komunitními službami MUDr. Jurašková Božena, Ph.D Klinika gerontologická a metabolická."

Podobné prezentace


Reklamy Google