Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla Piknová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla Piknová."— Transkript prezentace:

1 1 PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla Piknová

2 2 OSNOVA  Definice  Cíl  ASA klasifikace  Ambulantní předoperační vyšetření praktickým lékařem  Ambulantní předoperační vyšetření pediatrem  Ambulantní předoperační vyšetření specialistou  Platnost vyšetření  Anesteziologická ambulance

3 3 DEFINICE  Předanestetické vyšetření je součástí komplexní anesteziologické péče před anestezií  provádí jej lékař oboru AIM na základě konziliárních předoperačních vyšetření  Rozsah vyšetření je určen zdravotním stavem pacienta, volbou anesteziologické techniky, povahou a naléhavostí výkonu

4 4  Součástí předanestetického vyšetření je:  Anamnéza (celkový stav, OA, FA, AA, abusus, předchozí anestezie + komplikace)‏  Klinické vyšetření  Laboratorní, pomocná a konziliární vyšetření  Záznam s ASA klasifikací, návrh doplňujících vyšetření, návrh optimalizace orgánových funkci, získání informovaného souhlasu, plán anesteziologické péče vč. premedikace

5 5 CÍLE  Zhodnocení dostupných výsledků předoperačního vyšetření  Posouzení zdravotního stavu a funkční rezervy orgánových systémů pacienta  Detekce případných abnormalit  Návrh dalších pomocných a konziliárních vyšetření  Návrh optimalizace orgánových funkcí v případě potřeby  Stanovení plánu anesteziologické péče s ohledem na stav nemocného a typ výkonu

6 6  Informace pacienta o plánovaném způsobu anestezie a pooperační péči a získání jeho informovaného souhlasu

7 7 ASA klasifikace  Celkový stav pacienta před operací  ASA 1: zdravý pacient bez patologického klinického a laboratorního nálezu, chorobný proces, jenž je indikací k operaci, je lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu  ASA 2: méně až středně závažné systémové onemocnění (HT, DM, anemie, pokročilý věk, chron.bronchitis, lehká forma ICHS)‏

8 8  ASA 3: závažné systémové onemocnění jakékoliv etiologie omezující aktivitu nemocného (AP, st.p.IM, DM, srdeční selhání)‏  ASA 4: závažné, život ohrožující systémové onemocnění, které není vždy operací řešitelné (srdečnín dekomp., nestabilní AP, ak.myokarditida, pokročilá forma plicní, ledvinné, jaterní a endokrinní nedostatečnosti, hemorhagickýn šok, peritonits, ileus)‏  ASA 5: moribundní nemocný, u něhož je operace poslední možností záchrany života

9 9  U akutních výkonů se ASA klasifikace doplňuje písmenem E (emergency), čímž se vyjadřuje, že klinický stav pacienta je horší, než odpovídající stupeň ASA klasifikace  Ambulantní předoperační vyšetření u běžných operačních výkonů pacientů s ASA 1-2 provádí praktický lékař, který má pacienta v léčebně preventivní péči, ostatní internista

10 10 AMBULANTNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM  Donošený novorozenec – 18R před výkonem v CA, ASA 1-2 k elektivnímu výkonu s malou či střední chir. zátěží je doporučeno pouze pediatrické vyšetření, RA, OA, AA, NO, FA, základní klinické vyšetření  Laboratorní vyšetření se provádí jen tehdy, pokud jeho nutnost vyplyne z pediatrického vyšetření

11 11 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU  ASA 2 a více  Pokud při základním předoperačním vyšetření byly zjištěny diagnosticky nejasné změny zdravotního stavu nemocného  Očekáváme zhodnocení stavu funkčních rezerv základních orgánových systémů, navržení optimalizace předoperační přípravy  Doporučení léčby případných komplikací

12 12 DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ  Podrobná anamnéza  Fyzikální vyšetření  ASA 1: KO, moč + sed, urea nad 50R, gly nad 50R, RTG plic nad 60R (+ po prodělaném ak. plicním onem., cizinci s endemickým výskytemn TBC, kuřáci nad 40R) – platnost 12M, EKG nad 40R – platnost 1M, dle typu výkonu KS, koagulace  ASA 2 a více: podrobná FA, konziliární a lab. vyšetření dle povahy komplikujícího onemocnění

13 13  Kardiovaskulární onemocnění  Iontogtam  Urea, kreatinin, gly  EKG (u stabilních pacientů 1M, jinak ne starší 48h)‏  RTG plic  Fakutativně ECHO, koagulace, acidobaze, hladina digoxinu  Respirační onemocnění  EKG (platnost 1M)‏  RTG plic (plaatnost 12M, po prodělaném ak.infektu čerstvé)‏  Spirometrie  Fakultativně acidobaze, bronchoskopie, kultivace sputa, hladina theofyllinu

14 14  Onemocnění ledvin  Urea, kreatinin ( clearence)‏  Iontogram  RTG plic, EKG  Fakultativně albumin, CB, acidobaze, kultivace moči  Onemocnění jater (žluč.cest)‏  JT  iontogram  Urea, kreatinin  Koagulace  Fakultativně albumin, CB, acidobaze, HbsAg

15 15  Diabetes mellitus  Gly, ev. gly profil  Urea, kreatinin  iontogram  EKG (platnost 1M)‏  Fakultativně alb., CB, gly Hb, koagulace  Malignity  RTG plic  iontogram  Fakultativně alb., CB, koagulace, nutriční parametry, JT, koagulace

16 16  Koagulopatie  Kompletní koagulační vyšetření  EKG, RTG plic  iontogtam  Fakultativně alb.CB  Thyreopatie  Gly  Iontogram  EKG, RTG plic  Hladiny thyreoidálních hormonů  fakultativně endokrinologické vyš., sono, ORL

17 17  Antihypertenziva ponechat včetně dne operace, operační den vynechat diuretika  Léky ovlivňující koronární tepny ponechat  Antiarytmika ponechat  Bronchodilatancia ponechat  Kortikosteroidy ponechat + suplementace  Antiepileptika ponechat  HAK vysadit  Antidepresiva ponechat, jen inhibitory iMAO vysadit, nahradit novou generací PŘEDOPERAČNÍ FARMAKOTERAPIE

18 18 PŘEDOPERAČNÍ FARMAKOTERAPIE  Antikoagulancia  ACP vysadit 1T před operací  Kumariny vysadit, převést na LWMH

19 19 PLATNOST PŘEDANESTETICKÉHO VYŠETŘENÍ  1 M není-li důvod vyžadovat nové vyšetření (při změně zdravotního stavu)‏  U rizikových a nestabilních pacientů vše čerstvé  U dětí 2 T

20 20 ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE  V den přijetí, lépe dříve v ordinačních hodinách  www.litnem.cz  Dotazník, souhlas

21 Souhlas s anestézií + dotazník


Stáhnout ppt "1 PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla Piknová."

Podobné prezentace


Reklamy Google