Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla."— Transkript prezentace:

1 PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla Piknová

2 OSNOVA Definice Cíl ASA klasifikace
Ambulantní předoperační vyšetření praktickým lékařem Ambulantní předoperační vyšetření pediatrem Ambulantní předoperační vyšetření specialistou Platnost vyšetření Anesteziologická ambulance

3 DEFINICE Předanestetické vyšetření je součástí komplexní anesteziologické péče před anestezií provádí jej lékař oboru AIM na základě konziliárních předoperačních vyšetření Rozsah vyšetření je určen zdravotním stavem pacienta, volbou anesteziologické techniky, povahou a naléhavostí výkonu

4 Součástí předanestetického vyšetření je:
Anamnéza (celkový stav, OA, FA, AA, abusus, předchozí anestezie + komplikace)‏ Klinické vyšetření Laboratorní, pomocná a konziliární vyšetření Záznam s ASA klasifikací, návrh doplňujících vyšetření, návrh optimalizace orgánových funkci, získání informovaného souhlasu, plán anesteziologické péče vč. premedikace

5 CÍLE Zhodnocení dostupných výsledků předoperačního vyšetření
Posouzení zdravotního stavu a funkční rezervy orgánových systémů pacienta Detekce případných abnormalit Návrh dalších pomocných a konziliárních vyšetření Návrh optimalizace orgánových funkcí v případě potřeby Stanovení plánu anesteziologické péče s ohledem na stav nemocného a typ výkonu

6 Informace pacienta o plánovaném způsobu anestezie a pooperační péči a získání jeho informovaného souhlasu

7 ASA klasifikace Celkový stav pacienta před operací
ASA 1: zdravý pacient bez patologického klinického a laboratorního nálezu, chorobný proces, jenž je indikací k operaci, je lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu ASA 2: méně až středně závažné systémové onemocnění (HT, DM, anemie, pokročilý věk, chron.bronchitis, lehká forma ICHS)‏

8 ASA 3: závažné systémové onemocnění jakékoliv etiologie omezující aktivitu nemocného (AP, st.p.IM, DM, srdeční selhání)‏ ASA 4: závažné, život ohrožující systémové onemocnění, které není vždy operací řešitelné (srdečnín dekomp., nestabilní AP, ak.myokarditida, pokročilá forma plicní, ledvinné, jaterní a endokrinní nedostatečnosti, hemorhagickýn šok, peritonits, ileus)‏ ASA 5: moribundní nemocný, u něhož je operace poslední možností záchrany života

9 U akutních výkonů se ASA klasifikace doplňuje písmenem E (emergency), čímž se vyjadřuje, že klinický stav pacienta je horší, než odpovídající stupeň ASA klasifikace Ambulantní předoperační vyšetření u běžných operačních výkonů pacientů s ASA 1-2 provádí praktický lékař, který má pacienta v léčebně preventivní péči, ostatní internista

10 AMBULANTNÍ PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM
Donošený novorozenec – 18R před výkonem v CA, ASA 1-2 k elektivnímu výkonu s malou či střední chir. zátěží je doporučeno pouze pediatrické vyšetření, RA, OA, AA, NO, FA, základní klinické vyšetření Laboratorní vyšetření se provádí jen tehdy, pokud jeho nutnost vyplyne z pediatrického vyšetření

11 PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU
ASA 2 a více Pokud při základním předoperačním vyšetření byly zjištěny diagnosticky nejasné změny zdravotního stavu nemocného Očekáváme zhodnocení stavu funkčních rezerv základních orgánových systémů, navržení optimalizace předoperační přípravy Doporučení léčby případných komplikací

12 DOPORUČENÁ VYŠETŘENÍ Podrobná anamnéza Fyzikální vyšetření
ASA 1: KO, moč + sed, urea nad 50R, gly nad 50R, RTG plic nad 60R (+ po prodělaném ak. plicním onem., cizinci s endemickým výskytemn TBC, kuřáci nad 40R) – platnost 12M, EKG nad 40R – platnost 1M, dle typu výkonu KS, koagulace ASA 2 a více: podrobná FA, konziliární a lab. vyšetření dle povahy komplikujícího onemocnění

13 Kardiovaskulární onemocnění
Iontogtam Urea, kreatinin, gly EKG (u stabilních pacientů 1M, jinak ne starší 48h)‏ RTG plic Fakutativně ECHO, koagulace, acidobaze, hladina digoxinu Respirační onemocnění EKG (platnost 1M)‏ RTG plic (plaatnost 12M, po prodělaném ak.infektu čerstvé)‏ Spirometrie Fakultativně acidobaze, bronchoskopie, kultivace sputa, hladina theofyllinu

14 Onemocnění jater (žluč.cest)‏
Onemocnění ledvin Urea, kreatinin ( clearence)‏ Iontogram RTG plic, EKG Fakultativně albumin, CB, acidobaze, kultivace moči Onemocnění jater (žluč.cest)‏ JT iontogram Urea, kreatinin Koagulace Fakultativně albumin, CB, acidobaze, HbsAg

15 Diabetes mellitus Malignity Gly, ev. gly profil Urea, kreatinin
iontogram EKG (platnost 1M)‏ Fakultativně alb., CB, gly Hb, koagulace Malignity RTG plic Fakultativně alb., CB, koagulace, nutriční parametry, JT, koagulace

16 Koagulopatie Thyreopatie Kompletní koagulační vyšetření EKG, RTG plic
iontogtam Fakultativně alb.CB Thyreopatie Gly Iontogram Hladiny thyreoidálních hormonů fakultativně endokrinologické vyš., sono, ORL

17 PŘEDOPERAČNÍ FARMAKOTERAPIE
Antihypertenziva ponechat včetně dne operace, operační den vynechat diuretika Léky ovlivňující koronární tepny ponechat Antiarytmika ponechat Bronchodilatancia ponechat Kortikosteroidy ponechat + suplementace Antiepileptika ponechat HAK vysadit Antidepresiva ponechat , jen inhibitory iMAO vysadit, nahradit novou generací

18 PŘEDOPERAČNÍ FARMAKOTERAPIE
Antikoagulancia ACP vysadit 1T před operací Kumariny vysadit, převést na LWMH

19 PLATNOST PŘEDANESTETICKÉHO VYŠETŘENÍ
1 M není-li důvod vyžadovat nové vyšetření (při změně zdravotního stavu)‏ U rizikových a nestabilních pacientů vše čerstvé U dětí 2 T

20 ANESTEZIOLOGICKÁ AMBULANCE
V den přijetí, lépe dříve v ordinačních hodinách Dotazník, souhlas

21 Souhlas s anestézií + dotazník


Stáhnout ppt "PŘEDANESTETICKÉ VYŠETŘENÍ - doporučený postup vyšetření před diagnostickými nebo léčebnými výkony s požadavkem anesteziologické péče MUDr. Pavla."

Podobné prezentace


Reklamy Google