Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vymezení majetku státu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vymezení majetku státu"— Transkript prezentace:

1 Vymezení majetku státu

2 Úvodem v právním řádu není definice majetku státu
vychází se z toho, že stát má právo mít jakýkoliv majetek v právním řádu není ani obecná definice majetku lze, vyjít z § 118 občanského zákoníku: „Předmětem občanskoprávních vztahů jsou věci, a pokud to jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.“

3 Základní rozdělení aktiva pasiva hmotný majetek nehmotný majetek
věci nemovité pozemky, stavby spojené se zemí pevným základem, byty, nebytové prostory věci movité nehmotný majetek práva jiné majetkové hodnoty pasiva závazky

4 Hmotný majetek pozemek = část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí (§ 27 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.) stavba – definice ze stavebního zákona je nepoužitelná v občanskoprávních vztazích otázka zní, kdy se stavba stane samostatnou věcí – rozsudek Nejvyššího soudu: výsledek stavební činnosti, z něhož je jednoznačně zřejmé dispoziční řešení alespoň prvního nadzemního podlaží

5 Hmotný majetek - pokračování
Byt=místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení (§ 2 písm. b) zákona č. 72/1994 Sb.) Nebytový prostor=místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení

6 Nehmotný majetek práva jsou majetkem, pokud je jejich hodnota vyjádřitelná v penězích nejdůležitější typ – pohledávky jiné majetkové hodnoty lze vymezit pouze negativně – ta část majetku, která zbude po odečtení ostatního musí být vyjádřitelné v penězích příklad – majetkové účasti v právnických osobách cenné papíry posun v legislativě, v současnosti se pokládají za věc movitou

7 Závazky státu ZMS je zřejmě nepokládá za součást majetku státu
stát může vystupovat jako dlužník základní pravidla stanovuje ZMS závazky vzniklé z činnosti organizačních složek jsou závazky státu (§ 38) závazek plní vždy příslušná organizační složka (§ 38) stát může přijímat závazky pouze v rozsahu a za podmínek, které odpovídají povaze státem plněných úkolů a vykonávaných činností (§ 39 odst. 1)

8 Závazky státu - pokračování
majetek, se kterým hospodaří organizační složka, nemůže být předmětem insolvenčního řízení výkonem rozhodnutí se postihuje majetek, se kterým hospodaří příslušná organizační složka; pokud nestačí, přikazuje se pohledávka z účtu Ministerstva financí rozpočtová pravidla ČR poskytuje státní záruky jen, pokud to stanoví zvláštní zákon

9 Závazky státních organizací
JEDEN ROZDÍL: závazky vzniklé z činnosti státní organizace jsou její závazky, dlužníkem je příslušná organizace stát ručí za závazky státních organizací, jen pokud to stanoví zvláštní zákon se k tomu výslovně zavázal (§ 56 odst. 5 ZMS)


Stáhnout ppt "Vymezení majetku státu"

Podobné prezentace


Reklamy Google