Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti bankovnictví Bezuglova Natalia Kistanova Julia Nikiforov Nikita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti bankovnictví Bezuglova Natalia Kistanova Julia Nikiforov Nikita."— Transkript prezentace:

1 Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti bankovnictví Bezuglova Natalia Kistanova Julia Nikiforov Nikita

2 Vybrané změny NOZ v oblasti finančních služeb Postoupení pohledávek - NOZ zavádí několik nových právním institutů týkajících se postoupení pohledávek, jako jsou ručení postupitele za dobytnost pohledávky nebo postoupení souboru pohledávek Postoupení smlouvy - Novinkou v NOZ je možnost postoupení celé smlouvy

3 Vybrané změny NOZ v oblasti finančních služeb Zajištění závazků - je jedna z nejdůležitějších oblastí občanského práva pro finanční sektor. NOZ do ní přináší řadu změn. Významná část se týká zajištění úroků. Jsou popsány významné změny jako nově zřízené potvrzení závazků a každý institut zajištění je podrobně prozkoumáván. Zvláštní pozornost je věnována záruce

4 Vybrané změny NOZ v oblasti finančních služeb Správce zajištění - Institut správce zajištění byl do NOZ zahrnut na základě požadavku České bankovní asociace. Zajištění lze zřídit předáním předmětu zajištění třetí osobě, která jej spravuje pro věřitele a zástavce. Používá se například pro syndikované úvěry, kdy několik věřitelů uzavírá úvěrovou smlouvu s jedním dlužníkem.

5 Vybrané změny NOZ v oblasti finančních služeb Cenné papíry a spotřebitelské úvěry prošly v NOZ významnými změnami

6 Úvěry právo spotřebitele na poskytnutí předsmluvních informací poskytovatelem úvěru;

7 Úvěry Právo na odstoupení od úvěrové smlouvy upravené v čl. 14 směrnice Dle tohoto ustanovení má mít spotřebitel lhůtu 14 kalendářních dnů na odstoupení od úvěrové smlouvy bez udání důvodů

8 Úvěry Posílení ochrany spotřebitelů

9 Cenné papíry Zakotvení legální definice cenného papíru; Cenný papír – hmotná věc; Zaknihované cenné papíry - samostatná právní kategorie (věc nehmotná);

10 Cenné papíry Zastupitelné cenné papíry - možnost nahradit podpis emitenta jeho otiskem za urcitých podmínek; Hromadná listina - možnost nahradit jednotlivé cenné papíry hromadnou listinou obecně u všech zastupitelných cenných papírů; Možnost vydání Inominátního cenného papíru;

11 Cenné papíry Převody cenných papírů - Úprava se s menšími modifikacemi přejímá ze ZCP; Převod cenného papíru na doručitele - beze změny; Cenné papíry na řad - vlastnické právo se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání; Větší změny nastávají u cenných papírů na jmeno

12 Postoupení pohledávky Podmínkou platnosti smlouvy - dostatečné určení převáděných pohledávek – zejména jedná-li se o pohledávky jednoho druhu vznikající věřiteli v určité době, nebo o různé pohledávky vzniklé z téhož právního důvodu Nutně nevyžadovaná písemná forma smlouvy

13 Převzetí majetku NOZ řeší situaci, kdy se nabyvatel zaváže převzít od jiné osoby (zcizitele) veškerý její majetek – tj. souhrn všech aktiv patřících této osobě – či jeho poměrnou část Nabyvatel majetku však není povinen plnit více, než kolik činí hodnota převzatého majetku

14 Postoupení smlouvy NOZ nově připouští, aby si jedna ze stran smlouvy vyměnila své postavení s třetí osobou, pokud s tím ovšem smluvní partner souhlasí Tato záměna osob je možná jen, pokud zatím nedošlo ke splnění závazku.

15 Změna v obsahu závazku Změna závazku dohodou stran, kdy dochází k založení nového závazku (novace) a narovnání byly zařazeny do oddílu o změnách Odstranění dnešního neopodstatněného rozdílu v důsledcích novace a narovnání na zajištění závazku

16 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Změny, které přináší nový občanský zákoník do oblasti bankovnictví Bezuglova Natalia Kistanova Julia Nikiforov Nikita."

Podobné prezentace


Reklamy Google