Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den."— Transkript prezentace:

1 Dobrý den

2 Kde to jsem ? Jarní semestr 2009 Přednáška
Trh práce a politika zaměstnanosti

3 Kdo to učí ? Tomáš Paleta kancelář 604 (4. patro)
Přednášky dostupné na ISu

4 Trh práce a politika zaměstnanosti
Přednáška č.1 Teorie trhu práce

5 Nejdůležitější informace
Podmínky ukončení předmětu Obor Hospodářská politika A. Podmínky připuštění ke zkoušce: Aktivní účast na seminářích (hodnocení: splněno/nesplněno) Odevzdání a prezentace seminárních práce (30 % konečné známky) B. Zkouška Test z probírané látky na přednáškách a seminářích (70 % konečné známky) Všechny „ukazatele“ musí dosáhnout minimálně 60 % !!!!!

6 2. Obor Evropská, hospodářská, správní a kulturní studia
Podmínky ukončení předmětu 2. Obor Evropská, hospodářská, správní a kulturní studia A. Zkouška Test z probírané látky na přednáškách (min. 60 %)

7 Struktura dnešní přednášky
Trh práce a jeho specifika Nabídka a poptávka na trhu práce (vzpomínáme na MIKRO I) Rovnováha na trhu práce z pohledu jednotlivých teoretických konceptů Neoklasický pohled na trh práce Beveridgova křivka

8 Práce Je výrobním faktorem => trh práce = trh VF ALE
S práci nelze nakládat tak jako s jinými statky, nelze ji libovolně prodávat a kupovat – je spojena s lidmi => podmínky za nichž je práce najímána jsou stejně důležité jako její cena

9 Co je trh práce Místo střetu SL a DL Fce trhu práce:
Nástroj sladění: mzda Fce trhu práce: Ekonomická: zajištění výroby statků a služeb Sociální: zajištění prostředků pro život Konkrétní formy trhu práce: Úřady práce Inzeráty atd.

10 K čemu trh práce ? Výsledkem transakcí na trhu práce je rozmístění zaměstnanců do firem, odvětví a regionů Fungující trh práce = fungující trh výrobků a služeb

11 Specifika trhu práce Práce nemá povahu jako jiné zboží
Nositelem práce je člověk optřený vůlí, myšlením, právy – především volebním => tendence ke státním zásahům

12 Ukazatele na trhu práce
Pracovní síla = ekonomicky aktivní = počet lidí buďto pracujících nebo aktivně hledajících práci a schopných začít pracovat Pracovní participace = (Pracovní síla/obyvatelstvo v produktivním věku) *100 Ekonomicky neaktivní = nejsou zaměstnáni ani evidováni jako nezaměstnaní Děti, důchodci, studenti, dlouhodobě nemocní, invalidní, odrazení pracovníci, flákači

13 Pracovní participace v Evropě 1994-2003
Pracovní participace = (Pracovní síla/obyvatelstvo v produktivním věku) *100

14

15

16

17 Aktivita/neaktivita Dopad daní a podpor Efektivita vzdělávání
Past chudoby Past nezaměstnanosti Vládní politiky Odečitatelné položky Minimální mzda Efektivita vzdělávání Změna důchodového systému Změna přístupu k práci a odpočinku Pružnost pracovně-právních kontraktů

18 Individuálná nabídka práce
Individuální rozhodnutí Náklady příležitosti Počet hodin, které je pracovní síla ochotna a schopna odpracovat při dané mzdě SL w Důchodovýefekt Substituční efekt Kritika ! ? L

19 Determinanty SL Majetek (jmění) Demografický vývoj (a stav)
Míra ekonomicky aktivního obyvatelstva (pracující obyv/obyv. celkem nebo pracující v produkt. věku/obyv. v produkt. věku) Proč se někdo stane ekonomicky neaktivním ? Společenská tradice

20 Determinanty SL Pracovní prostředí Délka dovolené Možnosti vzdělávání
Bezpečnost práce Budování kariéry Pracovní výhody Možnosti volnočasových aktivit

21 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE
1.1 Příjmové veličiny v analýze trhu práce A. Příjem z mezního produktu práce představuje změnu celkového příjmu firmy způsobenou změnou objemu použité práce o jednotku MRPL = ΔTR/ΔL MRPL = MRA * MPPL příjem z mezního produktu práce je dán jejím mezním fyzickým produktem a tržní cenou produktu, který vyrábí. B. Příjem z průměrného produktu práce představuje příjem připadající na jednotku použité práce ARPL = TR/L

22 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE
1.3 Poptávka na trhu práce Základem pro její odvození je „zlaté pravidlo maximalizace zisku“ : MRPL = MFCL Při řešení optimálního množství práce se celá problematika rozpadá na 3 základní situace: firma prodává výstup na dokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na nedokonale konkurenčním trhu

23 Poptávka po práci na dokonale konkurenčím trhu práce
Poptávka ODVOZENÁ Závisí na poptávce po statcích a službách MPRL=MCL=w (viz. Mikroekonomie I.) w,MC,MR MPRL MCL E APRL DL L

24 Kritika teorie MPR Nemůže být použit u všech zaměstnání
Nelze měřit mezní produktivitu, protože fyzicky neexistuje U některých pracovníků nejsou mzdy určeny v závislosti na poptávce, ale např. u státních zaměstnanců jsou dány administrativně.

25 Determinanty DL Poptávka po produkci vyráběné pomocí dané práce a její elesticita + cena této produkce Produktivita práce (Q/L) Kvalita VF Úroveň technických a technologických znalostí Cena ostatních VF Elasticita nabídky ostatních VF Substituovatelnost práce ostatními VF Očekávané tržby

26 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE
1.4 Nabídka práce = individuální nabídka práce jednoho člověka (tj. z hlediska jednoho nabízejícího) odvození individuální nabídky vychází z analýzy chování spotřebitele spotřebitel volí mezi kombinací práce a volného času, tak aby maximalizoval svůj užitek, při čemž jeho rozpočtovým omezením počet hodin jednoho dne L+H=24 U=f (C,H) Rovnice rozpočtového omezení: C=w*(24-H)

27 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE
1.4 Nabídka práce: 1.4.1 Individuální nabídka práce Odvození individuální nabídky práce

28 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE
1.4 Nabídka práce: 1.4.2 Tržní nabídka práce vzniká horizontálním součtem všech individuálních křivek nabídky práce není zpětně zakřivená a to z těchto důvodů: každý jednotlivec, který již na tomto trhu je, bude zvětšovat nabízené množství práce na daný trh práce přichází větší počet jednotlivců nabízejících práci

29 Rovnováha na trhu práce
w D S Trh práce může trpět současně přebytky i nedostatky. Typickým případem - nesoulad dovedností, nemobilní pracovní síla, nedostatek informací jak na straně nabídky, tak poptávky w1 wE w2 L

30 Beveridgeova křivka William Beveridge (1879-1963).
empiricky zjištěný vztah mezi mírou volných pracovních míst a mírou nezaměstnanosti při dané mzdě vždy existuje jak nezaměstnanost tak volná místa – strukturální nesoulad pokles Dzboží => pokles Y => rust Un + pokles volných prac. míst

31 Posuny křivky způsobují: - velikost pracovní síly, (ne)shoda kvalifikace poptávky a nabídky, dlouhodobá nezaměstnanost, Posun směrem od počátku značí nižší efektivitu trhu práce z důvodu např. nesouladu popt. a nabídky, nebo nemobilní pracovní síly

32 KONEC KONEC KONEC…

33 A vtip na závěr ! Jste mladý, vzdělaný, moudrý a komunikativní?
Jste připravený pracovat s plným nasazením? Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě? Pokud ano, tak běžte do prdele! My hledáme stolaře!


Stáhnout ppt "Dobrý den."

Podobné prezentace


Reklamy Google