Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrý den. Kde to jsem ?  Jarní semestr 2009  Přednáška  Trh práce a politika zaměstnanosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrý den. Kde to jsem ?  Jarní semestr 2009  Přednáška  Trh práce a politika zaměstnanosti."— Transkript prezentace:

1 Dobrý den

2 Kde to jsem ?  Jarní semestr 2009  Přednáška  Trh práce a politika zaměstnanosti

3 Kdo to učí ?  Tomáš Paleta  kancelář 604 (4. patro)  email: paleta@mail.muni.cz paleta@mail.muni.cz  Přednášky dostupné na ISu

4 Trh práce a politika zaměstnanosti Přednáška č.1 Teorie trhu práce

5 Nejdůležitější informace Podmínky ukončení předmětu 1.Obor Hospodářská politika A. Podmínky připuštění ke zkoušce: a)Aktivní účast na seminářích (hodnocení: splněno/nesplněno) b) Odevzdání a prezentace seminárních práce (30 % konečné známky) B. Zkouška a)Test z probírané látky na přednáškách a seminářích (70 % konečné známky)  Všechny „ukazatele“ musí dosáhnout minimálně 60 % !!!!!

6 Podmínky ukončení předmětu 2. Obor Evropská, hospodářská, správní a kulturní studia A. Zkouška a)Test z probírané látky na přednáškách (min. 60 %)

7 Struktura dnešní přednášky  Trh práce a jeho specifika  Nabídka a poptávka na trhu práce (vzpomínáme na MIKRO I)  Rovnováha na trhu práce z pohledu jednotlivých teoretických konceptů  Neoklasický pohled na trh práce  Beveridgova křivka

8 Práce  Je výrobním faktorem => trh práce = trh VF  ALE  S práci nelze nakládat tak jako s jinými statky, nelze ji libovolně prodávat a kupovat – je spojena s lidmi  => podmínky za nichž je práce najímána jsou stejně důležité jako její cena

9 Co je trh práce  Místo střetu S L a D L  Nástroj sladění: mzda  Fce trhu práce:  Ekonomická: zajištění výroby statků a služeb  Sociální: zajištění prostředků pro život  Konkrétní formy trhu práce:  Úřady práce  Inzeráty atd.

10 K čemu trh práce ?  Výsledkem transakcí na trhu práce je rozmístění zaměstnanců do firem, odvětví a regionů  Fungující trh práce = fungující trh výrobků a služeb

11 Specifika trhu práce  Práce nemá povahu jako jiné zboží  Nositelem práce je člověk optřený vůlí, myšlením, právy – především volebním  => tendence ke státním zásahům

12 Ukazatele na trhu práce  Pracovní síla = ekonomicky aktivní = počet lidí buďto pracujících nebo aktivně hledajících práci a schopných začít pracovat  Pracovní participace =  Pracovní participace = (Pracovní síla/obyvatelstvo v produktivním věku) *100   Ekonomicky neaktivní = nejsou zaměstnáni ani evidováni jako nezaměstnaní   Děti, důchodci, studenti, dlouhodobě nemocní, invalidní, odrazení pracovníci, flákači

13 Pracovní participace v Evropě 1994-2003 Pracovní participace = (Pracovní síla/obyvatelstvo v produktivním věku) *100

14

15

16

17 Aktivita/neaktivita  Dopad daní a podpor  Past chudoby  Past nezaměstnanosti  Vládní politiky  Odečitatelné položky  Minimální mzda  Efektivita vzdělávání  Změna důchodového systému  Změna přístupu k práci a odpočinku  Pružnost pracovně-právních kontraktů

18 Individuálná nabídka práce  Individuální rozhodnutí  Náklady příležitosti  Počet hodin, které je pracovní síla ochotna a schopna odpracovat při dané mzdě LSLLSL w L Substituční efekt Důchodový efekt Kritika ! ?

19 Determinanty S L  Majetek (jmění)  Demografický vývoj (a stav)  Míra ekonomicky aktivního obyvatelstva (pracující obyv/obyv. celkem nebo pracující v produkt. věku/obyv. v produkt. věku) Proč se někdo stane ekonomicky neaktivním ? Proč se někdo stane ekonomicky neaktivním ?  Společenská tradice

20 Determinanty S L  Pracovní prostředí  Délka dovolené  Možnosti vzdělávání  Bezpečnost práce  Budování kariéry  Pracovní výhody  Možnosti volnočasových aktivit

21 1.1 Příjmové veličiny v analýze trhu práce A. Příjem z mezního produktu práce představuje změnu celkového příjmu firmy způsobenou změnou objemu použité práce o jednotku MRPL = ΔTR/ΔL MRPL = MRA * MPPL  příjem z mezního produktu práce je dán jejím mezním fyzickým produktem a tržní cenou produktu, který vyrábí. B. Příjem z průměrného produktu práce představuje příjem připadající na jednotku použité práce B. Příjem z průměrného produktu práce představuje příjem připadající na jednotku použité práce ARPL = TR/L ARPL = TR/L 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE

22 1.3 Poptávka na trhu práce Základem pro její odvození je „zlaté pravidlo maximalizace zisku“ : MRPL = MFCL Při řešení optimálního množství práce se celá problematika rozpadá na 3 základní situace:  firma prodává výstup na dokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu  firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na dokonale konkurenčním trhu  firma prodává svůj výstup na nedokonale konkurenčním trhu a kupuje práci na nedokonale konkurenčním trhu 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE

23 Poptávka po práci na dokonale konkurenčím trhu práce  Poptávka ODVOZENÁ  Závisí na poptávce po statcích a službách  MPR L =MC L =w (viz. Mikroekonomie I.) APR L MPR L DLDL L w,MC, MR MC L E

24 Kritika teorie MPR  Nemůže být použit u všech zaměstnání  Nelze měřit mezní produktivitu, protože fyzicky neexistuje  U některých pracovníků nejsou mzdy určeny v závislosti na poptávce, ale např. u státních zaměstnanců jsou dány administrativně.

25 Determinanty D L  Poptávka po produkci vyráběné pomocí dané práce a její elesticita + cena této produkce  Produktivita práce (Q/L)  Kvalita VF  Úroveň technických a technologických znalostí  Cena ostatních VF  Elasticita nabídky ostatních VF  Substituovatelnost práce ostatními VF  Očekávané tržby

26 1.4 Nabídka práce = individuální nabídka práce jednoho člověka (tj. z hlediska jednoho nabízejícího) -odvození individuální nabídky vychází z analýzy chování spotřebitele -spotřebitel volí mezi kombinací práce a volného času, tak aby maximalizoval svůj užitek, při čemž jeho rozpočtovým omezením počet hodin jednoho dne -L+H=24 -U=f (C,H) -Rovnice rozpočtového omezení: C=w*(24-H) 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE

27 1.4 Nabídka práce: 1.4.1 Individuální nabídka práce 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE Odvození individuální nabídky práce

28 1.4 Nabídka práce: 1.4.2 Tržní nabídka práce -vzniká horizontálním součtem všech individuálních křivek nabídky práce -není zpětně zakřivená a to z těchto důvodů:  každý jednotlivec, který již na tomto trhu je, bude zvětšovat nabízené množství práce  na daný trh práce přichází větší počet jednotlivců nabízejících práci 1. DOKONALE KONKURENČNÍ TRH PRÁCE

29 Rovnováha na trhu práce w w2w2 wEwE w1w1 L SD Trh práce může trpět současně přebytky i nedostatky. Typickým případem - nesoulad dovedností, nemobilní pracovní síla, nedostatek informací jak na straně nabídky, tak poptávky

30 Beveridgeova křivka  William Beveridge (1879-1963). William Beveridge William Beveridge  empiricky zjištěný vztah mezi mírou volných pracovních míst a mírou nezaměstnanosti při dané mzdě  vždy existuje jak nezaměstnanost tak volná místa – strukturální nesoulad  pokles D zboží => pokles Y => rust Un + pokles volných prac. míst

31 Posuny křivky způsobují: - velikost pracovní síly, (ne)shoda kvalifikace poptávky a nabídky, dlouhodobá nezaměstnanost, Posun směrem od počátku značí nižší efektivitu trhu práce z důvodu např. nesouladu popt. a nabídky, nebo nemobilní pracovní síly

32 KONEC  KONEC  KONEC…

33 A vtip na závěr !  Jste mladý, vzdělaný, moudrý a komunikativní?  Jste připravený pracovat s plným nasazením?  Chcete vydělávat 90 tisíc měsíčně a cestovat po celém světě?  Pokud ano, tak běžte do prdele! My hledáme stolaře!


Stáhnout ppt "Dobrý den. Kde to jsem ?  Jarní semestr 2009  Přednáška  Trh práce a politika zaměstnanosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google