Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Ekonomicko-organizačním poradenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Ekonomicko-organizačním poradenství"— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Ekonomicko-organizačním poradenství
Vyučující: Eva Kubátová Katedra podnikového hospodářství Č. dveří 645 Tel.: Konzultační hodiny: út – 11.30 st – 14.00 po domluvě kdykoliv

2 Hodnocení předmětu Aktivní účast na seminářích
vypracování skupinové seminární práce a její prezentace na semináři oponování seminární práce v hodině hodnocení seminární práce v hodině docházka 70% (4 semináře) Závěrečný test potřeba získat 20 bodů ze 35 možných skupina 4 minimálně

3 Literatura Základní literatura
KUBR, M. Poradenství pro podnikatele a manažery, 1. díl. Praha : CAPA, 1991. KUBR, M. Poradenstvo pre podnikateľov a manažérov, 2. díl. Praha : CAPA, 1991. MIKOLÁŠ, Z., POCZATKOVÁ, B. Základy práce poradce v podnikání: pomůcka poradce v podnikání. Háj ve Slezsku: Máj, 2000. Rozšiřující literatura TOPPIN, G., CZERNIAWSKA, F. Business consulting. London: The Economist, 2005. ČESTNĚJŠÍ, A. Podnikatel a poradce. Brno : Econ, 1996. COHEN, W.A. Staňte se úspěšným poradcem. Brno : CP Books, 2005. KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava : Tandem, 1998. ŽDÍMAL, M. Příručka terénního poradenství. Ostrava : AKS Ostrava, 1992. WOLGEMUTH, A. C., TREICHLER, CH. Unternehmungs und Management. Zürrich : Versus Verlag, 1995.

4 Historický exkurz Počátky poradenství ve vědeckém řízení - Sampson (1870), Taylor snaha racionalizovat přípravy a provádění výrobních a obslužných procesů první pokusy o zavedení vědeckých přístupů do řízení výroby řízení na úrovni dílen a provozů rozbor práce nejlepších dělníků - dílenské plánování, odměňování práce Škola lidských vztahů – Mayo, Follettová Poválečná léta – zlatá léta poradenství

5 Zlatá léta poradenství
Diverzifikace služeb V popředí technického pokroku Strategie agresivní podnikatelské propagace. Na scénu vstupuje „Velká osma“. Pokračující internacionalizace Interní poradenství Pokrok v metodice poradenství Zvýšená kvalifikovanost zákazníka při využívání poradců

6 Přístupy k poradenství
širší přístup jakýkoli způsob poskytování pomoci zaměřený na obsah, proces nebo strukturu úkolu anebo řady úkolů, kde poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají užší přístup specifickou odbornou službou, smluvně zajišťovanou a poskytovanou organizacím speciálně vyškolenými a kvalifikovanými osobami, které objektivním a nezávislým způsobem pomáhají zadavatelské organizaci identifikovat a analyzovat problémy v řízení, doporučují řešení těchto problémů a pomáhají, jsou-li o to požádáni, při implementaci řešení

7 Poradenství jako služba
poradce je někdo, kdo za úplatu poskytuje rady nebo jiné služby profesionální nebo poloprofesionální povahy poradce navrhuje, nerozhoduje o změnách nezávislost poradce finanční administrativní politická emocionální

8 Proč poradce? Co nabízí poradce
Mimořádné znalosti a dovednosti (Rozšíření personálu) Intenzivní profesionální pomoc na dočasné bázi (například získání informací) Nestranné stanovisko od jinud Navázání nových podnikatelských kontaktů a spojení Identifikace, diagnóza a řešení problému Vypracování a zavedení nových metod a systémů Plánování a realizace organizační změny Školení a příprava řídících pracovníků a personálu Důvody využívání služeb poradců Ospravedlňování rozhodnutí řídících pracovníků Poučení z poradenství Vzdělávání Zvědavost Nejistota Zlepšení dosahovaných výsledků (Přínos musí převyšovat náklady)

9 Faktory signalizující potřebu poradce
chybný písemný obchodní plán nízká morálka stálý nárůst výdajů pravidelný nedostatek hotovosti zpožďování dodávek výrobků ztráta pozice na trhu přepracovaní zaměstnanci přepracování zaměstnanců bez dosažení cílů opakovaná zmetkovost nedostatek informací o konkurenci nebo o trhu

10 Organizace využívající poradců
nemocné či špičkové organizace?? malé či velké organizace?? Česká spořitelna, a.s., Český Telecom, a.s., ČETRANS a.s., ČSA a.s., DHL International (Czech Republic), s.r.o., Dopravní podnik města Brna, a.s., Jihočeská energetika a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., LASSELSBERGER, a.s., Preciosa a.s., Zentiva, a.s. Praha, Autospol, spol. s r. o., Neckermann, s. r. o., SYNTHESIA a. s.

11 Poradenský proces 1. Vstup První kontakty se zákazníkem Předběžná diagnóza problému Plánování zakázky Zakázkové návrhy zákazníkovi Poradenská smlouva 2. Diagnóza Zjištění faktického stavu Analýza a syntéza fakt Detailní zkoumání problému 3. Plánování akce Vypracování řešení Zhodnocení alternativ Návrhy zákazníkovi Plán implementace 4. Implementace Pomoc při implementaci Úprava návrhů Školení 5. Ukončení Zhodnocení Závěrečná zpráva Vypořádání závazků Plány na další spolupráci Odchod poradenský proces je společná činnost konzultanta a zákazníka, namířená na vyřešení specifického problému a implementování žádoucích změn v organizaci. pětifázový model, jehož součástí jsou následující fáze: vstup, diagnóza, plánování akce, implementace a ukončení.

12 Základy poradenského přístupu
pohovor, psaní zpráv průzkum trhu psychologické testy oborové ekonomické a tržní analýzy rozměry změny v poradenské organizaci technický rozměr lidský rozměr tendence k participativnímu poradenství !

13 Poradci - specialisté vs. generalisté
generalisté - připravují a koordinují globální zakázky specialisté – jsou vysoce kvalifikovaní ve svém technickém oboru nutná spolupráce mezi nimi prohlubování specializace

14 Oblasti poradenství Dle APP Vrcholové a strategické řízení
Finanční řízení Rozvoj a zavádění nové produkce Řízení, organizace a technologie procesů Informační systémy a informační technologie Lidské zdroje

15 Hlavní typy poradenských organizací
Velké mnohofunkční poradenské firmy několik set odborníků, nadnárodní společnosti s pobočkami ve více zemích, široké spektrum zákazníků (hlavně velkých firem)a s velmi složitými problémy Poradenské služby pro řízení u velkých účetnických firem oddělení velkých účetnických firem, se podobají velkým mnohofunkčním poradenským firmám. Malé a střední poradenské firmy v rozsahu od několika po 50 – 100 poradců, pro malé a střední podniky v určité geografické oblasti specializované poradenské služby pro řízení v jedné nebo několika technických oblastech;důsledná specializace v jednom nebo několika průmyslových oborech nebo oborech služeb. Organizace poskytující zvláštní technické služby silné zázemí v matematice, výpočetní technice, operačním výzkumu nebo ekonometrice, provádí zvláštní poradenské služby Poradenská oddělení v ústavech pro řízení propojení učitelů a instruktorů pro řízení se světem praxe, poradenské služby na pomoc soukromým a veřejným organizacím, často s technickou pomocí od mezinárodních organizací a účastí zkušených poradenských firem z jiných zemí. Nezávislí poradci generalisté anebo specialisté , vysoce individualizovaný a pružný přístup, vytvářejí i celé týmy, služby hlavně menším podnikům. „Konzultující profesoři“ Profesoři, lektoři, školitelé a výzkumní pracovníci angažováni na částečný úvazek. Netradiční dodavatelé poradenských služeb dodavatelé a prodejci počítačového a komunikačního zařízení;¨softwarové firmy; obchodní a investiční banky, makléři, pojišťovny a jiné organizace ve finančním oboru; dodavatelé zařízení a projektů dodávaných „na klíč“ v energetice, dopravě;mnoho jiných organizací, které přeměnily své interní skupiny poskytující služby pro řízení v externí poradenské služby.

16 Profesionální standardy
Úloha asociací v profesionálních službách hlavní funkce poradenských asociací: strážce kvalifikačních standardů (kritéria členství) propagátor kodexů etiky propagátor profese mezi klienty poskytovatel služeb, o které mají klienti zájem

17 Asociace pro poradenství v podnikání (APP)
vznik roku 1990 60 organizací s 606 poradci posláním je pomáhat rozvoji a využívání profesionálního poradenství, formovat a prosazovat etiku při nabízení a poskytování poradenských služeb etický kodex odvozen z etického kodexu FEACO ( Evropské sdružení národních poradenských asociací v Bruselu)

18 Etické kodexy určují to, co organizace v příslušné profesi považují za profesionální chování právo zákazníka vyžádat si výtisk kodexu přijatého firmou příloha ke smlouvě některé z profesionálních standardů vyloučení zkreslených informací o firmě objetivita a nestrannost informace o přijatých nebo zaplacených provizích respektování důvěrnosti informací účtování přiměřeného honoráře předcházení konfliktu zájmů

19 Národní registr poradců
internetová databáze prověřených firemních poradců, kteří mají profesní zkušenosti, znalosti a morální předpoklady k poskytování kvalitních služeb malým a středním podnikům provozován Czechinvestem zájemci o členství v registru musí splňovat určité stanovené podmínky (stanoveny minimální délka praxe, minimální vzdělání atd.) dodržují etický kodex daný ICMCI Podmínky zařazení do NRP Kdo se může do registru přihlásit Zájemce o zařazení do registru by měl působit jako konzultant (fyzická osoba) s minimálně třemi lety praxe, zejména s malými a středními podnikateli (MSP). Požaduje se vysokoškolské, nebo odborné vzdělání. Členství v uznávaných profesních spolcích je považováno za výhodu. Do registru nebudou zařazeny poradenské firmy. Ty se mohou zaregistrovat prostřednictvím poradců, které zaměstnávají. U takových poradců bude v registru uveden název a kontaktní údaje firmy, pro kterou pracují. Postup přihlášení poradce do Národního registru poradců Stačí vyplnit on-line přihlášku na předepsaném formuláři a odeslat ji do centrální databáze. Přihlášky jsou přijímány průběžně a jejich vyhodnocování probíhá v blocích. Posouzení a vyhodnocení došlých přihlášek K vyhodnocování přihlášek dochází ve dvou krocích. Prvním krok tvoří posouzení žádosti dle předepsaných kritérií. Kandidát bude hodnocen podle následujících kritérií: Pracuje v současné době jako konzultant? Má minimálně tři roky zkušeností s poradenskou činností? Má zkušenosti a praxi relevantní k práci s MSP? Má relevantní kvalifikaci pro práci poradce? Zvyšuje si pravidelně svoji kvalifikaci? Druhou část hodnocení tvoří pohovor se zkušenými poradci v tzv. assessment centru. Cílem je získat komplexní informace o způsobilosti poradce k zařazení do registru a přehled o potřebách jeho dalšího profesního rozvoje. Kandidát je včas informován o termínu a místu konání pohovoru. Na základě výsledků pohovoru je rozhodnuto o zařazení či nezařazení do registru. Pokud máte zájem o zařazení do Národního registru poradců a splňujete základní předpoklady, vyplňte následující on-line přihlášku. Po jejím vyhodnocení budete nejpozději do týdne vyrozuměni o termínu schůzky s naším hodnotitelem v assessment centru, případně o důvodech zamítnutí vaší přihlášky. Vyplnění formuláře je rozděleno do pěti kroků a zabere vám jen 10 minut. Povinnosti poradců Povinnosti registrovaných poradců Do Národního registru poradců (NRP) jsou zařazeni poradci, kteří úspěšně projdou hodnotitelským centrem (tvz. assessment centrum). Poradci při vstupu do registru obdrží certifikát, identifikační kartu s roční platností, souhrn zásad pro používání jména Agentury pro podporu podnikání CzechInvest k propagačním účelům a Pravidla pro působení poradce v NRP. Pro potvrzení členství v NRP je nutné tato pravidla podepsat a odeslat zpět na adresu CzechInvestu. Jejich platné znění naleznete na této stránce. Pravidla obsahují všeobecná ustanovení o NRP, povinnosti pro setrvání v registru, podmínky ukončení registrace a v neposlední řadě etický kodex. Další podmínkou registrace je monitorování poradce přímo při poradenské činnosti u klienta. Tento monitoring má poskytnout nezávislý přehled o schopnostech a zkušenostech poradce, a zajistit tak poskytování kvalitních poradenských služeb pro podnikatele. Pro tento účel jsme využili metodickou příručku Kanadské asociace poradců managementu pro provádění poradenské činnosti. Její českou verzi naleznete na této stránce pod názvem Monitorovací matice. Hodnotitelům NRP slouží jako pracovním nástroj při jejich monitorovacích návštěvách. Každý rok musí poradce absolvovat kontrolní setkání s hodnotitelem NRP kvůli prodloužení své registrace, kde se ověřuje, jak poradce pracoval uplynulý rok. Člen Národního registru poradců musí prokázat, že za poslední rok poskytl minimálně padesát dní poradenských služeb malým a středním podnikům a minimálně padesát hodin pracoval na svém profesionálním rozvoji (vzdělávací kurzy, školení, konference atd.). CzechInvest se snaží poradcům proces kvalifikačního růstu usnadnit, a proto jim v současné době nabízí některé druhy školení za finančně zvýhodněných podmínek. Jejich přehled můžete najít na

20 Proces žádosti a registrace v NRP

21 Benchmarking Index Databáze, prostřednictvím které mohou české MSP srovnat svou výkonnost v různých oblastech s výsledky domácích a zahraničních podniků a umožnit tak zvýšení své konkurenceschopnosti. manažerský nástroj, který pomůže českým MSP zlepšit jejich konkurenční pozici napojení na rozsáhlou mezinárodní databázi Benchmark Index (Velká Británie) obsahující údaje od 15 tisíc různých firem zjištění aktuální pozice firmy na základě porovnání finančních i nefinančních ukazatelů V současné době spolupracuje s CzechInvestem 13 vyškolených specialistů na benchmarking. Tito poradci jsou zároveň členy Národního registru poradců (NRP). O co se snaží czech invest “Creation of a Czech language Benchmarking Index and the Database that will enable companies to evaluate their current performance in key business areas compared with best practice both in the Czech Republic and in Europe. It is expected that the outcomes of the benchmarking assessment will be used in the selection and evaluation of subjects of other future development programmes”.

22 Czech Republik Management Consulting Market
Source: FEACO

23 Size (in bill EUR) of the European MC-Market, 1996 - 2004
+3,5% +3,7% +11,5% -2% +15,5% +16% +15% +15% +14%

24 Comparison of Consulting in Selected CEE Markets
TurnoverMC Market GDP* GDP Pop. in MC* Growth (a) Growth in mio. Czeck R % ,7% 10 Poland % ,6% 38 Hungary % ,9% 10 Romania % ,1% 22 Slovenia % ,9% 2 Bulgaria % ,3% 7 * In million Eur (a) Purchasing Power Parity Source: Management Consulting International, February 2006 FEACO:The European federation of Management Consultancies Associations, 28 zemí CEE Central and Eastern Europe

25 Potřeba se stále učit

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vítejte na Ekonomicko-organizačním poradenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google