Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte na Ekonomicko- organizačním poradenství Vyučující: Eva Kubátová Katedra podnikového hospodářství Č. dveří 645 Tel.: +420 549 491 785

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte na Ekonomicko- organizačním poradenství Vyučující: Eva Kubátová Katedra podnikového hospodářství Č. dveří 645 Tel.: +420 549 491 785"— Transkript prezentace:

1

2 Vítejte na Ekonomicko- organizačním poradenství Vyučující: Eva Kubátová Katedra podnikového hospodářství Č. dveří 645 Tel.: +420 549 491 785 E-mail: kubatova@econ.muni.cz kubatova@econ.muni.cz Konzultační hodiny: út 10.00 – 11.30 st 13.00 – 14.00 po domluvě kdykoliv

3 Aktivní účast na seminářích vypracování skupinové seminární práce a její prezentace na semináři vypracování skupinové seminární práce a její prezentace na semináři oponování seminární práce v hodině oponování seminární práce v hodině hodnocení seminární práce v hodině hodnocení seminární práce v hodině docházka 70% (4 semináře) docházka 70% (4 semináře) Závěrečný test potřeba získat 20 bodů ze 35 možných potřeba získat 20 bodů ze 35 možných Hodnocení předmětu

4 Literatura Základní literatura KUBR, M. Poradenství pro podnikatele a manažery, 1. díl. Praha : CAPA, 1991. KUBR, M. Poradenství pro podnikatele a manažery, 1. díl. Praha : CAPA, 1991. KUBR, M. Poradenstvo pre podnikateľov a manažérov, 2. díl. Praha : CAPA, 1991. KUBR, M. Poradenstvo pre podnikateľov a manažérov, 2. díl. Praha : CAPA, 1991. MIKOLÁŠ, Z., POCZATKOVÁ, B. Základy práce poradce v podnikání: pomůcka poradce v podnikání. Háj ve Slezsku: Máj, 2000. MIKOLÁŠ, Z., POCZATKOVÁ, B. Základy práce poradce v podnikání: pomůcka poradce v podnikání. Háj ve Slezsku: Máj, 2000. Rozšiřující literatura TOPPIN, G., CZERNIAWSKA, F. Business consulting. London: The Economist, 2005. TOPPIN, G., CZERNIAWSKA, F. Business consulting. London: The Economist, 2005. ČESTNĚJŠÍ, A. Podnikatel a poradce. Brno : Econ, 1996. ČESTNĚJŠÍ, A. Podnikatel a poradce. Brno : Econ, 1996. COHEN, W.A. Staňte se úspěšným poradcem. Brno : CP Books, 2005. COHEN, W.A. Staňte se úspěšným poradcem. Brno : CP Books, 2005. KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava : Tandem, 1998. KAŠÍK, J., MICHALKO, M. Podniková diagnostika. Ostrava : Tandem, 1998. ŽDÍMAL, M. Příručka terénního poradenství. Ostrava : AKS Ostrava, 1992. ŽDÍMAL, M. Příručka terénního poradenství. Ostrava : AKS Ostrava, 1992. WOLGEMUTH, A. C., TREICHLER, CH. Unternehmungs und Management. Zürrich : Versus Verlag, 1995. WOLGEMUTH, A. C., TREICHLER, CH. Unternehmungs und Management. Zürrich : Versus Verlag, 1995.

5 Historický exkurz Počátky poradenství ve vědeckém řízení - Sampson (1870), Taylor Počátky poradenství ve vědeckém řízení - Sampson (1870), Taylor  snaha racionalizovat přípravy a provádění výrobních a obslužných procesů  první pokusy o zavedení vědeckých přístupů do řízení výroby  řízení na úrovni dílen a provozů  rozbor práce nejlepších dělníků - dílenské plánování, odměňování práce Škola lidských vztahů – Mayo, Follettová Škola lidských vztahů – Mayo, Follettová Poválečná léta – zlatá léta poradenství Poválečná léta – zlatá léta poradenství

6 Zlatá léta poradenství Diverzifikace služeb Diverzifikace služeb V popředí technického pokroku V popředí technického pokroku Strategie agresivní podnikatelské propagace. Strategie agresivní podnikatelské propagace. Na scénu vstupuje „Velká osma“. Na scénu vstupuje „Velká osma“. Pokračující internacionalizace Pokračující internacionalizace Interní poradenství Interní poradenství Pokrok v metodice poradenství Pokrok v metodice poradenství Zvýšená kvalifikovanost zákazníka při využívání poradců Zvýšená kvalifikovanost zákazníka při využívání poradců

7 Přístupy k poradenství širší přístup širší přístup jakýkoli způsob poskytování pomoci zaměřený na obsah, proces nebo strukturu úkolu anebo řady úkolů, kde poradce nenese skutečnou odpovědnost za provedení samotného úkolu, nýbrž pomáhá těm, kteří tuto odpovědnost mají užší přístup užší přístup specifickou odbornou službou, smluvně zajišťovanou a poskytovanou organizacím speciálně vyškolenými a kvalifikovanými osobami, které objektivním a nezávislým způsobem pomáhají zadavatelské organizaci identifikovat a analyzovat problémy v řízení, doporučují řešení těchto problémů a pomáhají, jsou-li o to požádáni, při implementaci řešení

8 Poradenství jako služba poradce je někdo, kdo za úplatu poskytuje rady nebo jiné služby profesionální nebo poloprofesionální povahy poradce je někdo, kdo za úplatu poskytuje rady nebo jiné služby profesionální nebo poloprofesionální povahy poradce navrhuje, nerozhoduje o změnách poradce navrhuje, nerozhoduje o změnách nezávislost poradce nezávislost poradce  finanční  administrativní  politická  emocionální

9 Proč poradce? Co nabízí poradce Mimořádné znalosti a dovednosti (Rozšíření personálu) Mimořádné znalosti a dovednosti (Rozšíření personálu) Intenzivní profesionální pomoc na dočasné bázi (například získání informací) Intenzivní profesionální pomoc na dočasné bázi (například získání informací) Nestranné stanovisko od jinud Nestranné stanovisko od jinud Navázání nových podnikatelských kontaktů a spojení Navázání nových podnikatelských kontaktů a spojení Identifikace, diagnóza a řešení problému Identifikace, diagnóza a řešení problému Vypracování a zavedení nových metod a systémů Vypracování a zavedení nových metod a systémů Plánování a realizace organizační změny Plánování a realizace organizační změny Školení a příprava řídících pracovníků a personálu Školení a příprava řídících pracovníků a personálu Důvody využívání služeb poradců Ospravedlňování rozhodnutí řídících pracovníků Ospravedlňování rozhodnutí řídících pracovníků Poučení z poradenství Poučení z poradenství Vzdělávání Vzdělávání Zvědavost Zvědavost Nejistota Nejistota Zlepšení dosahovaných výsledků (Přínos musí převyšovat náklady) Zlepšení dosahovaných výsledků (Přínos musí převyšovat náklady)

10 Faktory signalizující potřebu poradce chybný písemný obchodní plán chybný písemný obchodní plán nízká morálka nízká morálka stálý nárůst výdajů stálý nárůst výdajů pravidelný nedostatek hotovosti pravidelný nedostatek hotovosti zpožďování dodávek výrobků zpožďování dodávek výrobků ztráta pozice na trhu ztráta pozice na trhu přepracovaní zaměstnanci přepracovaní zaměstnanci přepracování zaměstnanců bez dosažení cílů přepracování zaměstnanců bez dosažení cílů opakovaná zmetkovost opakovaná zmetkovost nedostatek informací o konkurenci nebo o trhu nedostatek informací o konkurenci nebo o trhu

11 Organizace využívající poradců nemocné či špičkové organizace?? nemocné či špičkové organizace?? malé či velké organizace?? malé či velké organizace?? Česká spořitelna, a.s., Český Telecom, a.s., ČETRANS a.s., ČSA a.s., DHL International (Czech Republic), s.r.o., Dopravní podnik města Brna, a.s., Jihočeská energetika a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., LASSELSBERGER, a.s., Preciosa a.s., Zentiva, a.s. Praha, Autospol, spol. s r. o., Neckermann, s. r. o., SYNTHESIA a. s. Česká spořitelna, a.s., Český Telecom, a.s., ČETRANS a.s., ČSA a.s., DHL International (Czech Republic), s.r.o., Dopravní podnik města Brna, a.s., Jihočeská energetika a.s., Jihomoravská energetika, a.s., Kaufland Česká republika v.o.s., LASSELSBERGER, a.s., Preciosa a.s., Zentiva, a.s. Praha, Autospol, spol. s r. o., Neckermann, s. r. o., SYNTHESIA a. s.

12 Poradenský proces poradenský proces je společná činnost konzultanta a zákazníka, namířená na vyřešení specifického problému a implementování žádoucích změn v organizaci. poradenský proces je společná činnost konzultanta a zákazníka, namířená na vyřešení specifického problému a implementování žádoucích změn v organizaci. pětifázový model, jehož součástí jsou následující fáze: vstup, diagnóza, plánování akce, implementace a ukončení. pětifázový model, jehož součástí jsou následující fáze: vstup, diagnóza, plánování akce, implementace a ukončení. 1. Vstup  První kontakty se zákazníkem  Předběžná diagnóza problému  Plánování zakázky  Zakázkové návrhy zákazníkovi  Poradenská smlouva 2. Diagnóza  Zjištění faktického stavu  Analýza a syntéza fakt  Detailní zkoumání problému 3. Plánování akce  Vypracování řešení  Zhodnocení alternativ  Návrhy zákazníkovi  Plán implementace 4. Implementace  Pomoc při implementaci  Úprava návrhů  Školení 5. Ukončení  Zhodnocení  Závěrečná zpráva  Vypořádání závazků  Plány na další spolupráci  Odchod

13 Základy poradenského přístupu pohovor, psaní zpráv pohovor, psaní zpráv průzkum trhu průzkum trhu psychologické testy psychologické testy oborové ekonomické a tržní analýzy oborové ekonomické a tržní analýzy rozměry změny v poradenské organizaci rozměry změny v poradenské organizaci  technický rozměr  lidský rozměr tendence k participativnímu poradenství ! tendence k participativnímu poradenství !

14 Poradci - specialisté vs. generalisté generalisté - připravují a koordinují globální zakázky generalisté - připravují a koordinují globální zakázky specialisté – jsou vysoce kvalifikovaní ve svém technickém oboru specialisté – jsou vysoce kvalifikovaní ve svém technickém oboru nutná spolupráce mezi nimi nutná spolupráce mezi nimi prohlubování specializace prohlubování specializace

15 Oblasti poradenství Dle APP Dle APP  Vrcholové a strategické řízení  Finanční řízení  Rozvoj a zavádění nové produkce  Řízení, organizace a technologie procesů  Informační systémy a informační technologie  Lidské zdroje

16 Hlavní typy poradenských organizací Velké mnohofunkční poradenské firmy Velké mnohofunkční poradenské firmy několik set odborníků, nadnárodní společnosti s pobočkami ve více zemích, široké spektrum zákazníků (hlavně velkých firem)a s velmi složitými problémy Poradenské služby pro řízení u velkých účetnických firem Poradenské služby pro řízení u velkých účetnických firem oddělení velkých účetnických firem, se podobají velkým mnohofunkčním poradenským firmám. Malé a střední poradenské firmy Malé a střední poradenské firmy v rozsahu od několika po 50 – 100 poradců, pro malé a střední podniky v určité geografické oblasti specializované poradenské služby pro řízení v jedné nebo několika technických oblastech;důsledná specializace v jednom nebo několika průmyslových oborech nebo oborech služeb. Organizace poskytující zvláštní technické služby Organizace poskytující zvláštní technické služby silné zázemí v matematice, výpočetní technice, operačním výzkumu nebo ekonometrice, provádí zvláštní poradenské služby Poradenská oddělení v ústavech pro řízení Poradenská oddělení v ústavech pro řízení propojení učitelů a instruktorů pro řízení se světem praxe, poradenské služby na pomoc soukromým a veřejným organizacím, často s technickou pomocí od mezinárodních organizací a účastí zkušených poradenských firem z jiných zemí. Nezávislí poradci Nezávislí poradci generalisté anebo specialisté, vysoce individualizovaný a pružný přístup, vytvářejí i celé týmy, služby hlavně menším podnikům. „Konzultující profesoři“ „Konzultující profesoři“ Profesoři, lektoři, školitelé a výzkumní pracovníci angažováni na částečný úvazek. Netradiční dodavatelé poradenských služeb Netradiční dodavatelé poradenských služeb dodavatelé a prodejci počítačového a komunikačního zařízení;¨softwarové firmy; obchodní a investiční banky, makléři, pojišťovny a jiné organizace ve finančním oboru; dodavatelé zařízení a projektů dodávaných „na klíč“ v energetice, dopravě;mnoho jiných organizací, které přeměnily své interní skupiny poskytující služby pro řízení v externí poradenské služby.

17 Profesionální standardy Úloha asociací v profesionálních službách Úloha asociací v profesionálních službách hlavní funkce poradenských asociací: hlavní funkce poradenských asociací:  strážce kvalifikačních standardů (kritéria členství)  propagátor kodexů etiky  propagátor profese mezi klienty  poskytovatel služeb, o které mají klienti zájem

18 Asociace pro poradenství v podnikání (APP) vznik roku 1990 vznik roku 1990 60 organizací s 606 poradci 60 organizací s 606 poradci posláním je pomáhat rozvoji a využívání profesionálního poradenství, formovat a prosazovat etiku při nabízení a poskytování poradenských služeb posláním je pomáhat rozvoji a využívání profesionálního poradenství, formovat a prosazovat etiku při nabízení a poskytování poradenských služeb etický kodex odvozen z etického kodexu FEACO ( Evropské sdružení národních poradenských asociací v Bruselu) etický kodex odvozen z etického kodexu FEACO ( Evropské sdružení národních poradenských asociací v Bruselu) www.asocpor.cz www.asocpor.cz www.asocpor.cz

19 Etické kodexy určují to, co organizace v příslušné profesi považují za profesionální chování určují to, co organizace v příslušné profesi považují za profesionální chování právo zákazníka vyžádat si výtisk kodexu přijatého firmou právo zákazníka vyžádat si výtisk kodexu přijatého firmou příloha ke smlouvě příloha ke smlouvě některé z profesionálních standardů některé z profesionálních standardů  vyloučení zkreslených informací o firmě  objetivita a nestrannost  informace o přijatých nebo zaplacených provizích  respektování důvěrnosti informací  účtování přiměřeného honoráře  předcházení konfliktu zájmů

20 Národní registr poradců internetová databáze prověřených firemních poradců, kteří mají profesní zkušenosti, znalosti a morální předpoklady k poskytování kvalitních služeb malým a středním podnikům internetová databáze prověřených firemních poradců, kteří mají profesní zkušenosti, znalosti a morální předpoklady k poskytování kvalitních služeb malým a středním podnikům www.nrp.cz www.nrp.cz www.nrp.cz provozován Czechinvestem provozován Czechinvestem zájemci o členství v registru musí splňovat určité stanovené podmínky (stanoveny minimální délka praxe, minimální vzdělání atd.) zájemci o členství v registru musí splňovat určité stanovené podmínky (stanoveny minimální délka praxe, minimální vzdělání atd.) dodržují etický kodex daný ICMCI dodržují etický kodex daný ICMCI

21 Proces žádosti a registrace v NRP

22 Benchmarking Index Databáze, prostřednictvím které mohou české MSP srovnat svou výkonnost v různých oblastech s výsledky domácích a zahraničních podniků a umožnit tak zvýšení své konkurenceschopnosti.

23 Czech Republik Management Consulting Market Source: FEACO

24 Size (in bill EUR) of the European MC-Market, 1996 - 2004 +14% +15% +15% +16% +15,5% +11,5%-2% +3,5%+3,7%

25 Comparison of Consulting in Selected CEE Markets TurnoverMC MarketGDP*GDPPop. in MC*Growth(a)Growthin mio. Czeck R400 4%1263,7%10 Poland30030%3395,6%38 Hungary226 5%1093,9%10 Romania10735%1258,1%22 Slovenia 9010% 283,9% 2 Bulgaria 56 7% 455,3% 7 * In million Eur(a) Purchasing Power Parity Source: Management Consulting International, February 2006

26 Potřeba se stále učit

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vítejte na Ekonomicko- organizačním poradenství Vyučující: Eva Kubátová Katedra podnikového hospodářství Č. dveří 645 Tel.: +420 549 491 785"

Podobné prezentace


Reklamy Google