Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomika a řízení bank

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomika a řízení bank"— Transkript prezentace:

1 Ekonomika a řízení bank
zimní semestr 2007 Rizika a Basel II Přednáška 6 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra financí a finančních služeb telefon: Bořivoj Pražák – UČO 5947

2 Příklady rizik spojených s produkty
Rizika v bance“ Předmětem podnikání bank je riziko, její produkty a služby jsou založeny na přejímání rizik od klientů banky Příklady rizik spojených s produkty Úvěr – půjčování peněz Vklad – zajištění výnosů z peněz Platební operace – „zasílání“ – převody peněz, hlídání podmínek, termínů, limitů apod. Platební karty – závazek proplatit karetní operaci Směnárenská činnost – výměna peněz různých měn Emise CP – zaručení se za emitenta, rozprodání emise Obchodování s CP – zprostředkování nákupu / prodeje pro klienta Investiční poradenství – odborná pověst banky Záruky – převzetí povinnosti uhradit závazek Akreditivy – závazek finančně pokrýt komoditní obchody ...

3 Klasifikace rizik podle Basel
Rizika banky jsou klasifikována podle mezinárodních doporučení stanovených Výborem pro bankovní dohled – "Basel I a II" Rizika banky riziko riziko riziko protistrany tržní operační úvěrové kursové procesy investiční úrokové lidé akciové systémy externí faktory BASEL I BASEL II

4 Basel II – Členění rizik
Jednotlivá rizika jsou podle basilejských dohod jasně vymezena, aby bylo možné pracovat při hodnocení bank se srovnatelnými údaji Vymezení rizik Riziko protistrany – riziko ztráty způsobené selháním dlužníka nebo protistrany Nesplacení úvěru a/nebo příslušenství Nesplacení obligací Riziko tržní – riziko ztráty tržní pozice při nepředpokládaném pohybu cen Pokles úrokových sazeb Změna kursu měn, změna cen akcií Riziko operační – riziko přímé nebo nepřímé ztráty vzniklé selháním vnitřních procesů, lidí, systémů nebo externími faktory Neprovedení operací platebního styku, poruchy v distribuci hotovosti Krádež a zpronevěra Požár, povodeň

5 Koncept Basel II je založen na třech pilířích
Basel II - Pilíře Koncept Basel II je založen na třech pilířích Pilíře Basel II Minimální kapitálové požadavky Stanovení minimálních kapitálových požadavků Úvěrové riziko je založeno na stanovení ratingu externí rating interní rating Nově je zařazeno operační riziko Tržní riziko zůstává beze změny Dohled regulátora Banky samy hodnotí kapitálovou přiměřenost ve vztahu k rizikovému profilu Provádí se dohled nad stanovením a udržováním kapitálové přiměřenosti Banky musí mít více kapitálu, než je stanoveno minimálními požadavky Dohled zasahuje při poklesu kapitálové přiměřenosti Tržní disciplína Zveřejňovat informace o struktuře kapitálu Zveřejňovat informace o měření a řízení rizik Zveřejňovat rizikový profil banky Zveřejňovat údaje o kapitálové přiměřenosti

6 Regulace bank Činnost finančních institucí a bank je regulována na úrovni EU a její ustanovení jsou dále rozpracována na národní úrovni Pravidla regulace Mezinárodní regulace BCBS - Basel Committee on Banking Supervision CEBS – Committee of European Banking Supervisors Národní regulace – ČNB = Jednotný dohled nad finančním trhem Zákon o ČNB – nezávislost centrální banky Zákon o bankách – podmínky pro podnikání bank Bankovní dohled = Dohled nad finančním trhem - Vyhláška 123/2007 Licencování a souhlasy Pravidla obezřetného podnikání Ostatní Požadavky regulátora mají významný dopad do struktury aktiv a pasiv a na ziskovost banky. Dodržování požadavků představuje nákladové položky, které se banky snaží přenést na klienty

7 Stanovení kapitálových požadavků
Basel II – Změny oproti Basel I Doporučení Basel II přináší dvě zásadní změny - jiný způsob stanovení kapitálového požadavku pro úvěrové riziko a nově i pro operační riziko Stanovení kapitálových požadavků Kapitálová přiměřenost je poměr kapitálu a ukazatelů charakterizujících úvěrové, tržbní a operační riziko Kapitál se skládá z více složek (tier 1 -3) Kapitálová přiměřenost musí být minimálně 8 % Basel II zavádí podrobnější výpočet kapitálového požadavku na úvěrové riziko a stanovení kapitálového požadavku na operační rizika Pro stanovení kapitálového požadavku na úvěrové riziko je možné využívat více přístupů

8 Standardizovaný přístup
Basel II – Standardizovaný přístup pro úvěrové riziko Jeden z možných přístupů pro stanovení kapitálového požadavku je standardizovaná metoda založená na externím ratingu Standardizovaný přístup Pro výpočet rizikově vážených aktiv se vychází z hodnocení externích ratingových agentur: Státy: Obchodní společnosti:

9 Charakteristika přístupu IRB
Basel II – Přístup IRB Pokročilejším přístupem je přístup založený na interním ratingu – „Internal Rating Based“, jehož aplikace podléhá posouzení externího auditora a schválení regulátora Charakteristika přístupu IRB Banka využívá vlastního systému ratingu Dělení pohledávek do kategorií podle dlužníka Ratingové kategorie – pro splácející i nesplácející, rozložení klientů do kategorií Nezávislost útvaru stanovujícího rating Pravidelná aktualizace ratingu Provázanost s interními limity a stanovením rizikových nákladů / přirážek Schválení regulátorem Ověření při praktickém používání, existence časových řad PD – pravděpodobnost selhání LGD – ztráta při selhání EAD – expozice při selhání EL – očekávaná ztráta (PD*LGD) M – efektivní splatnost úvěru

10 Basel II – Přístupy pro operační riziko
Nově zavedený kapitálový požadavek na operační riziko může být stanoven několika způsoby v závislosti na bance a úrovni řízení rizik Operační riziko Přístup základního ukazatele BIA (Basic Indicator Approach) KBIA = GI x α, kde GI je „relevantní ukazatel“ = průměrný čistý úrokový a neúrokový příjem za poslední 3roky, α = 15 % Standardizovaný přístup – TSAP KTSA = ∑ (GIi x βi), kde GIi je relevantní ukazatel příslušné podnikatelské oblasti βi je odpovídající koeficient podle tabulky ASA - Alternative Standardised Approach banka může mít regulátorem povoleno použití alternativního indikátoru AMA – Advanced Measurement Approach banka může využívat výstupy vnitřního systému měření operačního rizika


Stáhnout ppt "Ekonomika a řízení bank"

Podobné prezentace


Reklamy Google