Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. Řízení Lidských Zdrojů 1.Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2.Analýza pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců 3.Řízení výkonu a motivace zaměstnanců 4.Kariérní rozvoj a úloha lidských zdrojů v procesu změn 5.Rovné příležitosti, Diversity Management a Řízení lidských zdrojů v globálních společnostech a MSP Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. Intelektuální kapitál organizace  Individuální znalosti (znalosti a dovednosti jednotlivých zaměstnanců)  Organizační znalosti, způsoby provádění jednotlivých podnikatelských operací  Kodifikované znalosti, sdružují všechny informace, které lze formálně popsat a zaznamenat do nějakého dokumentu (ISO normy…)  Neformální znalosti - osobní percepční, psychomotorické či intelektové vlastnosti jedinců.  Individuální dovednosti – schopnost používat znalosti v každodenní praxi Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. Skladba intelektuálního kapitálu Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

5 5.5. Znalosti Znalost -Informace transformovaná do (pracovně) využitelné podoby Podklad pro rozhodování Má svou užitnou hodnotu a cenu Znalostní management Tvorba, přenos (transfer) a využití znalostí Zahrnuje – vědomosti, dovednosti, schopnosti a zkušenosti zaměstnanců Učící se organizace Soubor přístupů a modelů řešení komplexních úkolů Integrace dílčích komponentů do kvalitního celku Adaptace organizace na měnící se prostředí Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

6 6.6. Individuální způsobilosti / kompetence SCHOPNOST STANOVOVAT SI PRIORITY ŘEŠENÍ SITUACÍ A PROBLÉMŮ INICIATIVA A SCHOPNOST DOTAHOVAT VĚCI DOKONCE VEDENÍ DRUHÝCH (leadership) EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI KOMUNIKACE KREATIVIA A INOVATIVNOST TECHNICKÉ DOVEDNOSTI (související s konkrétní pozicí) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

7 7.7. Individuální výkon zaměstnance 1. Dosahuje pracovních výsledů Trvale přináší vysoce kvalitní výsledky, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. 2. Buduje celkovou kapacitu organizace Vyvíjí vlastní schopnosti, dovednosti. Podporuje rozvoj a plné využití schopností ostatních, nábor, školení a motivaci ostatních. Zlepšuje pracovní procesy – způsob jak organizace dosahuje svých cílů. Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

8 8.8. Programy manažerského rozvoje Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Vyhodnocení strategických potřeb organizace Rozvoj (budoucích) manažerů Dlouhodobé zaměření se na rozvoj klíčových manažerů Hodnocení současné výkonnosti manažerů

9 1 Rozvoj jednotlivých manažerů „Inventura“ manažerských dovedností Proces „Povyšování z vlastních řad“ Plánování manažerských příležitostí Plány povýšení a náhrad 234 Kariérní rozvoj = Povyšování z vlastních řad Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 9.9.

10 10. Motivace Odvozena z cílově orientovaného chování Zaměstnanec je motivován když očekává, že jeho úsilí povede ke stanovenému cíli a dosažení očekávané odměny Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. Motivační strategie!!! Cíl – vytvořit prostředí které vede k vyššímu výkonu zaměstnanců Porozumění situaci – identifikace oblastí pro zlepšení Vytvoření pocitu „zaměstnavatel si mě váží a můj přínos oceňuje“ Vytvoření pocitu „rozumím a souhlasím se stanovenými pracovními cíly zaměstnavatele a rád přispěji k jejich dosažení “ Vytvoření pocitu „ rozumím a souhlasím se systémem vedení organizace a s interním manažerskými procesy, vážím si manažerů organizace a tato situace mne motivuje ke kvalitní práci Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 12. Manažerské rozvojové techniky Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Rotace pracovních pozic Coaching a stínování Manažerský On-the-Job Training Dočasná zodpovědnost

13 Univerzitní programy Manažerské hry Off-the-Job Training a Rozvojové programy Případové studie Semináře Coaching Modelové situace Role plays Firemní univerzity Manažerské rozvojové techniky Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

14 14. Řízení a hodnocení výkonu Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Hodnocení Nastavení pracovních standardů, hodnocení výkonnosti a poskytování zpětné vazby zaměstnancům Stop Start Pokračovat Řízení Zajištění aby výkonnost zaměstnanců podporovala a přispívala ke strategických cílům organizace

15 15. Cíle a pracovní standardy zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz SMART cíle Náročné / uskutečnitelné specifické Efektivní stanovování cílů měřitelné Spolupráce při stanovování

16 1 Součást kariérního rozvoje. Součást řízení výkonu. Proč hodnotit zaměstnance? Základ pro odměňování a profesní vývoj. Ocenění výsledků a náprava nedostatků. 234 Hodnocení výkonu Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz 16.

17 17. Nereálné (chybné) hodnocení zaměstnance Důvody příliš pozitivních hodnocení Strach z odchodu zaměstnance Obava z nepříjemné reakce zaměstnance Nejasný a netransparentní proces hodnocení Rizika příliš pozitivních hodnocení Zaměstnanec ztratí šanci na zlepšení Firma přichází o výsledky Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. Role v hodnocení zaměstnanců Role nadřízeného Vede proces hodnocení Zná proces a techniky (ví jak) Vyhýbá se problémům které mohou proces negativně ovlivnit Je férový Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

19 19. Role v hodnocení zaměstnanců Role Personálního oddělení Vytváří postupy a metodiky Poskytuje poradenství a pomoc liniovým manažerům Koučuje liniové manažery v jejich hodnotících dovednostech Monitoruje systém hodnocení z pohledu účinnosti a souladu se zákony a normami Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 20. Problémy v hodnocení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Nejasné standardy Shovívavost nebo přísnost „Halo“ efekt Potenciální problémové situace Předsudky a domněnky ???

21 21. Efektivní hodnocení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Znát situaci Dosáhnout souhlasu Správný postup Jak se vyhnout problémům v hodnocení? Vést si záznamy Být férový

22 22. Férové hodnocení zaměstnanců Vycházet z popisu práce a pracovních úkolů Vycházet z objektivních dat a výsledků Jasná předem stanovená očekávání výkonu Používat standardní, stejný a předem známý proces pro všechny zaměstnance Nadřízený který hodnotí je se zaměstnancem v častém pracovním kontaktu Možnost použití odvolacího mechanismu Dokumentace hodnotícího procesu a jeho výsledků Otevřená diskuse výsledků hodnocení Zaměstnanec poskytuje informace týkající se jeho výkonu Jasná a strukturovaná zpětná vazba (výsledek hodnocení) Jasné a SMART další kroky Hodnocení zaměstnanců je dovednost, kterou každý manažer musí zvládnout Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

23 23. Kdo provádí hodnocení zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Sebehodnocení Podřízení 360-dstupňů feedback Potenciální hodnotitelé Přímý nadřízený Kolegové Hodnotící výbor

24 24. Typy hodnotících pohovorů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Uspokojivý - povýšení Uspokojivý – bez povýšení Neuspokojivý - náprava Neuspokojivý – „nenapravitelný“ Typy hodnotících pohovorů

25 25. Formální výtky Účel písemného napomenutí: Dopad na zaměstnance Podpora negativního hodnocení Obsah písemného napomenutí: Zdůraznění standardů a očekávání, podle nichž je zaměstnanec posuzován Ujasnění si, že zaměstnanec si byl standardu vědom Identifikace nedostatků ve vztahu ke standardu Konkrétní kroky a termíny nápravy Být v souladu se zákony (ČR – „vytýkací dopis“) Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

26 26. Řízení výkonu (Performance management) Kontinuální proces identifikace, měření a rozvoje výkonnosti jednotlivců a týmů a sladění jejich výkonnosti s cíli organizace. Řízení výkonu vs. Hodnocení výkonu Kontinuální proces neustálého zlepšování Silná vazba individuálních a týmových cílů se strategickými cíli organizace Konstantní přehodnocování a změny pracovních procesů = Statický (hodnocení) vs. dynamický (řízení) proces Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

27 27. Základní kameny řízení výkonu Sdílení směru - komunikace cílů společnosti a jejich překlad do uskutečnitelných cílů oddělení, týmu a individuálních zaměstnanců (shora dolů) Shoda na cílech- propojení jednotlivých cílů s celkovými cíly organizace (zdola nahoru) Průběžné sledování výkonnosti - pokrok směrem k plnění stanovených cílů Průběžná zpětná vazba - o pokroku směrem k cílům Koučování a podpora zaměstnanců Uznání, ohodnocení a odměna Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

28 28. Diskuse Vztah Řízení a hodnocení výkonu a Motivace zaměstnanců Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google