Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STÁTNÍ PODNIK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STÁTNÍ PODNIK."— Transkript prezentace:

1 STÁTNÍ PODNIK

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1175 Ročník: 1. Vzdělávací obor: Ekonomika podniku Tematický okruh: Právní formy podnikání Téma: Státní podnik Jméno autora: Ing. Barbora Prošková Vytvořeno dne: 30. listopadu 2012 Metodický popis, (anotace) Prezentace interaktivně seznamuje žáky s problematikou státního podniku. Žáci vyhledávají informace v Zákoně o státním podniku dle zadání na snímku s žlutým obrázkem, po němž vždy následuje snímek se správným řešením a označením příslušného paragrafu.

3 Která právní norma upravuje státní podnik?

4 Zákonem o státním podniku č. 77/1997 Sb.
Právní úprava Státní podnik se řídí Zákonem o státním podniku č. 77/1997 Sb.

5 Jaká je definice státního podniku?

6 Definice státního podniku (§2 - 1)
= právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost

7 Co musí být obsaženo v názvu státního podniku?

8 Obchodní jméno státního podniku (§ 4, odst. 3b)
Musí obsahovat označení „státní podnik“ anebo zkratku „s. p.“

9 Za jakým účelem jsou státní podniky zakládány?

10 Účel státních podniků (§3 -2)
Státní podniky jsou zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.

11 Jak je státní podnik založen?

12 Podnik může být založen pouze na základě předchozího souhlasu vlády
Podpisem Zakládací listiny, kterou jménem státu vydává příslušné ministerstvo Podnik může být založen pouze na základě předchozího souhlasu vlády

13 Jak vzniká státní podnik?

14 Vznik s. p. (§5) - dnem zápisu do Obchodního rejstříku
Návrh na zápis podává zakladatel a připojí se k němu: 1. zakládací listina 2. doklad o ocenění majetku 3. usnesení vlády o souhlasu se založením 4. další doklady dle OR

15 Jaké orgány má státní podnik?

16 Orgány s. p. (§ 11) Statutární orgán = ředitel
Kontrolní orgán = dozorčí rada

17 Co spadá do působnosti ředitele státního podniku?

18 Statutární orgán ŘEDITEL (§ 12)
Ředitele jmenuje a odvolává ministr nebo vláda Působnost: řídí činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech jmenuje a odvolává zástupce ředitele podniku vydává organizační řád podniku informuje písemně dozorčí radu o skutečnostech, které si vyžádala

19 Jaké jsou principy fungování dozorčí rady státního podniku?

20 Kontrolní orgán DOZORČÍ RADA (§ 13)
musí mít minimálně tři členy jednu třetinu členů dozorčí rady tvoří zaměstnanci podniku, které volí a odvolávají zaměstnanci podniku je poradním a kontrolním orgánem hospodaření vyjadřuje se k rozdělení, sloučení, zániku podniku a odvolání ředitele

21 Jakým způsobem státní podnik ručí za své závazky?

22 Podnik ručí za své závazky svým majetkem
Ručení podniku (§ 3-3) Podnik ručí za své závazky svým majetkem Podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku, není-li zákonem stanoveno jinak

23 Jaké fondy musí státní podnik tvořit?

24 Tvorba povinných fondů (§ 19)
1) Rezervní fond - je určen ke krytí ztrát a rizik, k financování výkyvů hospodaření podniku - při založení podniku se ukládá 10 % kmenového jmění a doplňuje se ročně nejméně 10 % z čistého zisku až do dosažení výše určené v zakládací listině. 2) Fond kulturních a sociálních potřeb

25 KONEC VÝKLADU

26 Zdroje - Zákon o státním podniku č. 77/1997 Sb Dostupný na - ( )


Stáhnout ppt "STÁTNÍ PODNIK."

Podobné prezentace


Reklamy Google