Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

= společenství NEUZAVŘENÉHO počtu osob, založené za účelem podnikání nebo i za jiným účelem (vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob) - např. družstvo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "= společenství NEUZAVŘENÉHO počtu osob, založené za účelem podnikání nebo i za jiným účelem (vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob) - např. družstvo."— Transkript prezentace:

1

2 = společenství NEUZAVŘENÉHO počtu osob, založené za účelem podnikání nebo i za jiným účelem (vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob) - např. družstvo výrobní, bytová (v zákoně mají zvláštní úpravu) Založení -od 1. 1. 2014 min. 3 členi (FO i PO) - ustavující schůze  přijetí STANOV (= zakladatelský dokument),  schválení základního členského vkladu,  zápis z ustavující schůze (veřejná listina)

3 Vznik - zápisem do OR Obchodní firma - musí obsahovat slovo „družstvo“ – např. „Snaha, výrobní družstvo“ Základní kapitál - tvořen souhrnem členských vkladů, - min. výše již není určena zákonem Vklad člena - povinný, zákon nestanoví min. výši členského vkladu (určí si ve stanovách) - pro všechny členy družstva stejná výše vkladu

4 Ručení - družstvo ručí svým majetkem, členové družstva neručí - ve stanovách si mohou určit tzv. „uhrazovací povinnost“ – jen na úhradu vzniklé ztráty, max do výše trojnásobku členského vkladu (Nedělitelný fond – obdoba RF – od 1. 1. 2014 již není povinnost ho vytvářet,nová právní úprava nezná tento pojem) Rozdělení zisku - podle poměru výše splaceného vkladu ke všem splaceným členským vkladům

5 Orgány družstva  členská schůze - vrcholný orgán - rozhoduje o nejvýznamnějších družst. záležitostech, volí ostatní orgány družstva  představenstvo - statutární orgán družstva - řídí a organizuje družstvo, zajišťuje vedení účetnictví - volí si předsedu  kontrolní komise - kontrolní orgán družstva (kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů) - odpovídá pouze členské schůzi

6 Orgány u malých družstev do 50 členů - představenstvo ani kontrolní komise se zřizovat nemusí, - statutárním orgánem je potom předseda družstva a pravomoc kontrolní komise má každý člen družstva (může kontrolovat předsedu)


Stáhnout ppt "= společenství NEUZAVŘENÉHO počtu osob, založené za účelem podnikání nebo i za jiným účelem (vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob) - např. družstvo."

Podobné prezentace


Reklamy Google