Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“1 Pohled podnikatelů na české operační programy Ing. Jiří Kohoutek KZPS, ATOK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“1 Pohled podnikatelů na české operační programy Ing. Jiří Kohoutek KZPS, ATOK."— Transkript prezentace:

1 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“1 Pohled podnikatelů na české operační programy Ing. Jiří Kohoutek KZPS, ATOK

2 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“2 Obsah: Projekty podpořené z OP do 31.12.2006 Připomínky podnikatelů k OP 2004-2006 Zapracování připomínek do NRP 2007- 2013 Jsou fondy a programy EU skutečně pro podnikatele?

3 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“3 Projekty OPPP k 31.12.2006

4 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“4 Připomínky podnikatelů k OP 2004-06 administrativně náročný systém pomalá administrativní procedura velmi dlouhé odezvy při dotazech na řídící agentury nejasné, nedostatečné informace kontinuální změny metodik čerpání prostředků až po podpisu smlouvy finanční prostředky dlouho po skončení projektu/etapy netransparentní hodnocení projektů nehodnoceny synergické efekty mezi projekty …

5 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“5 Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13 ŘKV dne 25.9.2005 více otevřít prostor pro ostatní, než jen malé a střední firmy ve shodě s hodnotitelem „ex ante“ výrazně zjednodušit celou strukturu operačních programů dosáhnout pro platební jednotky vytvoření jednotných metodik (včetně metodiky kontrol) zvážit vhodný dohled nad jednotlivými programy v procesu jejich realizace dosáhnout toho, aby financování projektů bylo průběžné (financované po etapách), nebo předfinancované (zálohově), v žádném případě však NE dodatečně financované

6 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“6 Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13 ŘKV dne 25.9.2005 významně zvýšit procento finančních alokací pro OP Podnikání a inovace, a to minimálně na 15% navrhujeme sloučit OP Podnikání a inovace a OP VVI do jednoho programu v gesci MPO tak, aby nedošlo k zbytečným překryvům navrhujeme, aby MPO mělo gesci a agentura CzechInvest byla implementační agenturou pro programy i z jiných OP než OP Podnikání, u kterých budou žadateli podnikatelé

7 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“7 Společné stanovisko KZPS a HK k NRP 07-13 ŘKV dne 25.9.2005 navrhujeme obsah prioritní osy „konkurenceschopný podnikatelský sektor“ doplnit takto vytvořit podprogramy na podporu, restrukturalizaci a transformaci „citlivých odvětví“ (textilní a oděvní průmysl a potravinářský průmysl), která byla v nedávné minulosti vystavena mimořádně silným změnách (dopadům) prosazovat takový systém, který umožní přesouvat finanční zdroje mezi programy v případě, že některé nebudou čerpány.. …

8 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“8 Připomínky podnikatelů k OPPP SHRNUTÍ: 1.Složitý systém –zjednodušení systému –snížení administrativy 2.Zpětné financování –zálohové financování 3.Netransparentní systém hodnocení projektů –standardizovaný systém hodnocení –integrované projekty

9 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“9 REALITA? Operační programy na léta 2007-2013 jsou schvalovány na konci roku 2007

10 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“10 REALITA? 1.PROBLÉM: Složitý systém 24 OP není jasný správce programu V&V (máme konec roku 2007) mění/hledají se implementační agentury (máme konec roku 2007) Několik nových administračních systémů na správu projektů

11 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“11 REALITA? 2.PROBLÉM: Zpětné financování Zálohové financování nebude (až na malé výjimky)!

12 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“12 REALITA? 3.PROBLÉM: Netransparentní systém hodnocení projektů Systém hodnocení – nesjednocen Integrované (systémové) projekty (ne) budou ?

13 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“13 … pro dokreslení … V mezidobí jsme neseděli a nečekali, až nám spadnou OP do klína

14 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“14 … pro dokreslení … Zapojili jsme se do: –ŘKV, –Monitorovacích výborů, –kulatých stolů, –koordinačních skupin, Prosazovali jsme zmiňované i další požadavky (zařazení zaměstnavatelských svazů do „cílových skupin“, systémové projekty pro „restrukturalizující“ se odvětví, …)

15 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“15 … pro dokreslení … KZPS oslovilo premiéra, ministra MPO, MPSV, MŠMT, MMR Byly naše požadavky v konečné fázi zapracovány Za základní požadavky považujeme: podstatně zvýšit přístup „velkých“ podniků (nespadajících do kategorie malý a střední podnik) ke všem operačním programům maximálně zjednodušit byrokracii nutnou k implementaci zajistit, aby financování všech operačních programů bylo zálohové (nebo průběžné), v žádném případě však následné aby ke všem operačním programům měly přístup (patřily do cílové skupiny) zaměstnavatelské svazy ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. a zákona č. 40/1964 Sb.

16 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“16 Jsou tedy fondy a programy EU nastaveny i pro podnikatele

17 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“17 Snad nás následující řečníci přesvědčí, že naše obavy jsou liché a že fondy pro podnikatele JSOU

18 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“18 Náš cíl : KRITIKA SPOLEČNÉ DOPRACOVÁNÍ

19 Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“19 Děkuji Vám za pozornost Jiří Kohoutek ATOK kohoutek@atok.cz


Stáhnout ppt "Praha, 3.12.2007„Jsou fondy a programy EU pro podnikatele?“1 Pohled podnikatelů na české operační programy Ing. Jiří Kohoutek KZPS, ATOK."

Podobné prezentace


Reklamy Google