Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání."— Transkript prezentace:

1 Informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání

2 Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky je právnická osoba založená zákonem č.301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Sdružuje podnikatele a plní funkci podnikatelské samosprávy. Členství v komoře je dobrovolné. V současné době má cca 13 tisíc členů z řad velkých podniků, MSP i živnostníků Není financována ze státního rozpočtu a není správcem rozpočtové položky. Zákon ji při rozdělování prostředků ze SR nijak nezvýhodňuje oproti jiným subjektům, které také nejsou organizačními složkami státu Nemá žádné jedinečné kompetence garantované zákonem, svou činnost financuje ze služeb, které poskytuje podnikatelům či státu. Tyto služby jsou však v plné konkurenci ostatních podnikatelů a organizačních složek státu Dalším možným zdrojem finančních prostředků jsou projekty

3  Portál BussinessInfo.cz informuje na internetu o všech otázkách spojených s podnikáním  Je určen pro uživatele s přístupem k internetu a určitými znalostmi v práci s informacemi

4  Statistiky však ukazují na existenci nemalého počtu podnikatelů, kteří pokud mohou, raději upřednostní osobní kontakt nebo nemohou či neumí internet využívat  Pro ně našla řešení Hospodářská komora ČR v rámci projektu „Informačních míst pro podnikatele (InMP)“

5 Informační místa pro podnikatele (InMP) Síť kontaktních míst pro poskytování služeb podnikatelům Síť center pro vyřizování podnikatelských formalit Síť informačních pracovišť pro podnikatelskou veřejnost Jeden z pilířů aktivit státu na podporu malého a středního podnikání v oblasti přístupu ke strukturovaným informacím Distribuční kanál orgánů veřejné správy pro všechny produkty na podporu malého a středního podnikání financovaných z veřejných rozpočtů

6 Cíle Hospodářské komory ČR v projektu InMP Příprava „našich“ podnikatelů na novinky v oblasti jednotného evropského trhu Zprůhlednění podnikatelského prostředí v České republice Homogenní strukturou kontaktních míst vytvořit podmínky pro převzetí části činností stání správy směrem k podnikatelům Jediné místo podnikatelských formalit Zjednodušení administrativy při podnikatelské činnosti

7 Cíle Hospodářské komory ČR v projektu InMP Dle požadavků klienta získání a zpracování všech dostupných spolehlivých informačních zdrojů (státní správa, svazy a společenstva začleněny do HK ČR, tiskové agentury, odborné servery apod.) Nadstandardní forma podpory prostřednictvím poskytování komerčních služeb Zpětná vazba ve formě vyšší poptávky po službách Informovaný podnikatel

8 Centrální informační místo při úřadu HK ČR Řídí a koordinuje projekt. Komunikuje se správcem programu (MPO) a orgány státní správy. Spravuje IS InMP. Regionální síť - tvoří kontaktní část pro projekt InMP 14 krajských koordinačních míst (KKM) koordinují činnost v regionech 77 regionálních informačních míst (RM) a jejich tvz. expozitur (ERM). Dnes 49, do konce roku 2005 chceme mít kanceláře InMP ve všech obcích s rozšířenou působností Oborová síť tvoří zdrojovou část projektu InMP 19 oborových koordinačních míst (OKM) Struktura informačních míst pro podnikatele WWW.KOMORA.CZ

9 Umožňuje efektivní realizaci projektu Dokáže vyhledat informace s následným uložením do znalostní báze Eviduje a následně statisticky vyhodnocuje činnosti v projektu Jednoduchým způsobem zabezpečuje oběh požadavku v rámci sítě InMP Lze přes něj prodávat zakatalogizované komerční služby Informační systém pro Informační místa pro podnikatele WWW.KOMORA.CZ

10 Hlavní části IS InMP Modul Deskhelp – automatický oběh požadavku od AUTORA k ŘEŠITELI a zpět za dohledu CALLCENTRA Modul Souhrny – statisticky prezentuje údaje uložené v IS Modul Informační rafinerie – automaticky sbírá a třídí do tematických celků informace z vybraných informačních zdrojů Modul Pokladna – eviduje prodej komerčních služeb a poskytuje podklady pro účtárnu HK ČR Informační systém pro Informační místa pro podnikatele WWW.KOMORA.CZ

11 Informace o podnikatelské legislativě v České republice a Evropské unii Přehled o programech podpory malého a středního podnikání na regionální a celostátní úrovni Vzdělávací programy Distribuce produktů dalších institucí na podporu malého a středního podnikání Nabídka a poskytování komerčních služeb Další užitečné služby a informace pro podnikatele Produkty projektu Informační místa pro podnikatele WWW.KOMORA.CZ

12 Děkuji za pozornost Tomáš Vostřel Hospodářská komora ČR Freyova 27 Praha 9 – Vysočany inmp@inmp.cz www.komora.cz WWW.KOMORA.CZ


Stáhnout ppt "Informace jsou základním předpokladem úspěšného podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google