Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MONITOROVACÍ SYSTÉM SF a FS PRO OBDOBÍ 2007-2013 WEBOVÝ ÚČET ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Nová aplikace monitorovacího systému Mgr. Matěj Mareš Odbor evropských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MONITOROVACÍ SYSTÉM SF a FS PRO OBDOBÍ 2007-2013 WEBOVÝ ÚČET ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Nová aplikace monitorovacího systému Mgr. Matěj Mareš Odbor evropských."— Transkript prezentace:

1 MONITOROVACÍ SYSTÉM SF a FS PRO OBDOBÍ 2007-2013 WEBOVÝ ÚČET ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Nová aplikace monitorovacího systému Mgr. Matěj Mareš Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj

2 Jednotný monitorovací systém strukturálních fondů 2007 – 2013 Monitorovací systém strukturálních fondů a fondu soudržnosti v novém programovém období –Zajistit monitorovací systém pro monitorování SF a FS řízení a administrace 22 (16 + 2 + 4) operačních programů zajištění administrace projektů v objemu přes 100 mld. Kč ročně –Komplexní systém řada diferencovaných subjektů (žadatelé a příjemci, zprostředkující subjekty, řídící orgány, centrální subjekty) velká škála činností (zajištění administrace, finančních toků, kontrol, hodnocení a řízení)

3 Monitorovací systém strukturálních fondů 2004 – 2006 Poučení z minulosti Zkušenosti a nedostatky z předchozího programového období –Zajištění administrace projektů a programů SF a FS –Roztříštěnost informačního systému, kdy každý OP využívá vlastní informační systém –Nejednotné metodické vymezení pojmů a postupů –Informační systém koncipován jako nástroj administrace nikoli řízení –Nedostatečná komunikace mezi Příjemcem a zprostředkujícím subjektem

4 Jednotný monitorovací systém strukturálních fondů 2007 – 2013 Příprava jednotného monitorovacího systému (JMS) –Proaktivní řídící informační systém –Závazně využívaný všemi řídícími orgány a dalšími subjekty implementační struktury –Přípravu zajišťuje MMR ve spolupráci s ostatními ŘO –Plná funkčnost k 1. 1. 2009

5 Jednotný monitorovací systém strukturálních fondů 2007 – 2013 Zajištění přechodného období do uvedení JMS do provozu –Koordinace ze strany MMR při přípravě monitorovacího systému (funkčnost od 1. 1. 2007) –Definování centrálně závazných dat, procesů a procesních lhůt v Metodice monitoringu (zajistí srovnatelnost dat a efektivní sledování postupu administrace projektů) –Integrace současného monitorovacího systému (softwarová + metodická) –Využití a rozvoj současného tříúrovňového informačního systému: (centrální modul, IS pro výkonnou úroveň, aplikace pro žadatele a příjemce)

6 Jednotný monitorovací systém strukturálních fondů 2007 – 2013 Třívrství systém Centrální modul – spravuje MMR – využívá NRPS (MMR) a ŘO OP Výkonná úroveň – spravuje ŘO OP – využívá ZS a ŘO Úroveň KP – spravuje OP – využívá KP

7 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele Programové období 2004-2006 – neexistence webového účtu žadatele Hlavní nedostatky: –různé formy podávání žádostí –žadatel má nedostatečné informace o aktuálním stavu administrace a hodnocení své projektové žádosti –technické obtíže problémy s různými verzemi nemožnost softwarové podpory problém přenosu dat ze žádosti do IS

8 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele Programovací období 2007-2013 MMR připravuje webovou aplikaci pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele 1. fáze přípravy (funkční od 1. 1. 2007) –webový účet žadatele –příprava a podávání projektové žádosti 2. fáze přípravy – plná funkčnost (polovina roku 2007) –modul pro vzájemnou komunikaci žadatele a zprostředkujícího subjektu –podávání monitorovacích zpráv –podávání žádostí o platbu

9 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele Co bude webová aplikace umět –webový účet žadatele a příjemce podpory –jednotná forma podávání žádostí u všech OP (kromě OPŽP, OPPI) –jednoduchá správa a jednotné úložiště žádostí pro žadatele –elektronické podávání žádostí –možnost sledování administrace projektové žádosti –informace o povinnostech (dodržování lhůt, dodávání podkladů) přehledně na jednom místě - upozorňování na termíny –elektronické podávání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

10 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele Hlavní přínosy –žadatel má aktuální informace o stavu žádosti a projektu –tlak na dodržování administrativních lhůt –účinná forma komunikace (ZS – žadatel/příjemce) –zajištění aktuálnosti dat v IS zprostředkujícího subjektu –odstranění nejistoty žadatelů –odstranění technických obtíží (různé verze žádostí atd.) –podpora ICT ze strany státních orgánů

11 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele Hlavní přínosy –žadatel má aktuální informace o stavu žádosti a projektu –tlak na dodržování administrativních lhůt –účinná forma komunikace (ZS – žadatel/příjemce) –zajištění aktuálnosti dat v IS zprostředkujícího subjektu –odstranění nejistoty žadatelů –odstranění technických obtíží (různé verze žádostí atd.) –podpora ICT ze strany státních orgánů

12 Webová aplikace pro žadatele a příjemce podpory - Osobní webový účet žadatele

13 Děkuji za pozornost. Mgr. Matěj Mareš Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj matej.mares@mmr.cz


Stáhnout ppt "MONITOROVACÍ SYSTÉM SF a FS PRO OBDOBÍ 2007-2013 WEBOVÝ ÚČET ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY Nová aplikace monitorovacího systému Mgr. Matěj Mareš Odbor evropských."

Podobné prezentace


Reklamy Google