Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŮDOZNALSTVÍ. Tři vývojové stupně vzniku půd §1. Mateční hornina (Mh) - původní, pouze na povrchu částečně narušená §2. Zvětralina (půdotvorný substrát)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŮDOZNALSTVÍ. Tři vývojové stupně vzniku půd §1. Mateční hornina (Mh) - původní, pouze na povrchu částečně narušená §2. Zvětralina (půdotvorný substrát)"— Transkript prezentace:

1 PŮDOZNALSTVÍ

2 Tři vývojové stupně vzniku půd §1. Mateční hornina (Mh) - původní, pouze na povrchu částečně narušená §2. Zvětralina (půdotvorný substrát) - Mh rozpadlá fyzikálním zvětráváním a pozměněná chemickým zvětráváním §3. Půda - produkt především biologické činnosti

3 §Půdní profil §řez půdou, na němž je patrné uspořádání jednotlivých půdních horizontů §Půdní horizont  je vrstva půdy lišící se nějakým znakem (barva, složení) od vrstev ostatních

4 Vrstvy půdního profilu §1. Povrchová vrstva půdy - orné půdy 20-30cm - louky 10-15cm §2. Spodina - první spodina do 50-70cm - druhá spodina do 130-150cm §3. Podloží

5 Půdotvorní činitelé §1. matečná hornina §2. klima - působí přímo a nepřímo §3. reliéf zemského povrchu §4. biologické jevy §5. výška hladiny podzemní vody §6. čas §7. činnost člověka

6 Půdní fáze půdní roztoksorpční komplex

7 Proces humifikace §Primární org. látky z půdní organické hmoty se mění na látky humusové a) tlením b) hnitím c) kvašením §Rozdělení podle obsahu humusu a) více než 3 % = humózní půda b) méně než 3 % = středně humózní půda c) méně než 1 % = slabě humózní půda

8 Půdní reakce §Vyjadřujeme ji v hodnotách pH §Ustojčivost = schopnost půdy udržet danou reakci §Půdní reakce a) aktivní - volné H kationty rozpuštěné momentálně v půdním roztoku zeminy b) potenciální výměnná - stupeň možného okyselení půdy, který by mohl nastat př. špatným používáním prům. hnojiv a nedostatečným vápněním

9 Půdní struktura  = vzájemné seskupení půdních částic §Strukturní půdy - hmota ve formě agregátů odolných vůči rozpadu. Vznikají stmelením mechanických elementů, pojivem jsou jílové minerály a humusové látky.

10 Půdní sorpce § = schopnost půdy poutat v sobě látky z půdního roztoku §Tuto schopnost mají koloidy, vytváří soubory složené především z koloidního jílu a huminových kyselin. Na humusojílovité jádro se poutají ionty a vzniká koloidní micela, její seskupení tvoří sorpční komplex půdy

11 Půdní druhy  rozlišení půd podle zrnitosti §rozdělení podle % obsahu jílových částic (menší než 0,01 mm)

12

13 Půdní typy §půdy s konkrétními vlastnostmi ovlivňujícími výživu rostlin Podle Tomáška (2000) §černozemě §drnové půdy §hnědozemě §ilimerizované půdy §hnědé půdy §oglejené půdy §podzolované půdy §rendziny §nivní půdy §lužní půdy §glejové půdy §rašelinové půdy §slaniska §slance §nevyvinuté půdy §antropogenní půdy


Stáhnout ppt "PŮDOZNALSTVÍ. Tři vývojové stupně vzniku půd §1. Mateční hornina (Mh) - původní, pouze na povrchu částečně narušená §2. Zvětralina (půdotvorný substrát)"

Podobné prezentace


Reklamy Google