Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POVRCH ZEM Ě SE M Ě NÍ ZV Ě TRÁVÁNÍ. MECHANICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Fyzikální zvětrávání je proces,při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly změny v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POVRCH ZEM Ě SE M Ě NÍ ZV Ě TRÁVÁNÍ. MECHANICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Fyzikální zvětrávání je proces,při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly změny v."— Transkript prezentace:

1 POVRCH ZEM Ě SE M Ě NÍ ZV Ě TRÁVÁNÍ

2 MECHANICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Fyzikální zvětrávání je proces,při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly změny v jeho chemickém složení Jeho příčinou jsou změny v intenzitě insolace, což vede k tepelným i objemovým změnám v povrchové vrstvě hornin CHEMICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Je typ zvětrávání, během kterého dochází k rozkládání určitých horninových minerálů a k následnému vytvoření minerálů nových Chemické zvětrávání je závislé na teplotě a vlhkosti BIOLOGICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Dalším důležitým faktorem pro zvětrávání jsou živoucí organismy a to především mikroorganismy, které reagují s horninami, čímž vyvolávají jejich biochemický rozklad Nejčastější je rozklad lišejníky, rozšířenými po celé zemi

3 Nejprve vzniká substrát Rozpad substrátu vede ke vzniku sypké vrstvy. Sypká vrstva je obohacena humusem oživeným organismy. Vzniká půda jako nositel vegetace s již uvolněnými prvky. Půdotvorný proces je dynamický, prodělává různé proměny při nichž se uplatňují hlavně pochody dvojího druhu: Translokace Akumulace

4 Výsledky vývoje půd můžeme sledovat na tzv. půdním profilu, který zobrazuje určité vrstvení cíli stratigrafii půdy. Jednotlivé vrstevné zóny mají určité pravidelné uspořádání, odlišné zbarvení, různou strukturu, odchylné chemické složení, texturu, vodní, vzdušný a tepelný režim atd.

5 Insolace - je tok sluneční energie na osvětlený povrch Země bez atmosféry. Závisí na výšce Slunce. substrát – hornina se začne rozpadat v hrubých kusech. Translokace -přemisťování látek (např. vyluhovaných vodou, prosakováním, přemisťovaných živočichy žijícími v půdě). Akumulace - hromadění látek a jejich opětné ukládání (např. různé nánosy, vrstvení jiných částí větrem, náplavami apod.). P ů dní profil- je vertikální řez půdou. Zkoumání půdního profilu se provádí výkopem sondy. Stratigrafie -je geologický vědní obor, který studuje stáří sedimentárních vrstev hornin. V podstatě jde o zjištění časoprostorového uspořádání vrstev na planetárním povrchu.

6 E LIŠKA D OSTÁLKOVÁ -IX. ROČNÍK Zdroje:Fyzická geografie- 319 s. cs.wikipedia.org www.osu.cz/


Stáhnout ppt "POVRCH ZEM Ě SE M Ě NÍ ZV Ě TRÁVÁNÍ. MECHANICKÉ ZVĚTRÁVÁNÍ Fyzikální zvětrávání je proces,při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly změny v."

Podobné prezentace


Reklamy Google