Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abiotické podmínky prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abiotické podmínky prostředí"— Transkript prezentace:

1 Abiotické podmínky prostředí
sluneční záření teplota prostředí voda půda atmosféra

2 Teplota prostředí zdroje tepla: infračervené záření ze Slunce
teplo přejaté z okolí teplo uvolněné při metabolismu teplota má vliv na fyziologické funkce organismů každý organismus má své teplotní optimum

3 Stenotermní organismy
Eurytermní organismy mají širokou teplotní amplitudu, dokáží žít ve velkém rozmezí teplot např. bakterie (-190°C i více °C) Stenotermní organismy mají relativně úzkou teplotní amplitudu, dokáží snášet jen malé kolísání teplot např. mořští koráli (kolem 23 °C)

4 Eurytermní rostliny

5 Stenotermní druh

6 Allenovo pravidlo v teplejších oblastech mají živočichové větší tělní výběžky např. fenek ( S. Afrika)

7 fenek

8 liška polární

9 Bergmannovo pravidlo jedinci téhož druhu mají v teplejších částech svého areálu menší tělo např. druhy lišek, vysoká zvěř

10

11 Z hlediska přizpůsobení rostlin teplotě rozlišujeme:
termofyty – snášející vysoké teploty psychrofyty – snášející nízké teploty kryofyty – rostliny žijící na sněhu

12 termofyt vousatka prstnatá

13 kryofyt Chlamydomonas

14 Psychrofyt Betula nana

15 VODA jsou na ní závislé všechny metabolické procesy zdrojem vody jsou srážky, podzemní voda, povrchová voda na Zemi je přítomna ve třech skupenstvích 2/3 povrchu Země zabírají vodní plochy pouze 3% z celkového zastoupení je voda sladká (zdrojem jsou ledovce) významný limitující faktor pro organismy

16 Podle vztahu ke stanovištní vlhkosti rozlišujeme u rostlin:
hydrofyty rostliny vázané na vodní prostředí hygrofyty rostliny rostoucí na mokrých a zabahněných půdách mezofyty rostliny rostoucí na vlhkých a mírně vlhkých půdách xerofyty rostliny na půdách suchých

17 hydrofyt

18 xerofyt

19 mezofyt

20 hygrofyt

21 Propustnost světla ve vodě

22 obsahuje pevnou, kapalnou a plynnou složku
Půda vzniká zvětráváním litosféry a činností organismů a dalších vedlejších faktorů (čas, matečná hornina, organismy, člověk, podnebí, podzemní voda) obsahuje pevnou, kapalnou a plynnou složku je zdrojem většiny anorganických živin důležitými půdními vlastnostmi je: pórovitost, sorpční schopnost, teplota půdy, obsah iontů (pH, salinita)

23 Půdní edafon

24 podle pH půdy, na které rostliny rostou je dělíme na:
alkalofyty acidofyty

25 alkalofyt

26 acidofyt

27 podle salinity půdy, na které r. rostou je dělíme:
halofyty halofóbní rostliny

28 halofyt

29 halofóbní rostliny

30 podle fyzikálních vlastností typu půd, na kterých rostliny rostou:
chazmofyty psamofyty

31 chazmofyt

32 psamofyt


Stáhnout ppt "Abiotické podmínky prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google