Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zrnitost půdy Katedra pedologie a ochrany půd Význam  vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zrnitost půdy Katedra pedologie a ochrany půd Význam  vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné."— Transkript prezentace:

1 Zrnitost půdy Katedra pedologie a ochrany půd Význam  vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné  poměr hrubých nekapilárních a jemných pórů ovlivňuje dynamiku půdní vody (pohyb, zadržování)  občasné přesycení srážkovou vodou nad nepropustnými vrstvami vede k procesu oglejení  silná filtrace vody půdním profilem může vést k proplavování koloidních částic do hlubšího horizontu - lehčí eluviální (ochuzený) a těžší (obohacený) illuviální horizont

2 Zrnitost půdy Význam  vliv na biologickou činnost půdy  půdy těžší (s jemnozrnnou strukturou) → nedostatek O 2 → méně biologicky činné → převládají anaerobní transformace organických látek a při trvalém převlhčení dochází k rašelinění  půdy písčité (s hrubozrnnou strukturou) → nadbytek O 2 v půdním vzduchu → biologicky velmi činné; převládá mineralizace látek  vliv na sorpci v půdě  půdy hlinité a zvláště jílovité (obsahují jílnaté částice s velkým specifickým povrchem) mají větší sorpční schopnost než půdy písčité

3 Význam  vliv na tepelný režim půd  půdy písčité – jsou záhřevné  půdy těžší – jílovité – chladné → zpoždění jarních prací  vliv na technologické vlastnosti  adheze a koheze (přilnavost a soudržnost) → zpracovatelnost půdy  stanoviště rostlin  půdy písčité / půdy těžší → stepi / vlhkomilná společenstva  TP – bob, řepa, vojtěška  SP – cukrovka ječmen  LP - žito Zrnitost půdy

4 Zrnitostní rozbor  Výsledkem zrnitostního rozboru jsou údaje o procentickém zastoupení různých velikostních skupin - frakcí  Cílem rozboru je stanovení půdního druhu, k jehož určení slouží zrnitostní kategorie  Předpokladem rozboru je zjednodušení na kulový tvar jednotlivých zrn

5 Zrnitostní rozbor Název frakceØ [mm]kategorie Koloidní jíl<0,0001 Fyzikální jíl0,0001 – 0,001I. kategorie Jemný prach0,001 – 0,01 Prach0,01 – 0,05II. kategorie Práškový písek0,05 – 0,1III. kategorie Písek0,1 – 2IV. kategorie Hrubý písek2 – 4 Štěrk4 – 30 Kamení>30 Jemnozem Skelet

6 Zrnitostní rozbor Jak získat půdní druh z údajů o zrnitosti  Podle Nováka  Podle Kopeckého s využitím Spirhanzlova klasifikátoru  Podle trojúhelníkového diagramu

7 Zrnitostní rozbor Půdní druh  Podle Nováka využívá k zařazení pouze obsah I.zrnitostní kategorie Půdní druhzkratkaobsah I.kategorie Písčitáp< 10% Hlinito písčitáhp10 – 20 % Písčitohlinitáph20 – 30 % Hlinitáh30 – 45 % Jílovitohlinitájh45 – 70 % Jílovitájv60 – 75 % Jílj> 75 % Lehké půdy Středně těžké půdy Těžké půdy

8 Zrnitostní rozbor Příklad: l. – 30% II. – 25% III. – 35% IV. – 10%

9 Zrnitostní rozbor Jíl <0,002 !!! Příklad: Jíl – 30% Prach – 30% Písek – 40%

10 Zrnitostní rozbor Metody dělení frakcí  Síta Za sucha – do průměru zrn 0,25 mm Za mokra – do průměru zrn 0,05 mm  Voda Unášecí schopnost vody Sedimentace

11 Metody zrnitostního rozboru 1) Vyplavovací (elutriační) - Kopeckého vyplavovací přístroj 2) Usazovací (sedimentační) s přerušovanou sedimentací - dekantační metoda s nepřerušovanou sedimentací - pipetovací metoda - areometrická metoda

12 Zrnitostní rozbor – Kopeckého plavící přístroj IV. II. III. I. Q = S.v

13 Zrnitostní rozbor Voda - sedimentace  Sedimentace Stokesův vzorec: v = h / t = 2/9.(g.r 2 /η).(ρ Z - ρ K ) vrychlost sedimentace hhloubka tčas gtíhové zrychlení rpoloměr zrn ηdynamická viskozita kapaliny ρspecifická hmotnost (zeminy / kapaliny)

14 Zrnitostní rozbor Voda - sedimentace 1. dekantační metoda - dekantační válce s postranním tubusem - vypouštění suspenze po určité době sedimentace - známe h, t vypočteme podle toho, jak velké částice (r) chceme zachytit - žádná frakce se neztratí

15 Zrnitostní rozbor Voda - sedimentace 2. pipetovací metoda - ve známých h a t odpipetujeme suspenzi, odpaříme vodu a zvážíme suchou frakci - standardní metodika EU

16 Zrnitostní rozbor Voda – sedimentace 3. hustoměrná metoda (areometrická, Casagrande) v časech t měříme hustotu suspenze s postupným usazováním zrn hustota klesá naměřené hodnoty jsou základem pro konstrukci zrnitostní křivky a stanovení obsahu jednotlivých frakcí

17 Hustoměrná metoda Kalibrace hustoměru a válce Slouží k opravě chyby měření způsobené nenulovým objemem hustoměru stopka se stupnicí hruška 1,030  http://www.pedologie.cz/postupy/rozbory/zrnitost.pdf http://www.pedologie.cz/postupy/rozbory/zrnitost.pdf

18 Hustoměrná metoda Spočet dílků (30) Rčtení na hustoměru (1,019; zapsat jako 19!!!!!) Ldélka stupnice (cm) h/2polovina výšky hrušky (cm) Vobjem hrušky (cm 3 ) Fprůřez válce (cm 2 )

19 Hustoměrná metoda Preparace vzorku Slouží k rozrušení půdních agregátů na elementární částice Lze provádět mechanicky, chemicky, či kombinací obou metod  Postup preparace: navážka:80 – 100 g LP 40 – 60 gSTP 20 – 40 gTP - přidat dispergační činidlo (hexametafosfát Na): na každých 10g vzorku přidat 10 ml činidla a 10 ml vody - vařit ve varné misce - kvantitativně převést do válce

20 Hustoměrná metoda Vlastní měření  Směs převedenou do odměrného válce doplníme vodou (vodovodní) po rysku 1000 ml  Suspenzi rozmícháme pomocí míchadla (1 min)  Opatrně vložíme hustoměr a v jednotlivých časových intervalech zapisujeme hodnoty R  V průběhu sedimentace zaznamenáváme teplotu suspenze

21 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR dΣ%Σ% 30´´ T1 1,0 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 Mezi měřeními nechat hustoměr v suspenzi Po každém měření hustoměr vyjmout ze suspenze

22 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412

23 °C 20 Oprava 0 2122232425 + 0,5 + 0,36

24 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711 R + oprava

25 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711

26 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711

27 Hustoměrná metoda A v d ρZρZ T čas

28 Hustoměrná metoda Vlastní měření časteplotaRR0R0 hRhR d (mm)Σ%Σ% 30´´ T1 29 1´26 2´23 5´19 10´T214 20´T313 30´T412 40´T511 50´T611 60´T711 Σ% = 100/g * (ρ Z.R 0 / ρ Z -1) g......navážka v gramech

29 IV.k. % II.k. % I.k. % III.k. %

30 Do protokolu - princip metody - potřeby - chemikálie - pracovní postup - vyplněná tabulka měření (+ výpočet h R a Σ%) - nomogram a zrnitostní křivka - zařazení půdy podle Novákovy klas. stupnice (např. 38 % jíl. částic = půda HLINITÁ)


Stáhnout ppt "Zrnitost půdy Katedra pedologie a ochrany půd Význam  vliv na zvětrávání a půdotvorný proces  jemnozrnné substráty zvětrávají snáze a rychleji než hrubozrnné."

Podobné prezentace


Reklamy Google