Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedosféra Půdní obal Země, nacházející se na povrchu litosféry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedosféra Půdní obal Země, nacházející se na povrchu litosféry."— Transkript prezentace:

1 Pedosféra Půdní obal Země, nacházející se na povrchu litosféry.

2 Složky půdy: pevná anorganická složka (nerosty, horniny) pevná organická složka (humus) kapalná složka (půdní voda) plynná složka (kyslík, dusík a ostatní plyny) živá složka (tzv. edafón = půdní organismy - krtek)

3 Půdní horizonty A - Humusový horizont B - spodní anorganický horizont C - podložní hornina

4 Humus: poutá vláhu v půdě zlepšuje lehké i těžké půdy zvyšuje jímavost vody a živin zvyšuje záhřevnost půdy podporuje mikrobiální činnost je zásobníkem dusíku Humus se v půdě tvoří přirozeným rozkladem organické hmoty. Jeho obsah lze zvýšit přidáním kompostu, hnoje a rašeliny. Čím je půda tmavší tím více humusu obsahuje, říkáme, že je více humózní.

5 Hlavní půdotvorní činitelé a) Matečná hornina – nerostným složením ovlivňuje zásobu živin a chemické složení půdy. Má také vliv na barvu a zrnitost půdy. b) Podnebí – teplotou a srážkami se podílí mimo jiné na rychlosti chemických reakcí v půdě. c) Živé organismy – mikroorganismy rozkládají organické látky. d) Podzemní voda – umožňuje redukční procesy a pohyb složek půdní hmoty. e) Reliéf území – nadmořská výška, sklon a expozice svahů ovlivňují vlhkost a teplotu půdy f) Čas g) Člověk – svými zásahy reguluje průběh půdotvorného procesu.

6 PŮDOTVORNÝ PROCES zvětráváním zemské kůry (matečné horniny) vzniká půdotvorný substrát  který se postupně mění půdotvornými procesy  v půdu.

7 Druhy půd Druhy půd- dělíme podle velikosti zrna: 1. písčité 2. jílovité 3. hlinité 123

8 Typy půd dělíme podle množství humusu: 1.Černozemě ( mnoho humusu, nejúrodnější). 2. Hnědozemě ( méně humusu, vyskytuje se u nás). 3. Podzolové půdy- tenká vrstva humusu- v horských oblastech. 4. Nivní půda - velké množství vody a vzduchu, ale snadno vysychají,málo poutají živiny, které jsou vyplavovány vodou. Výskyt např: v povodí řek

9 PŮDNÍ TYPY – rozložení ve světě

10

11 Které půdy převažují v ČR a proč? Hnědé půdy (kambizemě), které pokrývají více než 50% území ČR. Jejich rozšíření souvisí s převažující nadmořskou výškou.

12 Úrodnost půdy Schopnost půdy poskytnout rostlinám dostatek živin, vodu, vzduch. Člověk zvyšuje úrodnost- obděláváním, hnojením, zavodňováním, odvodňováním. Zemědělská půda- využívaná v zemědělství- pole s ornou půdou- nejsvrchnější část se nazývá ORNICE.

13

14 Problémy 1. Desertifikace- rozšiřování pouští 2. Eroze půdy - je přirozený proces rozrušování a transportu objektů na zemském povrchu (půda, horniny, skály, apod.). Příčinou eroze je mechanické působení pohybujících se okolních látek - především větru, proudící nebo vlnící se vody, ledu, sněhu, pohyblivých zvětralin a nezpevněných usazenin. Eroze byla vždy existujícím přírodním procesem, na mnoha místech ji však zvyšuje činnost člověka.

15 Desertifikace


Stáhnout ppt "Pedosféra Půdní obal Země, nacházející se na povrchu litosféry."

Podobné prezentace


Reklamy Google