Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher"— Transkript prezentace:

1 Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

2 2.2. Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online marketing V současnosti nejpoužívanější je internetový marketing Elektronický marketing vychází z rozvoje IT technologií, internetu Internet je dnes téměř „všudypřítomný“, v ČR cca 6,5 milionu uživatelů – významné médium Internet má jak své výhody, tak i nevýhody… Hlavní cíle elektronického marketingu = 5S Elektronický marketing se promítá do marketingového mixu

3 3.3. Krátké shrnutí „sociální média jsou online média, kde je obsah (spolu)vytvářen a sdílen uživateli“ Užívání sociálních médií je ovlivněno také psychologickými a sociologickými aspekty První dodnes fungující síť je Friendster z roku 2002 Ve světě Facebook využívá přes miliardu lidí, v ČR ho využívá 3,8 milionu.

4 4.4. Psychologie komunikace na sociální síti Při využití sociálních sítí v marketingu je jejich snahou účinně oslovit cílovou skupinu… Základním východiskem k oslovení je znalost jejich potřeb –Nejčastěji vychází z dat podnikového informačního systému –Z průzkumu trhu Spokojenost zákazníků Situační analýzy trhu Průzkum konkurenční výhody Přesto pro oslovení uživatelů existují možnosti vycházející zpravidla z psychologie komunikace

5 5.5. Psychologie komunikace na sociální síti Jakým způsobem obecně byste oslovili uživatele sociálních sítí? Jaké typy sdělení na ně platí? Co platí na vás?

6 6.6. Psychologie komunikace na sociální síti Obecně lze říci, že mezi atributy úspěchu můžeme zařadit: –Vášeň –Emoce –Nadhled –Sebekritika –Pocit vlastní důležitosti, nepostradatelnosti Naopak nikdo není zvědavý na: –Přehnané vychloubání se –Vnucování nezajímavých produktů –Nucení se za každou cenu Přesto je potřeba mít na paměti, že komunikace na sociálních sítích by měla odpovídat celkové komunikační strategii a jejím cílům

7 7.7. Výběr sociální sítě pro komunikaci Sociální sítě Zaměření média Marketingová taktika

8 8.8. Výběr sociální sítě pro komunikaci Dle marketingové taktiky Sociální sítě Business sítě Sociální záložkovací systémy Hlasování o kvalitě Média Dle zaměření média Sociální sítěBlogy Diskuzní fóra Wikis Záložkovací systémy Multimédia Virtuální světy

9 9.9. Výběr sociální sítě pro komunikaci Jaké z uvedených médií jsou nejúčinnější pro sblížení? Kde jsou uživatelé nejvíce ovlivnitelní?

10 10. Výběr sociální sítě pro komunikaci Z průzkumů vyplývá, že nejúčinnějšími médii jsou především: –Vlastní blog –Přímá účast v sociálních sítích Produktové stránky –Zákaznické reakce a hodnocení –Diskuzní fóra –Produkty „vytvořené“ zákazníky (customizace) –Sponzoring stránek komunit

11 11. Využívání sociálních sítí firmami

12 Využití sociálních sítí uživateli

13 Způsob trávení volného času dětmi

14 14. Marketing v sociálních sítích Někdy označován jako „sociální marketing“, případně se používá převzatý „social media marketing“ Definice: –„systematická aplikace marketingu za použití dalších konceptů a technik k dosažení specifických cílů chování pro společenský prospěch“ –„marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí“ (Janouch, 2010) Marketing v sociálních sítích se tedy snaží neformálně přesvědčit uživatele sítí, aby: –Akceptovali, opustili anebo změnili myšlenky –Ovlivnili jejich chování –Změnili svoje zvyklosti

15 15. Charakteristické vlastnosti sociálních médií Čím jsou charakteristické sociální média? Jaké mají vlastnosti?

16 16. Charakteristické vlastnosti sociálních médií ObousměrnostHodnoceníKomentováníKomentování komentováníVytváření pořadí

17 17. Charakteristické vlastnosti sociálních médií

18 18. Co sociální média nedokáží? Co nedokáží sociální média v oblasti marketingu, managementu? Jaké činnosti nedokáží plně nahradit?

19 19. Co sociální média nedokáží? Nemohou nahrazovat marketingovou strategii –I komunikace na sociálních sítích se řídí strategickým plánováním Nemohou být úspěšná bez podpory TOP managementu Nemohou být chápána jako krátkodobý projekt Nemohou okamžitě napravit klesající prodej anebo špatnou reputaci Nepřinesou výsledky bez rozpočtu Nemohou jednoznačně zaručit prodej nebo vliv Nemohou nahradit plnohodnotné PR

20 20. Podnikové cíle a plány Jaké znáte typy podnikových plánů? Kde se promítnou cíle marketingu v sociálních médiích?

21 21. Podnikové cíle a plány Cíle jsou součástí procesu plánování –Toto se týká samozřejmě komunikačních a strategických cílů obecně Operativní plán Taktický plán Strategický plán

22 22. Pravidlo SMART Při stanovení cílů je potřeba zohlednit pravidlo SMART –Bez kvalitních cílů a plánování se může firma těžko posouvat Technika pro navrhování a stanovování cílů Lze ji také aplikovat na plán jako celek Každý cíl by měl reflektovat pravidlo SMART: –S –Specifický (specific) –M –Měřitelný (measurable) –A –Akceptovatelný, dosažitelný (acceptable) –R –Realistický (realistic) –T –Termínovaný (time specific)

23 23. Význam cílů pro marketing První den kampaně na sociální síti jste měli 2658 zhlédnutí a 95 nových fanoušků na Facebooku… Jak byste reagovali?

24 24. Cíle v marketingu sociálních sítí Marketing v sociálních médiích se zaměřuje zpravidla na: –Získat pozornost zákazníků –Přesvědčit zákazníky, aby firmu měli rádi –Přimět je k reakci –Přesvědčit je ke koupi Zvyšovat výnosy Zvyšovat spokojenost zákazníků Snižovat náklady „Každý problém rozdělte na tolik částí, kolik je pro jeho vyřešení potřebné.“

25 25. Cíle v marketingu sociálních sítí Social Networking Media ROI Calculator www.dragonsearchm arketing.com Pomocná ruka při stanovení rozpočtu

26 26. Postup plánování Základní informaceAnalýza současného stavuStanovení cílůVytvoření seznamu činnostíKapacitní bilanceSystém hodnocení a kontrolyHarmonogram prací

27 27. Podoba plánu Plán je nejčastěji sestaven ze tří hlavních dokumentů: – Časový harmonogram plánovaných etap a činností – Rozpočet nákladů na jednotlivé etapy a činnosti – Rozpis potřebných zdrojů k výkonu etap a činností Při tvorbě plánu je potřeba vést připomínkové řízení, úpravy a diskuzi V případě cílů pro marketing v sociálních sítích se jedná především o synchronizaci s komunikačními a strategickými cíli firmy Sociální média jsou interaktivní

28 28. Ganttův diagram

29 29. Krátké shrnutí K účinnému oslovení cílové skupiny je důležitá znalost jejich potřeb –Marketing v sociálních sítích je součástí komunikační strategie Výběr sociální sítě pro komunikací je závislý na taktice a zaměření média marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí Charakteristickými vlastnostmi je obousměrnost, hodnocení, komentování, vytváření pořadí Cíle je možné rozdělit na strategické, taktické, operativní –V marketingu sociálních sítí jde o získat pozornost zákazníků, přesvědčit zákazníky, aby firmu měli rádi, přimět je k reakci, přesvědčit je ke koupi

30 30.NADPIS Děkuji za pozornost Ing. Pavel Rosenlacher


Stáhnout ppt "Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher"

Podobné prezentace


Reklamy Google