Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu"— Transkript prezentace:

1 Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu
Ing. Pavel Rosenlacher 1

2 V současnosti nejpoužívanější je internetový marketing
Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online marketing V současnosti nejpoužívanější je internetový marketing Elektronický marketing vychází z rozvoje IT technologií, internetu Internet je dnes téměř „všudypřítomný“, v ČR cca 6,5 milionu uživatelů – významné médium Internet má jak své výhody, tak i nevýhody… Hlavní cíle elektronického marketingu = 5S Elektronický marketing se promítá do marketingového mixu 2.

3 První dodnes fungující síť je Friendster z roku 2002
Krátké shrnutí „sociální média jsou online média, kde je obsah (spolu)vytvářen a sdílen uživateli“ Užívání sociálních médií je ovlivněno také psychologickými a sociologickými aspekty První dodnes fungující síť je Friendster z roku 2002 Ve světě Facebook využívá přes miliardu lidí, v ČR ho využívá 3,8 milionu. 3.

4 Psychologie komunikace na sociální síti
Při využití sociálních sítí v marketingu je jejich snahou účinně oslovit cílovou skupinu… Základním východiskem k oslovení je znalost jejich potřeb Nejčastěji vychází z dat podnikového informačního systému Z průzkumu trhu Spokojenost zákazníků Situační analýzy trhu Průzkum konkurenční výhody Přesto pro oslovení uživatelů existují možnosti vycházející zpravidla z psychologie komunikace 4.

5 Jakým způsobem obecně byste oslovili uživatele sociálních sítí?
Psychologie komunikace na sociální síti Jakým způsobem obecně byste oslovili uživatele sociálních sítí? Jaké typy sdělení na ně platí? Co platí na vás?  5.

6 Psychologie komunikace na sociální síti
Obecně lze říci, že mezi atributy úspěchu můžeme zařadit: Vášeň Emoce Nadhled Sebekritika Pocit vlastní důležitosti, nepostradatelnosti Naopak nikdo není zvědavý na: Přehnané vychloubání se Vnucování nezajímavých produktů Nucení se za každou cenu Přesto je potřeba mít na paměti, že komunikace na sociálních sítích by měla odpovídat celkové komunikační strategii a jejím cílům 6.

7 Výběr sociální sítě pro komunikaci
Marketingová taktika Zaměření média Sociální sítě 7.

8 Výběr sociální sítě pro komunikaci
Dle marketingové taktiky Sociální sítě Business sítě Sociální záložkovací systémy Hlasování o kvalitě Média Dle zaměření média Blogy Diskuzní fóra Wikis Záložkovací systémy Multimédia Virtuální světy 8.

9 Jaké z uvedených médií jsou nejúčinnější pro sblížení?
Výběr sociální sítě pro komunikaci Jaké z uvedených médií jsou nejúčinnější pro sblížení? Kde jsou uživatelé nejvíce ovlivnitelní? 9.

10 Výběr sociální sítě pro komunikaci
Z průzkumů vyplývá, že nejúčinnějšími médii jsou především: Vlastní blog Přímá účast v sociálních sítích Produktové stránky Zákaznické reakce a hodnocení Diskuzní fóra Produkty „vytvořené“ zákazníky (customizace) Sponzoring stránek komunit 10.

11 Využívání sociálních sítí firmami
11.

12 Využití sociálních sítí uživateli

13 Způsob trávení volného času dětmi

14 Marketing v sociálních sítích
Někdy označován jako „sociální marketing“, případně se používá převzatý „social media marketing“ Definice: „systematická aplikace marketingu za použití dalších konceptů a technik k dosažení specifických cílů chování pro společenský prospěch“ „marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí“ (Janouch, 2010) Marketing v sociálních sítích se tedy snaží neformálně přesvědčit uživatele sítí, aby: Akceptovali, opustili anebo změnili myšlenky Ovlivnili jejich chování Změnili svoje zvyklosti 14.

15 Čím jsou charakteristické sociální média? Jaké mají vlastnosti?
Charakteristické vlastnosti sociálních médií Čím jsou charakteristické sociální média? Jaké mají vlastnosti? 15.

16 Charakteristické vlastnosti sociálních médií
Obousměrnost Hodnocení Komentování Komentování komentování Vytváření pořadí 16.

17 Charakteristické vlastnosti sociálních médií
17.

18 Co nedokáží sociální média v oblasti marketingu, managementu?
Co sociální média nedokáží? Co nedokáží sociální média v oblasti marketingu, managementu? Jaké činnosti nedokáží plně nahradit? 18.

19 Co sociální média nedokáží?
Nemohou nahrazovat marketingovou strategii I komunikace na sociálních sítích se řídí strategickým plánováním Nemohou být úspěšná bez podpory TOP managementu Nemohou být chápána jako krátkodobý projekt Nemohou okamžitě napravit klesající prodej anebo špatnou reputaci Nepřinesou výsledky bez rozpočtu Nemohou jednoznačně zaručit prodej nebo vliv Nemohou nahradit plnohodnotné PR 19.

20 Jaké znáte typy podnikových plánů?
Podnikové cíle a plány Jaké znáte typy podnikových plánů? Kde se promítnou cíle marketingu v sociálních médiích? 20.

21 Cíle jsou součástí procesu plánování
Podnikové cíle a plány Cíle jsou součástí procesu plánování Toto se týká samozřejmě komunikačních a strategických cílů obecně Operativní plán Taktický plán Strategický plán 21.

22 Při stanovení cílů je potřeba zohlednit pravidlo SMART
Bez kvalitních cílů a plánování se může firma těžko posouvat Technika pro navrhování a stanovování cílů Lze ji také aplikovat na plán jako celek Každý cíl by měl reflektovat pravidlo SMART: Specifický (specific) Měřitelný (measurable) Akceptovatelný, dosažitelný (acceptable) Realistický (realistic) Termínovaný (time specific) 22.

23 Význam cílů pro marketing
První den kampaně na sociální síti jste měli 2658 zhlédnutí a 95 nových fanoušků na Facebooku… Jak byste reagovali? 23.

24 Cíle v marketingu sociálních sítí
Zvyšovat výnosy Zvyšovat spokojenost zákazníků Snižovat náklady Marketing v sociálních médiích se zaměřuje zpravidla na: Získat pozornost zákazníků Přesvědčit zákazníky, aby firmu měli rádi Přimět je k reakci Přesvědčit je ke koupi „Každý problém rozdělte na tolik částí, kolik je pro jeho vyřešení potřebné.“ 24.

25 Cíle v marketingu sociálních sítí
Social Networking Media ROI Calculator Pomocná ruka při stanovení rozpočtu 25.

26 Postup plánování Základní informace Analýza současného stavu
Stanovení cílů Vytvoření seznamu činností Kapacitní bilance Systém hodnocení a kontroly Harmonogram prací 26.

27 Plán je nejčastěji sestaven ze tří hlavních dokumentů:
Podoba plánu Plán je nejčastěji sestaven ze tří hlavních dokumentů: Časový harmonogram plánovaných etap a činností Rozpočet nákladů na jednotlivé etapy a činnosti Rozpis potřebných zdrojů k výkonu etap a činností Při tvorbě plánu je potřeba vést připomínkové řízení, úpravy a diskuzi V případě cílů pro marketing v sociálních sítích se jedná především o synchronizaci s komunikačními a strategickými cíli firmy Sociální média jsou interaktivní 27.

28 Ganttův diagram 28.

29 K účinnému oslovení cílové skupiny je důležitá znalost jejich potřeb
Krátké shrnutí K účinnému oslovení cílové skupiny je důležitá znalost jejich potřeb Marketing v sociálních sítích je součástí komunikační strategie Výběr sociální sítě pro komunikací je závislý na taktice a zaměření média marketing na sociálních médiích je způsob, jakým lze ovlivnit nebo přesvědčit určitou skupinu lidí Charakteristickými vlastnostmi je obousměrnost, hodnocení, komentování, vytváření pořadí Cíle je možné rozdělit na strategické, taktické, operativní V marketingu sociálních sítí jde o získat pozornost zákazníků, přesvědčit zákazníky, aby firmu měli rádi, přimět je k reakci, přesvědčit je ke koupi 29.

30 NADPIS Děkuji za pozornost Ing. Pavel Rosenlacher 30.


Stáhnout ppt "Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu"

Podobné prezentace


Reklamy Google