Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2 – 3. přednáška Cenné papíry. CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený (emise) cenného papíru; S cenným papírem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2 – 3. přednáška Cenné papíry. CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený (emise) cenného papíru; S cenným papírem."— Transkript prezentace:

1 2 – 3. přednáška Cenné papíry

2 CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený (emise) cenného papíru; S cenným papírem je vždy spojeno určité vůči (popř. ):  na emitenta,  na,  na za jejich poskytnutí,  právo.

3 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) - akcie, - zatímní listy, - podílové listy, - dluhopisy, - investiční kupóny, - opční listy, - směnky, - šeky, - skladní a skladištní listy.

4 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle doby splatnosti - c.p. obchodované na trhu, - c.p. obchodované na trhu. Podle druhu ztělesněného práva -

5 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle dlužníka - Podle převoditelnosti  na (doručitele): -  na : -  na : -

6 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle podoby - Podle převoditelnosti -

7 rok 1871

8 rok 1910

9

10 Emitent cenného papíru - subjekt, kterému byly nebo peněžní prostředky (zboží/majetek), - cenný papír potvrzuje toto poskytnutí vč. podmínek a práv. Investor -

11 Nominální (jmenovitá) hodnota - částka v peněžních jednotkách Tržní hodnota - cena, za kterou je c.p. Kurz cenného papíru - cena, za kterou se c.p. obchoduje na - nebo z nominální hodnoty. Emisní kurz c.p. Hodnota cenného papíru

12 Emise cenných papírů - proces, jímž se písemný projev vůle stává, - splnění zákonných náležitostí (zákon o c.p., zvláštní zákony), - nabytí ; - veřejná, - neveřejná (soukromá) –

13 Prospekt cenného papíru - pro investory, - týká se cenných papírů, - a o právním, hospodářském a finančním postavení a o. - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

14

15

16

17 Hodnocení emitenta - rating - hodnocení, že hodnocený subjekt vyplývajícím z emisí cenných papírů (či půjček nebo přijatých depozit); - ovlivňuje úspěch emise, - + na standardizované stupnici,

18 Hodnocení emitenta - rating - je posuzována emitenta, pravděpodobnost splacení jeho závazků,, kapitálová, forma, strategické plánování,,… - pro hodnocení emitenta je hodnocení jeho, rizik jeho země (rizika – politická a ekonomická),

19 Hodnocení emitenta - rating - nejvýznamnější ratingové agentury: Moody´s Investors Service, Standard&Poor´s. Moody´s – založená 1909 (USA), S&P – založená 1860, fúze 1941 (USA), Fitch – založená 1913 Fitch Investor Service (USA a UK). - nejvyšší hodnocení: Aaa (Moody´s), AAA (S&P, IBCA), - stupeň investiční / spekulativní.

20 Hodnocení emitenta – rating - Moody’s AaaNejkvalitnější cenné papíry (dluhopisy), s nejnižším stupněm rizika pro investora; dlouhodobě silná hospodářská pozice emitenta. AaVysoká kvalita; v porovnání s předchozím stupněm poněkud větší riziko v dlouhodobém horizontu; oba první stupně jsou vysoce ceněné (high grade). AVyšší střední stupeň (upper-medium grade); zajištění plnění závazků je dostatečné, avšak je možné zhoršení pozice v budoucnosti. BaaStřední stupeň (medium grade); v přítomnosti je plnění závazků dostatečné, v budoucnu však zhoršení vnějších podmínek může záporně ovlivnit platební schopnost emitenta; objevují se spekulativní prvky. BaSpekulativní prvky ve vyšším měřítku; plnění závazků emitenta není dostatečně zajištěno. BPlnění závazků emitenta v dlouhém období je nejisté. CaaCenné papíry velmi nízké kvality, vysoce spekulativní; emitent je ve špatném hospodářském postavení. CaVelmi malá pravděpodobnost plnění závazků emitenta; vysoce spekulativní cenné papíry. CNejnižší kvalita, všechny platby v prodlení, téměř s jistotou lze očekávat nesplnění závazků emitenta.

21 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Investiční stupně Aaa Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko, N. Zéland, Island, Kanada, Singapur, Austrálie, Japonsko, Lucembursko AAA Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, USA, Singapur, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada, Austrálie, Švédsko, Lucembursko Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, USA, Švýcarsko, Spojené království, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko Aa1 Belgie, Hongkong AA+ Belgie, Nový Zéland, HongkongAustrálie, Nový Zéland, Belgie, Španělsko, Hongkong Aa2 Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Kuvajt, Japonsko, Španělsko AA Slovinsko, ŠpanělskoJaponsko, Slovinsko, Kuvajt Aa3 Tchaj-wan, Hongkong, Kuvajt, S. Arábie, Čína, Chile AA- Tchaj-wan, Kuvajt, S. Arábie, Japonsko, Portugalsko Itálie, Kypr, S. Arábie, Portugalsko A1 ČESKÁ REPUBLIKA, Řecko, Estonsko, Slovensko, Portugalsko, Malta, Izrael, Korea A+ Itálie, Chile, Slovensko, ČínaČESKÁ REPUBLIKA, Tchaj-wan, Korea, Malta, Čína, Slovensko A2 Kypr, Polsko, Čína, Chile, Maďarsko A ČESKÁ REPUBLIKA, Malta, Estonsko, Korea, Kypr, Izrael, Irsko Estonsko, Chile, Izrael A3 Malajsie, J. Afrika A- Malajsie, Polsko, PortugalskoMalajsie, Polsko Baa1 Mexiko, Rusko, Litva, Irsko BBB+ J. AfrikaJ. Afrika, Irsko Baa2 Kazachstán BBB Chorvatsko, Rusko, Bulharsko, Litva, Mexiko Maďarsko, Rusko, Mexiko, Litva Baa3 Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Brazílie, Island, Maďarsko BBB- Kazachstán, Indie, Island, Brazílie, Maďarsko Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Kazachstán, Brazílie, Řescko

22 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Spekulativní stupně Ba1BB+Rumunsko, Řecko, Lotyšsko Makedonie, Island, Rumunsko, Lotyšsko, Indonésie, Turecko Ba2Brazílie, Indonésie, Turecko, Egypt BBČerná hora, Makedonie, Vietnam, Indonésie, Turecko, Egypt Egypt Ba3BB-Srbsko, MongolskoSrbsko B1Mongolsko, Vietnam, ŘeckoB+Bělorusko, UkrajinaVietnam, Mongolsko B2Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Ukrajina BArgentinaUkrajina B3 Argentina, PákistánB3Pákistán Caa1Kuba, MoldávieCCC+ Caa2CCC Caa3CCC- CaSD k 3.2.2011

23 Moody'sStandard and Poor'sFitch 1992Ba1── 1993Baa3BBB─ 1994Baa2BBB+─ 1995Baa1AA- 1996Baa1AA- 1997Baa1ABBB+ 1998Baa1A-BBB+ 1999Baa1A-BBB+ 2000Baa1A-BBB+ 2001Baa1A-BBB+ 2002A1A-BBB+ 2003A1A- 2004A1A- 2005A1A-A 2006A1A-A 2007A1AA 2008A1AA+ 2009A1AA+ 2010A1AA+

24 Středisko cenných papírů - historicky sloužilo k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů, - bylo zřízeno Ministerstvem financí (1993), - k 2. 7. 2010 ukončilo svou činnost v souladu s ustanovením zákona o podnikání na kapitálovém trhu - je nahrazeno Centrálním depozitářem CP (CDCP).

25 Postavení Střediska cenných papírů v rámci kapitálového trhu ČNB

26 Centrální depozitář (zák. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) - http://www.cdcp.cz/ Centrální depozitář je právnická osoba, která - vede centrální evidenci v České republice, - přiděluje cenným papírům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), - provozuje, Centrální depozitář může též - obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, - zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, …

27 AKCIE. AKCIOVÁ SPOLEČNOST.

28 AKCIE = cenný papír, = představuje poměrný podíl na A.S., Dle § 155 obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb.): „Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.“ Akcie mohou být vydány: - v podobě, - v podobě. Akcie mohou znít: - na (AS vede seznam akcionářů), - na.

29 AKCIE emisní kurs akcie - částka, za kterou společnost vydává akcie, - nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. emisní ážio - vzniká, je-li emisní kurs než jmenovitá hodnota, - rozdíl mezi a

30 AKCIE

31 AKCIOVÁ SPOLEČNOST Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Společnost může být založena jedním zakladatelem, je-li zakladatel právnickou osobou; jinak dvěma nebo více zakladateli. Zakládají-li společnost dva nebo více zakladatelů, uzavřou zakladatelskou smlouvu. Jediný zakladatel zakládá společnost zakladatelskou listinou. Základní kapitál společnosti založené s veřejnou nabídkou akcií musí činit alespoň, Základní kapitál společnosti založené bez veřejné nabídky akcií musí činit alespoň.

32 Zakladatelská smlouva / listina - firma, sídlo, předmět podnikání; - navrhovaný ZK; - počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu, podobu (listinné / zaknihované), formu (na jméno / majitele), práva spojená s akciemi, atp.; - kolik akcií který zakladatel upisuje, emisní kurs, podmínky splacení; - přibližná výše nákladů, které vzniknou v souvislosti se založením AS; - určení správce vkladu (pověřený zakladatel / banka); - návrh stanov.

33 Zápis společnosti do obchodního rejstříku - konala se ustavující valná hromada, - upsaný celý ZK, splaceno min. 30% + emisní ážio, - schválené stanovy, - zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady.

34 Ustavující valná hromada - může se konat, je-li upsán celý základní kapitál a splaceno min. 30% jmenovité hodnoty akcií + emisní ážio; - rozhoduje o, - schvaluje společnosti, - volí společnosti. - průběh se osvědčuje notářským zápisem.

35 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku I Navrhovatelé: představenstvo Komu: Krajskému soudu Věc: „Návrh na zápis obchodní společnosti XY, a.s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ 103 00 do obchodního rejstříku.“ Dne 11. ledna 2008 byla ve formě notářského zápisu uzavřena zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti XY, a. s., se sídlem Praha 3, Liberecká 26/1887, PSČ 103 00. Zakladatelé se dohodli, že upisují akcie na celý základní kapitál společnosti. Zakladatelská smlouva proto zároveň obsahuje rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti. Dále bylo rozhodnuto o schválení připojených stanov a jmenování orgánů společnosti. Ke dni 2.2.2008 byl plně splacen emisní kurs všech akcií.Společnosti byly dne 15. února Živnostenským odborem Obvodního úřadu pro Prahu 3 vydány živnostenské listy č. __ a č. __2003 na činnost ____________. Na prostory, v nichž je sídlo společnosti a v nichž bude provozována podnikatelská činnost byla uzavřena nájemní smlouva. Navrhovatel na základě výše uvedeného navrhuje, aby Krajský soud v _________vedoucí obchodní rejstřík vydal toto usnesení: V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje:

36 Návrh na zápis akciové společnosti do obchodního rejstříku II V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v _________ se zapisuje: Obchodní firma: název nesmí být zaměnitelný s firmou jiné existující společnosti a musí obsahovat dodatek „akciová společnost“ (postačí však zkratka „akc. spol.“ či „a.s.“); Sídlo společnosti: název ulice, číslo popisné, PSČ a obec, popř. část obce; Předmět podnikání: Právní forma společnosti: „akciová společnost“; Představenstvo: jména, příjmení, bydliště členů představenstva a den vzniku jejich členství; Výše základního kapitálu a rozsah jeho splacení: musí být upsána celá výše základního kapitálu, splaceno případné emisní ážio, splaceny zcela nepeněžité vklady a alespoň 30% jmenovité hodnoty všech akcií, jejichž emisní kurz je splácen peněžitými vklady; Firma či název a sídlo jediného akcionáře: pokud je společnost založena jediným akcionářem; Počet, druh, forma, podoba a jmenovitá hodnota akcií: akcie mohou být vydány v listinné podobě nebo v zaknihované podobě, ve formě na jméno či na majitele a podle druhu jako prioritní či kmenové; Dozorčí rada: jména, příjmení, bydliště, rodná čísla členů dozorčí rady.

37 valná hromada -nejvyšší orgán společnosti, -může rozhodovat o:  změně nebo akcií,  akcií,  spojení do akcie,  zvýšení či snížení,  vydání,  …

38 Zvýšení základního kapitálu - rozhoduje valná hromada, - upsáním nových, - z vlastních zdrojů (z čistého zisku)  vydáním nových akcií a bezplatným rozdělením mezi stávající akcionáře,  zvýšením jmenovité hodnoty akcií. - kombinace.

39 Snížení základního kapitálu - rozhoduje valná hromada, - snížením jmenovité hodnoty akcií, - vzetím akcií z oběhu, - upuštění od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

40 AKCIE příklad akcie na jméno v listinné podobě Akcie musí obsahovat: a) společnosti, b) hodnotu, c) označení (na jméno nebo na majitele) - u akcie na jméno firmu, název nebo jméno akcionáře, d) základního kapitálu a akcií k datu emise akcie, e).

41 KMENOVÉ AKCIE - nejsou spojena žádná, - majitel má právo účastnit se a na ní, - patří k cenným papírům, - výnos je závislý na A.S.

42 PRIORITNÍ AKCIE - jsou spojeny s některými právy, která se mohou týkat nebo, - obvykle majitel právo hlasovat na valné hromadě, - souhrn jejich jmenovitých hodnot nesmí překročit ZK

43 „ZAMĚSTNANECKÉ“ AKCIE - mohou být pouze majetkem, popř. (odešli do důchodu), - zaměstnanci je mohou nabývat za zvýhodněných podmínek – nemusí splatit celý,

44 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA (CO?) Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií (globální / odvětvové / podnikové). - hledání podhodnocených akcií k nákupu; - předpokládá, že každá akcie má v daném okamžiku určitou "vnitřní hodnotu", kterou je možné stanovit; - vnitřní hodnota je porovnávána s aktuálním tržním kurzem; - různé metody stanovení vnitřní hodnoty akcie.

45 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií Globální (makroekonomické) – reálný výstup ekonomiky, fiskální politika, peněžní nabídka, úrokové sazby, inflace, vliv zahraničního kapitálu (p/o), kvalita investičního prostředí (schodky, cenové regulace, ekonomické šoky, politické šoky, korupce, právní systém)

46 AKCIOVÉ ANALÝZY FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA Fundamentální analýza se snaží předpovědět jaké faktory působí a ovlivňují pohyby kurzu jednotlivých akcií Odvětvové – citlivost na hospodářský cyklus (cyklická – stavebnictví, strojírenství; neutrální – nezbytné statky jako potraviny, farmaceutika; anticyklická – velmi výjimečná odvětví viz Giffenův statek), tržní struktura, způsob státní regulace, perspektivy vývoje Podnikové – retrospektivní analýza, analýza současného vývoje, výhledová analýza (perspektivy), analýza vlastností jednotlivých emisí (práva, likvidita

47 FUNDAMENTÁLNÍ AKCIOVÁ ANALÝZA

48 př. dividendový diskontní model - stanovení současné hodnoty budoucích příjmů pro majitele akcie. VH – vnitřní hodnota, D – očekávaná dividenda na konci příslušného roku, K – požadovaná míra výnosnosti, P – očekávaná cena na konci n-tého roku.

49 AKCIOVÉ ANALÝZY TECHNICKÁ AKCIOVÁ ANALÝZA (KDY?) - založena na publikovaných tržních datech, - předpokládá, že kurzy akcií se vyvíjejí v trendech, - matematické, statistické modely, využití grafů. - určování okamžiků pro nákup - timing

50 AKCIOVÉ ANALÝZY PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA - předpoklad: významným kurzotvorným faktorem jsou psychologické reakce investorů, - Investoři se chovají jako hráči nebo spekulanti – jsou součástí kolektivní investiční hry. - velké množství akcií je v rukou nezkušených a neinformovaných „hráčů“


Stáhnout ppt "2 – 3. přednáška Cenné papíry. CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený (emise) cenného papíru; S cenným papírem."

Podobné prezentace


Reklamy Google