Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)"— Transkript prezentace:

1 Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)
8-9. přednáška Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)

2 CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený proces cenného papíru; S cenným papírem je vždy spojeno určité právo vůči emitentovi (popř. ručiteli): na emitenta, na na za jejich poskytnutí, právo.

3 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ
Podle zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) akcie, zatímní listy, podílové listy, dluhopisy, investiční kupóny, opční listy, směnky, šeky, skladní a skladištní listy.

4 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ
Podle doby splatnosti c.p. obchodované na Podle druhu ztělesněného práva majetkové c.p., dluhové c.p., dispoziční c.p.

5 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ
Podle dlužníka státní cenné papíry, municipální c.p., soukromé c.p. Podle převoditelnosti na majitele (doručitele): - bez převoditelnosti, volně prodáván, na jméno: převoditelnost – jen smlouvou o postoupení práv, na řad: - převoditelné

6 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ
Podle podoby Podle převoditelnosti obchodovatelné, neobchodovatelné

7 rok 1871

8 rok 1910

9

10 Emitent cenného papíru
subjekt, kterému byly poskytnuty nebo svěřeny cenný papír toto poskytnutí vč. podmínek a práv. Investor osoba, která své volné peněžní prostředky.

11 Hodnota cenného papíru
Nominální (jmenovitá) hodnota částka v uvedená na c.p. Tržní hodnota cena, za kterou je c.p. skutečně Kurz cenného papíru cena, za kterou se c.p. obchoduje na peněžní částka nebo % z Emisní kurz c.p.

12 Emise cenných papírů proces, jímž se stává cenným papírem,
splnění zákonných náležitostí (zákon o c.p., zvláštní zákony), nabytí veřejná, neveřejná (soukromá) –

13 Prospekt cenného papíru
pro investory, týká se nabízených cenných papírů, a o právním, hospodářském a finančním postavení a o cenném papíru. Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

14

15

16

17 Hodnocení emitenta - rating
- hodnocení , že hodnocený subjekt vyplývajícím z emisí cenných papírů (či půjček nebo přijatých depozit); ovlivňuje úspěch emise, slovní hodnocení + zařazení na standardizované stupnici,

18 Hodnocení emitenta - rating
je posuzována důvěryhodnost emitenta, pravděpodobnost splacení jeho závazků, poměr zadlužení k tvorbě zisku, kapitálová struktura, forma financování, strategické plánování, vývojové trendy v odvětví,… stropem pro hodnocení emitenta je hodnocení jeho , rizik jeho (rizika – politická a ekonomická),

19 Hodnocení emitenta - rating
nejvýznamnější ratingové agentury: Moody´s Investors Service, Standard&Poor´s. ( Moody´s – založená 1900 (USA), S&P – založená 1860 (USA), IBCA – založená 1978 Fitch Investor Service (UK). nejvyšší hodnocení: Aaa (Moody´s), AAA (S&P, IBCA), stupeň investiční / spekulativní.

20 Hodnocení emitenta – rating - Moody’s
Aaa Nejkvalitnější cenné papíry (dluhopisy), s nejnižším stupněm rizika pro investora; dlouhodobě silná hospodářská pozice emitenta. Aa Vysoká kvalita; v porovnání s předchozím stupněm poněkud větší riziko v dlouhodobém horizontu; oba první stupně jsou vysoce ceněné (high grade). A Vyšší střední stupeň (upper-medium grade); zajištění plnění závazků je dostatečné, avšak je možné zhoršení pozice v budoucnosti . Baa Střední stupeň (medium grade); v přítomnosti je plnění závazků dostatečné, v budoucnu však zhoršení vnějších podmínek může záporně ovlivnit platební schopnost emitenta; objevují se spekulativní prvky. Ba Spekulativní prvky ve vyšším měřítku; plnění závazků emitenta není dostatečně zajištěno. B Plnění závazků emitenta v dlouhém období je nejisté. Caa Cenné papíry velmi nízké kvality, vysoce spekulativní; emitent je ve špatném hospodářském postavení. Ca Velmi malá pravděpodobnost plnění závazků emitenta; vysoce spekulativní cenné papíry. C Nejnižší kvalita, všechny platby v prodlení, téměř s jistotou lze očekávat nesplnění závazků emitenta.

21 MOODY'S STANDARD & POOR'S Fitch-IBCA Investiční stupně Aaa AAA Aa1 AA+
Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko, N. Zéland, Island, Kanada, Singapur, Austrálie, Japonsko, Lucembursko AAA Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, USA, Singapur, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada, Austrálie, Švédsko, Lucembursko Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, USA, Švýcarsko, Spojené království, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko Aa1 Belgie, Hongkong AA+ Belgie, Nový Zéland, Hongkong Austrálie, Nový Zéland, Belgie, Španělsko, Hongkong Aa2 Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Kuvajt, Japonsko, Španělsko AA Slovinsko, Španělsko Japonsko, Slovinsko, Kuvajt Aa3 Tchaj-wan, Hongkong, Kuvajt, S. Arábie, Čína, Chile AA- ČR 2012, Tchaj-wan, Kuvajt, S. Arábie, Japonsko, Portugalsko Itálie, Kypr, S. Arábie, Portugalsko A1 ČESKÁ REPUBLIKA (2012), Řecko, Estonsko, Slovensko, Portugalsko, Malta, Izrael, Korea A+ Itálie, Chile, Slovensko, Čína ČESKÁ REPUBLIKA (2012), Tchaj-wan, Korea, Malta, Čína, Slovensko A2 Kypr, Polsko, Čína, Chile, Maďarsko A ČESKÁ REPUBLIKA, Malta, Estonsko, Korea, Kypr, Izrael, Irsko Estonsko, Chile, Izrael A3 Malajsie, J. Afrika A- Malajsie, Polsko, Portugalsko Malajsie, Polsko Baa1 Mexiko, Rusko, Litva, Irsko BBB+ J. Afrika J. Afrika, Irsko Baa2 Kazachstán BBB Chorvatsko, Rusko, Bulharsko, Litva, Mexiko Maďarsko, Rusko, Mexiko, Litva Baa3 Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Brazílie, Island, Maďarsko BBB- Kazachstán, Indie, Island, Brazílie, Maďarsko Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Kazachstán, Brazílie, Řescko

22 Rumunsko, Řecko, Lotyšsko
MOODY'S STANDARD & POOR'S Fitch-IBCA Spekulativní stupně Ba1 BB+ Rumunsko, Řecko, Lotyšsko Makedonie, Island, Rumunsko, Lotyšsko, Indonésie, Turecko Ba2 Brazílie, Indonésie, Turecko, Egypt BB Černá hora, Makedonie, Vietnam, Indonésie, Turecko, Egypt Egypt Ba3 BB- Srbsko, Mongolsko Srbsko B1 Mongolsko, Vietnam, Řecko 2010 B+ Bělorusko, Ukrajina Vietnam, Mongolsko B2 Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Ukrajina B Argentina Ukrajina B3 Argentina, Pákistán Pákistán Caa1 Kuba, Moldávie CCC+ Caa2 CCC Řecko 2011 Caa3 CCC- Ca CC k

23 Moody's Standard and Poor's Fitch 1992 Ba1 1993 Baa3 BBB 1994 Baa2 BBB+ 1995 Baa1 A A- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 A1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 A+ 2009 2010 2011 AA-

24 Středisko cenných papírů
historicky sloužilo k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů, bylo zřízeno Ministerstvem financí (1993), k ukončilo svou činnost v souladu s ustanovením zákona o podnikání na kapitálovém trhu je nahrazeno Centrálním depozitářem CP (CDCP).

25 Centrální depozitář (zák. 256/2004 Sb
Centrální depozitář (zák. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) - Centrální depozitář je právnická osoba, která vede centrální evidenci v České republice, přiděluje cenným papírům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), provozuje funguje na principu. Centrální depozitář může též obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, …

26 Směnka & Šek (zákon směnečný a šekový, obchodní zákoník)

27 SMĚNKA obchodovatelný cenný papír, kterým se , že osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu (směnka vlastní), popř. v němž (směnečníkovi), aby zaplatila osobě uvedené ve směnce směnečnou sumu za něj (cizí směnka); používání směnky upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový

28 Základní pojmy Vlastní směnka (sólosměnka) Cizí směnka (trata)
Výstavce Směnečný dlužník Směnečný věřitel Směnečná částka Akceptace směnky Eskont směnky Eskontní úvěr Reeskont směnky Úroková doložka Dospělost

29 Náležitosti směnky Označení listiny jako listiny,
Bezpodmínečný částku uvedenou ve směnce, Jméno toho, u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník, Splatnost směnky jedním z možných způsobů: - směnka je splatná při předložení, - směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky, - směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky, - směnka je splatná v den uvedený na směnce. , kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, směnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka. vystavení směnky. výstavce pod textem listiny.

30 SMĚNKA vlastní

31 SMĚNKA cizí

32 ŠEK cenný papír, který nahrazuje při placení
cenný papír, v němž výstavce šeku osobě (šekovníkovi, obvykle bance), aby za něj zaplatila osobě v šeku uvedené určitou částku, je vždy splatný používání šeku upravuje speciální směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb.,

33 Náležitosti šeku Označení listiny jako v textu listiny,
Bezpodmínečný částku uvedenou ve směnce, Jméno toho, (šekovníka) - banka, Místo, vystavení šeku. Vlastnoruční , který musí být v souladu s podpisovým vzorem k běžnému účtu.

34 Cestovní šek Upravuje Příklad platebního šeku American Express


Stáhnout ppt "Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google