Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

8-9. přednáška Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "8-9. přednáška Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)"— Transkript prezentace:

1 8-9. přednáška Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)

2 CENNÉ PAPÍRY Základem cenného papíru je (písemný projev vůle) a normativně stanovený proces cenného papíru; S cenným papírem je vždy spojeno určité právo vůči emitentovi (popř. ručiteli):  na emitenta,  na  na za jejich poskytnutí,  právo.

3 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle zákona o cenných papírech (č. 591/1992 Sb.) - akcie, - zatímní listy, - podílové listy, - dluhopisy, - investiční kupóny, - opční listy, - směnky, - šeky, - skladní a skladištní listy.

4 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle doby splatnosti - c.p. obchodované na Podle druhu ztělesněného práva - majetkové c.p., - dluhové c.p., - dispoziční c.p.

5 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle dlužníka - státní cenné papíry, - municipální c.p., - soukromé c.p. Podle převoditelnosti  na majitele (doručitele): - bez převoditelnosti, volně prodáván,  na jméno: - převoditelnost – jen smlouvou o postoupení práv,  na řad: - převoditelné

6 KLASIFIKACE CENNÝCH PAPÍRŮ Podle podoby - Podle převoditelnosti - obchodovatelné, - neobchodovatelné

7 rok 1871

8 rok 1910

9

10 Emitent cenného papíru - subjekt, kterému byly poskytnuty nebo svěřeny - cenný papír toto poskytnutí vč. podmínek a práv. Investor - osoba, která své volné peněžní prostředky.

11 Nominální (jmenovitá) hodnota - částka v uvedená na c.p. Tržní hodnota - cena, za kterou je c.p. skutečně Kurz cenného papíru - cena, za kterou se c.p. obchoduje na - peněžní částka nebo % z Emisní kurz c.p. Hodnota cenného papíru

12 Emise cenných papírů - proces, jímž se stává cenným papírem, - splnění zákonných náležitostí (zákon o c.p., zvláštní zákony), - nabytí - veřejná, - neveřejná (soukromá) –

13 Prospekt cenného papíru - pro investory, - týká se nabízených cenných papírů, - a o právním, hospodářském a finančním postavení a o cenném papíru. - Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

14

15

16

17 Hodnocení emitenta - rating - hodnocení, že hodnocený subjekt vyplývajícím z emisí cenných papírů (či půjček nebo přijatých depozit); - ovlivňuje úspěch emise, - slovní hodnocení + zařazení na standardizované stupnici,

18 Hodnocení emitenta - rating - je posuzována důvěryhodnost emitenta, pravděpodobnost splacení jeho závazků, poměr zadlužení k tvorbě zisku, kapitálová struktura, forma financování, strategické plánování, vývojové trendy v odvětví,… - stropem pro hodnocení emitenta je hodnocení jeho, rizik jeho (rizika – politická a ekonomická),

19 Hodnocení emitenta - rating - nejvýznamnější ratingové agentury: Moody´s Investors Service, Standard&Poor´s. - (http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/rating/) Moody´s – založená 1900 (USA), S&P – založená 1860 (USA), IBCA – založená 1978 Fitch Investor Service (UK). - nejvyšší hodnocení: Aaa (Moody´s), AAA (S&P, IBCA), - stupeň investiční / spekulativní.

20 Hodnocení emitenta – rating - Moody’s AaaNejkvalitnější cenné papíry (dluhopisy), s nejnižším stupněm rizika pro investora; dlouhodobě silná hospodářská pozice emitenta. AaVysoká kvalita; v porovnání s předchozím stupněm poněkud větší riziko v dlouhodobém horizontu; oba první stupně jsou vysoce ceněné (high grade). AVyšší střední stupeň (upper-medium grade); zajištění plnění závazků je dostatečné, avšak je možné zhoršení pozice v budoucnosti. BaaStřední stupeň (medium grade); v přítomnosti je plnění závazků dostatečné, v budoucnu však zhoršení vnějších podmínek může záporně ovlivnit platební schopnost emitenta; objevují se spekulativní prvky. BaSpekulativní prvky ve vyšším měřítku; plnění závazků emitenta není dostatečně zajištěno. BPlnění závazků emitenta v dlouhém období je nejisté. CaaCenné papíry velmi nízké kvality, vysoce spekulativní; emitent je ve špatném hospodářském postavení. CaVelmi malá pravděpodobnost plnění závazků emitenta; vysoce spekulativní cenné papíry. CNejnižší kvalita, všechny platby v prodlení, téměř s jistotou lze očekávat nesplnění závazků emitenta.

21 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Investiční stupně Aaa Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, USA, Švýcarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Švédsko, Španělsko, N. Zéland, Island, Kanada, Singapur, Austrálie, Japonsko, Lucembursko AAA Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Švýcarsko, USA, Singapur, Dánsko, Finsko, Spojené království, Kanada, Austrálie, Švédsko, Lucembursko Rakousko, Finsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Norsko, USA, Švýcarsko, Spojené království, Singapur, Dánsko, Švédsko, Kanada, Lucembursko Aa1 Belgie, Hongkong AA+ Belgie, Nový Zéland, HongkongAustrálie, Nový Zéland, Belgie, Španělsko, Hongkong Aa2 Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Kuvajt, Japonsko, Španělsko AA Slovinsko, ŠpanělskoJaponsko, Slovinsko, Kuvajt Aa3 Tchaj-wan, Hongkong, Kuvajt, S. Arábie, Čína, Chile AA- ČR 2012, Tchaj-wan, Kuvajt, S. Arábie, Japonsko, Portugalsko Itálie, Kypr, S. Arábie, Portugalsko A1 ČESKÁ REPUBLIKA (2012), Řecko, Estonsko, Slovensko, Portugalsko, Malta, Izrael, Korea A+ Itálie, Chile, Slovensko, ČínaČESKÁ REPUBLIKA (2012), Tchaj-wan, Korea, Malta, Čína, Slovensko A2 Kypr, Polsko, Čína, Chile, Maďarsko A ČESKÁ REPUBLIKA, Malta, Estonsko, Korea, Kypr, Izrael, Irsko Estonsko, Chile, Izrael A3 Malajsie, J. Afrika A- Malajsie, Polsko, PortugalskoMalajsie, Polsko Baa1 Mexiko, Rusko, Litva, Irsko BBB+ J. AfrikaJ. Afrika, Irsko Baa2 Kazachstán BBB Chorvatsko, Rusko, Bulharsko, Litva, Mexiko Maďarsko, Rusko, Mexiko, Litva Baa3 Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Rumunsko, Lotyšsko, Brazílie, Island, Maďarsko BBB- Kazachstán, Indie, Island, Brazílie, Maďarsko Chorvatsko, Indie, Bulharsko, Kazachstán, Brazílie, Řescko

22 MOODY'SSTANDARD & POOR'SFitch-IBCA Spekulativní stupně Ba1BB+Rumunsko, Řecko, Lotyšsko Makedonie, Island, Rumunsko, Lotyšsko, Indonésie, Turecko Ba2Brazílie, Indonésie, Turecko, Egypt BBČerná hora, Makedonie, Vietnam, Indonésie, Turecko, Egypt Egypt Ba3BB-Srbsko, MongolskoSrbsko B1Mongolsko, Vietnam, Řecko 2010B+Bělorusko, UkrajinaVietnam, Mongolsko B2Turkmenistán, Bosna a Hercegovina, Ukrajina BArgentinaUkrajina B3 Argentina, PákistánB3Pákistán Caa1Kuba, MoldávieCCC+ Caa2CCCŘecko 2011 Caa3CCC- CaŘecko 2011CCŘecko 2011 k 3.2.2011

23 MOODY'SSTANDARD AND POOR'SFITCH 1992Ba1 ── 1993Baa3BBB ─ 1994Baa2BBB+ ─ 1995Baa1AA- 1996Baa1AA- 1997Baa1ABBB+ 1998Baa1A-BBB+ 1999Baa1A-BBB+ 2000Baa1A-BBB+ 2001Baa1A-BBB+ 2002A1A-BBB+ 2003A1A- 2004A1A- 2005A1A-A 2006A1A-A 2007A1AA 2008A1AA+ 2009A1AA+ 2010A1AA+ 2011A1AA-A+

24 Středisko cenných papírů - historicky sloužilo k vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů, - bylo zřízeno Ministerstvem financí (1993), - k 2. 7. 2010 ukončilo svou činnost v souladu s ustanovením zákona o podnikání na kapitálovém trhu - je nahrazeno Centrálním depozitářem CP (CDCP).

25 Centrální depozitář (zák. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu) - http://www.cdcp.cz/ Centrální depozitář je právnická osoba, která - vede centrální evidenci v České republice, - přiděluje cenným papírům podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN), - provozuje - funguje na principu. Centrální depozitář může též - obstarávat splácení cenných papírů, vracení cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů, - zajišťovat pro emitenta a pro své účastníky úschovu a správu investičních nástrojů, …

26 Směnka & Šek (zákon směnečný a šekový, obchodní zákoník)

27 SMĚNKA - obchodovatelný cenný papír, kterým se, že osobě uvedené ve směnce zaplatí ve stanovené době směnečnou sumu (směnka vlastní), popř. v němž (směnečníkovi), aby zaplatila osobě uvedené ve směnce směnečnou sumu za něj (cizí směnka); - používání směnky upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový

28 Základní pojmy Vlastní směnka (sólosměnka) Cizí směnka (trata) Výstavce Směnečný dlužník Směnečný věřitel Směnečná částka Akceptace směnky Eskont směnky Eskontní úvěr Reeskont směnky Úroková doložka Dospělost

29 Náležitosti směnky -Označení listiny jako listiny, -Bezpodmínečný částku uvedenou ve směnce, -Jméno toho, - u směnky vlastní je to výstavce, u cizí směnky směnečník, -Splatnost směnky jedním z možných způsobů: - - směnka je splatná při předložení, - - směnka je splatná uplynutím stanoveného času po předložení směnky, - - směnka je splatná uplynutím stanovené lhůty po datu vystavení směnky, - - směnka je splatná v den uvedený na směnce. -, kde má být placeno. Není-li místo uvedeno, směnka je platná, ale místem placení je ze zákona uvedené sídlo nebo bydliště směnečníka. - vystavení směnky. - výstavce pod textem listiny.

30 SMĚNKA vlastní

31 SMĚNKA cizí

32 ŠEK - cenný papír, který nahrazuje při placení - cenný papír, v němž výstavce šeku osobě (šekovníkovi, obvykle bance), aby za něj zaplatila osobě v šeku uvedené určitou částku, - je vždy splatný - používání šeku upravuje speciální směnečný a šekový zákon č. 191/1950 Sb.,

33 Náležitosti šeku - Označení listiny jako v textu listiny, - Bezpodmínečný částku uvedenou ve směnce, - Jméno toho, (šekovníka) - banka, - Místo, - vystavení šeku. - Vlastnoruční, který musí být v souladu s podpisovým vzorem k běžnému účtu.

34 Cestovní šek Upravuje Příklad platebního šeku American Express


Stáhnout ppt "8-9. přednáška Cenné papíry (úvod do cenných papírů, směnka a šek)"

Podobné prezentace


Reklamy Google