Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hyperlipidémie Detekce bodové mutace v genu pro LDL receptor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hyperlipidémie Detekce bodové mutace v genu pro LDL receptor."— Transkript prezentace:

1 Hyperlipidémie Detekce bodové mutace v genu pro LDL receptor

2 Zvýšený obsah lipoproteinů v plazmě (hyperlipoproteinémie, HLP) - spojen s celou řadou chorobných stavů - v centru zájmu: jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů předčasné aterosklerózy a kardiovaskulárních komplikací. - míra rizika vzniku kardiovaskulárních chorob závisí na rizikových faktorech (hypertenze, diabetes mellitus, obezita, kouření, snížená funkce štítné žlázy, zvýšená hladina homocysteinu, nadměrná konzumace alkoholu atd).

3 Navržená klasifikace na základě genetiky dělí hyperlipoproteinémie na : “monogenně” podmíněné např. familiární hypercholesterolemie a polygenně podmíněné např. familiární kombinovaná hyperlipidemie.

4 Studium HLP - analýza a identifikace kandidátních genů, jejichž odchylky by mohly mít vztah ke vzniku onemocnění.

5 Molekulární biologie v medicíně: - identifikace mutací v genech, - interakce mezi jednotlivými geny, - mezi geny a prostředím. Na základě těchto informací lze vyhodnotit vztah genotypu k příslušnému fenotypickému obrazu daného onemocnění.

6 Familiární hypercholesterolemie -vzniká odchylkou LDL-receptorového genu - mutace vedou k porušené vazbě receptoru s LDL částicemi, což má za následek zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu v plazmě. Gen pro LDL receptor leží v oblasti 19p3. -p3.3, obsahuje 18 exonů (17 podléhá translaci). Aktivní protein je dlouhý 839 aminokyselin. Dosud bylo popsáno téměř 700 mutací rozptýlených po celé délce genu, všechny s velmi nízkou frekvencí.

7 Hodnoty LDL-cholesterolu bez léčby svědčící pro familiární hypercholesterolémii: VěkHodnota LDL cholesterolu do 20 let6,2 mmol/l a více 20-29 let6,7 mmol/l a více 30-39 let7,2 mmol/l a více nad 39 let7,8 mmol/l a více fyziolofická hodnota LDL-cholesterolu < 3,4 mmol/l

8 - jedna z nejčastějších mutací LDL receptoru, způsobena záměnou G za T na úrovni nukleotidů, vede k záměně aminokyselin argininu za tyrozin v pozici 395 (GGG TGG). Detekce mutace R395W SNP - single nuclotide polymorphism záměny jedné báze na úrovni nukleových kyselin, inzerce a delece, které znamenají změnu genetické informace. V současné době jsou asociovány s predispozicí k multifaktoriálním onemocněním.

9

10 Běžná lidská buňka DNA na buňku6 pg Celková RNA na buňku10 - 30 pg Celková RNA v jádře~14% DNA:RNA v jádře2:1 Velikost lidského genomu (haploidní)3.3 x 10 9 bp Kódující sekvence3% Počet genů0,3 - 1 x 10 5 Aktivní geny1,5 x 10 4

11 Lidská krev leukocytytrombocytyerytrocyty Buněk na ml4-7 x 10 6 3- 4 x 10 8 5 x 10 9 DNA30- 60  g/ml - - (6 pg/buňku) RNA1- 5  g/ml krve - - Hemoglobin - -150 mg/ml Plazmové proteiny -60- 80 mg/ml -

12 GEN Jednotlivé části - EXONY - INTRONY - PROMOTORY Alely – varianty genu Lokus – pozice genu na chromozomu Homozygot – stejné alely na lokusu Heterozygot – odlišné alely na lokusu

13

14

15

16 SNP - single nuclotide polymorphism

17 PCR Polymerázová řetězová reakce (PCR) (objevena v roce 1983 Dr. Kary Mullis - Nobelova cena 1993) je metoda umožňující namnožení specifického fragmentu (sekvence) DNA v miliónech kopií za pouhých několik hodin.

18 DNA PCR - polymerázová řetězová reakce

19

20 PCR - ANIMACE

21 Restrikční endonukleázy jsou bakteriální enzymy, které štěpí dvouřetězcovou DNA ve specifických místech

22 Gelová elektroforéza - ELFO

23 ELFO

24 Výsledky po restrikční analýze studovaného fragmentu

25 Další využití DNA a RNA diagnostiky

26 Bakterie Patogenní střevní bakterie Patogenní střevní bakterie detekce ze stolice - multiplex PCR Chlamydia trachomatis Chlamydia trachomatis z tamponů a histologických řezů - detekce pomocí PCR a sekvenace Chlamydia pneumoniae Chlamydia pneumoniae analýza monocytů - RT-PCR Bordetella pertussis Bordetella pertussis detekce z nasopharyngealích tamponů - PCR s následnou immunoanalýzou Legionella pneumophila Legionella pneumophila detekce v bronchoalveolarní lavaži - PCR Periodontální bakterie Periodontální bakterie identifikace bacterií v gingivitis - multiplex PCR Pneumocystis carinii Pneumocystis carinii genotypové studie vzorků izolovaných z bronchoalveolarních vzorků Různé bakterie Různé bakterie 16S-rRNA fragmentů genu - RT-PCR a sekvenace Mycobakterie Mycobakterie detekce a identifikace v paraffinových vzorcích plic - PCR

27 Viry Chřipka - A virus Chřipka - A virus molekulární identifikace kmenů Lidský adenovirus subgenera Lidský adenovirus subgenera detekce v klinických vzorcích - multiplex PCR Enterovirus a Herpes simplex virus Enterovirus a Herpes simplex virus detekce virových nukleových kyselin v cerebrospinální tekutině - multiplex PCR Viral genotypizace Viral genotypizace izolace z plazmy Monitoring virové zátěže Monitoring virové zátěže vysoce senzitivní kvantifikace z mononukleárních buněk periferní krve a biopsií

28 Plísně a paraziti Candida a Aspergillus izolace DNA z kultur a krveCandida a Aspergillus Druhy Leishmania detekce v tkáňových biopsiích - PCRDruhyLeishmania Trichomonas vaginalis Trichomonas vaginalis detekce z cervikálních tamponů a moči - PCR

29 Monitoring folikulárního lymfomu pomocí PCR - detekce asociované translokace t(14:18) - obr. - detekce tumor-specifické sekvence CDRIII Minimální Reziduální Nemoc

30 Fetal DNA was isolated from two amniotic-fluid samples using the QIAamp Viral RNA Mini Kit. Individual PCRs contained primer sets specific for the RH sequences (83–158 bp) indicated, as well as hGH (434 bp) as internal control. D2–D10 refer to the specific exons targeted within the RHD gene. c(cyt48) refers to a sequence variant of the RHc allele. A RH genotype: CCD.ee; B RH genotype: ccddee. M: DNA molecular weight marker V (Boehringer Mannheim). Nekompatibilita krevní skupiny Rhesus (Rh) mezi matkou a plodem

31 V - oběť5 shodných S - podezřelý6 shodných neznámá osoba17 Multiplex PCR typing DNA izolovaná ze stop slin na oharku cigarety


Stáhnout ppt "Hyperlipidémie Detekce bodové mutace v genu pro LDL receptor."

Podobné prezentace


Reklamy Google