Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE"— Transkript prezentace:

1 Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE
Další techniky Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE

2 Obsah imunologické techniky Mikrosatelity a techniky příbuzné SSCP
unikátní znaky

3 Obsah imunologické techniky Mikrosatelity a techniky příbuzné SSCP
unikátní znaky

4 Imunologické techniky
stanovení imunologických distancí sdílení jednotlivých znaků (antigenů)

5

6 Stanovení imunologických distancí
precipitace (turbidometrie či imunodifuse) komplement fixační reakce aglutinace ELISA Ria

7 Imunodifuse

8 Dvojitá imunodifuse

9 Imunoelektroforéza

10 Hemaglutinační test

11 ELISA

12 Využití imunologických technik
kvalitní distanční data multilokusová (totilokusová) metoda metodicky relativně nenáročné umožňuje porovnávat i velmi vzdálené taxony

13 Úskalí imunologických technik
U-závislost precipitace na koncentraci antigenu krosreaktivita závisí nejen na podobnosti epitopů ale i na jejich koncentraci nutnost přípravy polyklonálních protilátek

14 Obsah imunologické techniky Mikrosatelity a techniky příbuzné SSCP
unikátní znaky

15 Mikrosatelity mikrosatelity - (nazývané i STR - Short Tandem Repeat) jsou krátké sekvenční motivy (dinukleotidy až hexanukleotidy) vyskytující se na některých místech genomu v mnoha tandemově uspořádaných kopiích o celkové délce až 150 nukleotidů. Zpravidla existuje velmi značný vnitropopulační polymorfismus v počtech kopií daného mikrosatelitu a tento polymorfismus a mutabilitu (okolo 0,1 % mutací za generaci) můžeme snadno studovat například PCR amplifikací daného lokusu.

16 Analýza mikrosatelitů
najít vhodný lokus (klonování a hybridizace) připravit PCR primery ohraničující daný lokus amplifikovat lokus elekroforéza amplifikovaných fragmentů

17 Mikrosatelity Analýza jednolokusového polymorfismu pomocí ptačích mikrosatelitních primerů.

18 Využití metody vnitrodruhové studie či příbuzné druhy
kodominance znaků – populační genetika modernější a přesnější varianta alozymové analýzy možno analyzovat velké množství vzorků nákladné pouze zavedení metody pro nové organismy

19 DNA-fingerprinting- minisatelity
Restriktáza-fingerprint ptačí DNA. Genová DNA byla štěpena restrikčním enzymem, přeblotována na nylonovou membránu a hybridizována s radioaktivně značenou sondou 33.15

20 VNTR VNTR polymorfismus v promotoru RHOB genu u člověka: 8-11 x 34 bp
(amplifikováno pomocí PCR)

21 Obsah imunologické techniky Mikrosatelity a techniky příbuzné SSCP
unikátní znaky

22 SSCP (Single-Strand Conformation Polymorphism) - metoda identifikace polymorfismu v sekvencích DNA a RNA umožňující na molekulách v jednořetězcovém stavu (u DNA po denaturaci) detegovat pomocí polyakrylamidové elektroforézy rozdíly v elektromobilitě vyvolané jednotlivými substitučními mutacemi.

23 PCR denaturace renaturace vertikální elektroforéza vizualizace _ _ _
+ + + _ _ _ vizualizace

24 SSCP HLA polymorfismus sledovaný pomocí SSCP. Jednořetězcové fragmenty byly připraveny pomocí asymetrické PCR.

25 Využití metody obdoba sekvenčních dat
umožňuje velmi rychle a velmi levně charakterizovat velké množství vzorků množství získané informace je srovnatelné se sekvenováním neboť většina mutací se projeví změnou pohyblivosti příslušného fragmentu (alespoň jednoho řetězce) je vhodné charakterizovat jednotlivé varianty sekvenací

26 Obsah imunologické techniky Mikrosatelity a techniky příbuzné SSCP
unikátní znaky

27 SINE analýza (short interspersed repetitive elements) – retroposony derivované z tRNA, případně 7 SL RNA (Alu). Velikost: PB. Vytvářejí značnou část eukaryotického genomu, často až 104 kopií na genom. Výhoda pro molekulární fylogenetiku existuje jen malá pravděpodobnost, že by se u dvou nepříbuzných organismů vložily do stejného místa a je téměř vyloučeno, že by se bezestopy z daného místa vystřihly.

28 Postup Najít nový SINE element (in vitro transkribce celkové DNA)
Naklonovat úseky genomu obsahující daný SINE (genomová knihovna) Vytipovat SINE lokusy které jsou polymorfní u studovaného taxonu (hybridizace nebo PCR) PCR amplifikace Ověření absenci SINE sekvenací získaných krátkých PCR fragmentů

29 Výsledek SINE analýzy (cichlidy)
PCR produkty EtBr Hybridizace se SINE probou Hybridizace s okolní sekvencí Takahashi, Tera, Nishida, Okada (1998) Mol.Biol.Evol. 15:

30 Fylogeneze kopytníků a kytovců na podkladě SINE insercí

31 Využití SINE analýzy použitelná pro vyšší taxony (maximálně však milionů let málo znaků – není možno počítat délku větví unikátní události malá pravděpodobnost homoplázií vždy nutno ověřit absenci SINE v daném lokusu minimálně amplifikací, raději sekvenací


Stáhnout ppt "Imunologické, mikrosatelity, SSCP, SINE"

Podobné prezentace


Reklamy Google